Практика ЄСПЛ
Позитивні зобов'язання держав-учасниць Європейської конвенції з прав людини щодо захисту журналістів та запобігання безкарності
28.03.2017 / 10:13
69

Як було зазначено Європейським Судом з прав людини, в якості однієї з найважливіших цілей багатьох положень Конвенції, які мають на меті ​​захист особистості від свавільного втручання з боку органів державної влади, можуть виникати «позитивні» зобов'язання (positive obligations), необхідні для забезпечення відповідних прав. 

Практика Європейського суду з прав людини з питань умов утримання та поводження з ув'язненими
08.03.2017 / 19:01
554

Питання примусового годування відображено у справі «Невмержицький проти України» (№ 54825/00). Гігієнічні умови утримання у камері стали предметом розгляду в справі «Калашников проти Росії» (№ 47095/99). Що стосується обшуку ув'язнених з повним роздяганням, то цей випадок представлений в справі Iwańczuk vs Poland (№ 25196/94). У справі Khider vs France (№ 39364/05) мова йде про часті переміщення.

Національна безпека і практика Європейського суду з прав людини
05.03.2017 / 12:05
407

Держави визнають, а деякі - навіть широкі, дискреційні повноваження у  тому, що стосується оцінки загрози національній безпеці та вибору заходів для боротьби з нею. Тим не менш, на цей  час Суд має тенденцію вимагати від національних органів, щоб вони переконалися у тому, що в конкретній справі існування загрози було розумно обґрунтовано («Яновец та інші проти Росії» [ВП] [Janowiec et autres c. Russie] [GC], «Костянтин Маркін проти Росії»  [Konstantin Markin c. Russie] ...).   

Захист  прав від часткового обмеження під час надзвичайного стану та вимога про повідомлення про заходи надзвичайного стану
25.02.2017 / 16:34
290

Дія статті 15 § 2 (і відповідні недопущення обмежень права в положеннях пунктів 6, 7 і 13 Протоколу) полягає у тому, що права, на які посилаються, мають бути реалізовані  у будь-який час війни або надзвичайного стану незалежно від обмежень, застосованих Договірною Державою.

Обмеження під час надзвичайного стану: орієнтири щодо застосування статті 15 Європейської конвенції з прав людини
23.02.2017 / 14:07
93

Прецедентне право ЄСПЛ містить вимогу про те, що надзвичайна ситуація повинна носити тимчасовий характер, і, дійсно, деякі випадки демонструють, що для "суспільної небезпеки" згідно зі змістом статті 15 така ситуація може тривати упродовж багатьох років. 

Право на справедливий судовий розгляд незалежним і неупередженим судом через призму ролі прокурора поза сферою кримінальної юстиції : практика ЄСПЛ
14.02.2017 / 05:19
503

ЄСПЛ відмовився вважати прокурорів незалежним і неупередженим судом у значенні пункту 1 статті 6 Конвенції з прав людини та основоположних свобод 1950 р. Тому є ряд причин: при втручанні прокурора відсутні достатні гарантії дотримання порядку судочинства (зокрема, гарантії участі зацікавлених осіб або проведення слухань); прокурор приймає рішення на власний розсуд, тоді як суд стає компетентним розглядати справу при його отриманні від іншої особи або організації; прокурор має певну свободу дій при прийнятті рішення про вибір порядку розгляду справи; і, нарешті, прокурора складно назвати неупередженим, оскільки в подальшому він може виступати проти зацікавленої сторони. 

Правові стандарти ЄСПЛ щодо доказів і доказування у кримінальному процесі
28.12.2016 / 20:52
2765

Наводячи конкретні вимоги Європейського суду з прав людини, що стосуються доказів та доказування, необхідно, перш за все, розкрити нормативну основу, якою є положення статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., а саме - п. 3 зазначеної статті, відповідно до якого справедливий судовий розгляд забезпечується через певні права обвинуваченого.

Захист інформації особистого характеру у практиці ЄСПЛ
21.12.2016 / 17:15
692

Відповідно до Конвенції Ради Європи 1981 року про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, «дані особистого характеру» визначаються як будь-яка інформація, що стосується певної або такої, що піддається ідентифікації особи. Захист і збереження даних особистого характеру, очевидно, потрапляє у сферу дії приватного життя, захищеної статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Стаття 8 включає широке коло питань - а саме, приватне та сімейне життя, житло і кореспонденцію.

Інтернет: прецедентна практика Європейського суду з прав людини
23.11.2016 / 11:18
1177

Звіт «Інтернет: прецедентна практика Європейського суду з прав людини» був підготовлений Відділом по проведенню досліджень Ради Європи. У Звіті розглядається питання юрисдикції Європейського суду з прав людини у справах, пов’язаних з Інтернетом. Юрисдикція традиційно ґрунтується на території. Однак угоди, які укладаються в Інтернеті, і публікації в ньому, зазвичай перетинають багато кордонів. Іншими словами в більшості випадків у справах, що стосуються Інтернету, присутній транскордонний елемент.

Практика ЄСПЛ щодо утримання під вартою терористів або осіб, підозрюваних у тероризмі
11.10.2016 / 08:53
1483

Стаття 15 Європейської конвенції з прав людини містить положення щодо відступу від зобов'язань під час надзвичайної ситуації. Ця норма наділяє держави правом в односторонньому порядку відступити від дотримання деяких зобов'язань за Європейською конвенцією з прав людини в окремих виняткових обставин. Деякі держави-члени зверталися до цієї норми в контексті боротьби з тероризмом.

Протокол № 15 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
26.09.2016 / 07:16
2428

Новим етапом розвитку Європейського суду з прав людини є прийняття Протоколу № 15 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що передбачає внесення поправок у  текст преамбули до Конвенції  і до низки її статей. Набуття чинності Протоколу № 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) з 1 червня 2010 року нарешті привело до початку процесу зменшення загальної кількості скарг, які перебувають на розгляді Європейського суду з прав людини.

Пілотні постанови, що виносяться ЄСПЛ
11.09.2016 / 22:09
1938

Пілотні постанови, що виносяться Європейським судом з прав людини, становлять безсумнівний інтерес для юридичної науки. По-перше, це самостійний вид постанов ЄСПЛ, які виносяться в рамках особливої правової процедури. По-друге, це унікальне міжнародно-правове явище. По-третє, комплексне вивчення питань, пов'язаних з пілотними постановами, дозволить збагатити знання про діяльність ЄСПЛ в цілому.

Особливості розгляду скарг одноосібно суддею в ЄСПЛ
04.09.2016 / 21:18
1018

Одноосібний суддя вправі визнати неприйнятною індивідуальну скаргу, або виключити її з реєстру справ Суду, якщо таке рішення може бути прийнято без додаткового вивчення. Таке рішення є остаточним. Якщо Одноосібний суддя не визнає неприйнятною скаргу або не виключає її з реєстру справ, то цей суддя направляє її до Комітету або Палати для додаткового вивчення (стаття 27 Конвенції).

Процедура розгляду скарг в ЄСПЛ
26.08.2016 / 18:08
2299

З 2014 р. до ЄСПЛ може бути подана тільки скарга встановленої форми (раніше, можна було написати лист у довільній формі (попередня скарга, в якому висловлювався намір подати скаргу і її зміст). Також в Суд може бути направлено заяву про застосування ЄСПЛ попередніх заходів. Наразі, у будь-якому випадку до Суду направляється скарга, в іншому випадку провадження за скаргою просто не буде відкрито, а по провадженій справі воно припиняється.

Практика Європейського суду з прав людини у справах, пов'язаних із захистом прав і свобод дитини
06.07.2016 / 10:25
8168

На сьогодні наявні численні рішення ЄСПЛ щодо питань, які  пов'язані із захистом прав дитини, ґрунтуються як на положеннях Європейської конвенції про захист прав людини, Загальної декларації прав людини, так і на положеннях Конвенції про права дитини. В ході огляду практики ЄСПЛ виявлено кілька типових ситуацій, де заявники не отримали адекватного правового захисту всередині своєї держави.

Керівництво по застосуванню статті 6 Конвенції про право на справедливий судовий розгляд (цивільно-правовий аспект)
17.06.2016 / 11:16
4240

Європейський суд з прав людини підготував Керівництво по застосуванню статті 6 Конвенції про право на справедливий судовий розгляд (цивільно-правовий аспект).

Керівництво по застосуванню статті 6 Конвенції про право на справедливий судовий розгляд (кримінально-правовий аспект)
25.05.2016 / 13:27
4564

Європейський суд з прав людини підготував Керівництво по статті 6 Конвенції про право на справедливий судовий розгляд (кримінально-правовий аспект).

Рада Європи підготувала Керівництво про застосування статті 5 Конвенції (право на свободу і особисту недоторканність)
11.05.2016 / 22:46
3418

Рада Європи підготувала Керівництво про застосування статті 5 Конвенції (право на свободу і особисту недоторканність). У Керівництві розглядаються питання: сфери застосування; законність утримання під вартою відповідно до пункту 1 статті 5; правомірне позбавлення волі відповідно до пункту 1 статті 5 (взяття під варту після винесення обвинувального вироку; взяття під варту за невиконання судового рішення або юридичного зобов’язання; попереднє ув’язнення; затримання неповнолітньої особи; взяття під варту за медичними і соціальними причинами; затримання іноземця); гарантій, що надаються осіб, позбавлених волі (інформація про причини арешту (пункт 2 статті 5); право бути доставленим до судді негайно (пункт 3 статті 5); право на судовий розгляд протягом розумного строку або звільнення під час провадження (пункт 3 статті 5); право на невідкладний розгляд судом правомірності взяття під варту; право на компенсацію за незаконне взяття під варту (пункт 5 статті 5).

Захист біомедичних прав людини у Європейському суді з прав людини
23.04.2016 / 12:24
5425

До біомедичних прав відносять такі права, як право на повагу анатомії людської особистості, право на отримання інформації про діагноз і прогноз власного стану, право брати участь у прийнятті рішень про вибір методів лікування, аж до відмови від лікування взагалі і т.п. Виникнення цієї групи прав пов'язано як з розвитком і поглибленням, «проникненням» в біологічну сутність людини прав людини, так і власне з розвитком медицини і біології, виникненням нових аспектів прав людини.

Європейський суд з прав людини підготував Керівництво про застосування статті 4 Конвенції щодо заборони рабства і примусової праці
18.04.2016 / 09:02
1325

У Керівництві по застосування статті 4 Конвенції щодо заборони рабства і примусової праці розглянуті загальні питання (структура статті 4, принципи інтерпретації, Спеціальний контекст торгівлі людьми), заборони рабства і примусової праці, позитивні зобов’язання та наведений перелік судових постанов і рішень.


Міжнародне право 1 — 20 з 26
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець
Черкес Марко Юхимович
Черкес Марко Юхимович
28.03.2017

(1930 – 2010)
кандидат юридичних наук, професор

ЧИТАТИ ДАЛІ
Бару Мирон Йосипович
Бару Мирон Йосипович
20.03.2017

(1907 - 1998)
професор, доктор юридичних наук, лауреат Державної премії УРСР, заслужений працівник...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Бажанов Марко Ігорович
Бажанов Марко Ігорович
02.03.2017

(1922 - 2001)
вчений-правознавець, доктор юридичних наук, заслужений професор Національної...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Грошевий Юрій Михайлович
Грошевий Юрій Михайлович
10.02.2017

(1931 - 2013)
відомий український вчений, доктор юридичних наук, професор, академік і віце-президент...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Мартиненко Петро Федорович
Мартиненко Петро Федорович
23.01.2017

(1936 - 2013)
відомий український правознавець, заслужений юрист України, професор, суддя Конституційного...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Недбайло Петро Омелянович
Недбайло Петро Омелянович
04.11.2016

(1907-1974)
український правознавець, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР, заслужений...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Сокуренко Володимир Гаврилович
Сокуренко Володимир Гаврилович
16.09.2016

(1921-1994)
Український правознавець, доктор юридичних наук, професор

ЧИТАТИ ДАЛІ
Лопушанський Федір Андрійович
Лопушанський Федір Андрійович
25.08.2016

(1920 –2001)
Відомий вчений у галузі кримінології, кримінального права і процесу, заслужений діяч науки...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Тарановський Федір Васильович
Тарановський Федір Васильович
27.05.2016

(1875 - 1936)
Правознавець, історик і теоретик права, доктор державного права

ЧИТАТИ ДАЛІ
Юзьков Леонід Петрович
Юзьков Леонід Петрович
04.03.2016

(1938 - 1995)
доктор юридичних наук, професор, керівник робочої групи по підготовці проекту Конституції...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Календар подій
Березень 2017

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
15.03.2017 09:00:00 - Legal Pharma & Medicine Forum
16 17 18 19
20 21 22 23
23.03.2017 10:30:00 - English Law Day Forum in Kyiv
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ЗАХОДИ
  1. Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?