Міжнародне правоПрактика ЄСПЛ

Захист інформаційних прав дітей і молоді у практиці ЄСПЛ

25.01.2018 / 13:28
4296
+A
-a

Захист інформаційних прав дітей і молоді у практиці ЄСПЛ

Видання «Порушення прав людини онлайн» вийшло у світ в рамках спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні».

Діти мають ті ж права, що й усі інші особи – починаючи з права на свободу вираження поглядів і завершуючи правом на приватне життя. Через свій низький статус у більшості спільнот та залежність від дорослих діти також мають особливі права для захисту їх від загроз, зловживань та дискримінації. Проте, наразі майже відсутнє розуміння того, як саме необхідно захищати увесь комплекс прав дитини в цифровому середовищі та є лише кілька прикладів ефективної боротьби з порушеннями таких прав.

Відсутність чіткості й дієвості у цій сфері пояснюється багатьма причинами, зокрема труднощами регулювання технологій, які постійно розвиваються, новими перешкодами, які вони створюють для врівноваження захисту дітей та гарантування їхньої автономії, відсутністю знань про нові технології серед дорослих, які беруть участь у житті дітей, а також викликами, пов’язаними зі зміною рамок приватного життя, на які суспільство реагує досить повільно. Це також пов’язано з тим, що здійснення нагляду за онлайн діяльністю та введення надто широких обмежень на онлайн контент зазвичай відбувається під гаслами боротьби з тероризмом та захисту прав дітей. У деяких випадках такі аргументи справді базуються на бажанні захистити дітей, у інших – слугують для прикриття цензури, обмежуючи при цьому права як дітей, так і дорослих.

Судова практика – Інтернет-фільтри у Сполученому Королівстві 

Що відбувається?

Нібито у цілях захисту дітей було розроблено систему для використання технологій фільтрування. Такі системи фільтрування встановлюються Інтернет-провайдерами у мережі та активуються за умовчанням.

Згідно з доповіддю неурядової громадської організації «Група відкритих прав» (Open Rights Group), система блокує майже 10 відсотків із 100 000 веб-сайтів, які використовуються найчастіше (визначено аналітичною службою Alexa).

Яким чином це порушує права дитини?

Загальні обмеження контенту, що виходять за рамки розуміння нелегального контенту, є непропорційними меті захисту дітей70 та порушують їхні права, зазначені в Посібнику, кількома шляхами. До них, серед іншого, належать такі права:

 «1. …Право на вільне вираження своїх поглядів та участь у житті суспільства, на те, щоб бути почутими та вносити свій вклад у вирішення питань, які торкаються Ваших інтересів. Вашим поглядам повинна приділятися належна увага з урахуванням вашого віку, ступеня зрілості та без дискримінації;»

 Інтернет-фільтри зазвичай використовують один централізований список, який означає, що єдиною опцією для родини є або використання такого фільтру, або відмова від його використання. Це позбавляє дітей – і навіть їхніх батьків і вчителів – можливості в будь-який значущий спосіб впливати на рішення щодо того, що є доступним.

Визначення дітей як «осіб, що не є дорослими» є занадто спрощеним. Дитинство охоплює значний діапазон віку та вмінь. Загальні фільтри позбавляють можливості налаштувати систему відповідно до віку або вмінь дитини чи дітей, яких вони мають захищати. Це означає, що п’ятирічна та п’ятнадцятирічна дитина підпадають під однакові обмеження, незалежно від їхньої зростаючої самостійності.

Крім того, діти набагато швидше та легше, ніж дорослі, орієнтується в інформації та комунікаційних технологіях, і їхні батьки це знають. Дослідження, проведене у Сполученому Королівстві, виявило, що 43% батьків вважають, що їхні діти знають про Інтернет більше, ніж вони самі. Цей показник досягає 63% серед батьків дітей віком від 12 до 15 років. Діти завжди шукатимуть нові шляхи для подолання обмежень їхньої свободи. Фактично, постійно зростаюча кількість обмежень щодо використання дітьми публічного простору, що накладаються дорослими з міркувань безпеки, є однією з причин того, чому діти з головою поринули в онлайн середовище. Це означає, що будь-які системи фільтрування для захисту дітей мають бути створені за їхньої участі, що в свою чергу сприятиме їхньому захисту та розвитку.

«2. Ви можете очікувати на отримання інформації мовою, яка від- повідає вашому віку, а також на навчання безпечному користуванню Інтернетом, в тому числі щодо захисту вашого приватного життя, з боку ваших вчителів, вихователів, батьків чи опікунів;»

 Загальні фільтри надають штучне відчуття безпеки. Насправді ж вони позбавляють дітей критичного мислення по відношенню до інформації, яку ті отримують, та дають дорослим змогу уникнути складних розмов замість того, щоб сприяти дискусіям і спілкуванню про те, як робити поінформований вибір.

Попередньо встановленні налаштування виключають самостійні дії дітей щодо власного захисту, які передбачають, зокрема, звернення за порадою до друзів, братів та сестер, батьків, а також зміну налаштувань приватності. Фактично, ЮНІСЕФ у своїй доповіді, присвяченій поглядам дітей на їхні права в цифрову епоху, зазначає, що діти з усіх куточків світу зазвичай демонструють свою обізнаність з питаннями приватності й способами власного захисту онлайн.

 Проте, діти не лише виступають в ролі пасивних одержувачів онлайн інформації, але й створюють контент. Блокуючи веб-сайти за певними ключовими словами, загальні фільтри можуть не лише накласти обмеження на дитячу творчість без прямого на те умислу, але й перешкодити підтримці між дітьми. Наприклад, веб-сайти або форуми, які надають інформацію та підтримку актуальних для молоді тем, зокрема про статеве виховання, веб-сайти про лесбіянок, гомосексуалістів, бісексуалів та транссексуалів (ЛГБТ). Ще одна навіть більш загрозлива тенденція у інших державах-членах Ради Європи – і насамперед в Росії – пов’язана з використанням гасел захисту дітей у якості прикриття реальних причин блокування доступу до інформації та виправдання дискримінації сексуальних меншин, включаючи дітей-членів ЛГБТ спільноти. Однак, у випадку, коли зазначені вище питання регулюються законом, а не самовільними угодами з Інтернет-провайдерами (друга модель характерна для Великобританії), суди можуть і надають важливі заходи безпеки.

«3. Ви можете очікувати на отримання чіткої інформації про те, який онлайн-контент і поведінка є незаконними (наприклад, домагання в Ін- тернеті), а також мати можливість повідомити про потенційно не-законний контент. Така інформація має бути адаптована до вашого віку та обставин, а також вам повинні надати поради та підтримку з належною повагою до вашої конфіденційності та анонімності;»

Відсутня чіткість критеріїв, призводить що призводять до блокування веб-сайту, а також незрозуміло, хто повинен визначати, який саме контент та поведінка є допустимими, а які - ні. У той час, як багато заблокованих веб-сайтів є незаконними й потенційно шкідливими, інші переслідують навчальну мету, наприклад ті з них, що містять правдиву й об’єктивну інформацію на тему статевого виховання, політики та захисту. У випадках, коли інформація про фільтр є доступною, останній виявляється непристосованим до віку дитини або індивідуальних обставин.

«4. Вам повинен надаватися спеціальний захист від втручання у ваше фізичне, психічне та моральне благополуччя, зокрема, захист від сексуальної експлуатації та насильства в Інтернеті та від інших форм кіберзлочинності. Крім того, ви маєте право на освіту, яке покликане захистити вас від подібних загроз.»

Загальні Інтернет-фільтри загрожують безпеці дітей, оскільки вони перешкоджають відкритому обговоренню між дітьми та їхніми батьками або вчителями. Альтернативні джерела якісної інформації, які розміщують достовірну інформацію, що дає дітям змогу приймати поінформовані рішення щодо їхнього життя, також є недоступними. Зрештою, дослідницький проект в рамках Шкільної інспекції Великобританії (OFSTED) дійшов висновку, що діти знаходяться в найменшій небезпеці, коли їм надають можливість самостійно управляти ризиками. Це підтверджується у доповіді Королівського коледжу психіатрів, у якому зазначається, що батьки, які слідкують за онлайн активністю своїх дітей через побоювання, що їхні діти стануть об’єктом залякувань або своїми діями завдадуть собі шкоди, можуть підірвати дитячу довіру до них і тим самим лише викличуть ескалацію проблеми. Дані також свідчать, що поінформовані й активні батьки і вчителі, які можуть надавати підтримку дітям онлайн та офлайн (дві сфери, які все важче розрізняти), є найефективнішим засобом захисту.

Висновок

Майже усі національні Інтернет-провайдери у Великобританії використовують блокування за умовчанням, зокрема для нових користувачів. Базову концепцію було описано як «натиснути та забути»: батьки лише одного разу повинні відповісти на питання про необхідність увімкнення фільтру. Фільтрування, в основу якого закладена згода за умовчанням, також обмежує вибір і відповідальність батьків, оскільки відключення (наприклад, за допомогою сконфігурованої під кінцевих користувачів програми) несе певні фактичні й уявні ризики для приватності. Наприклад, фіксується відключення кимось із батьків фільтра, який серед іншого блокує порнографію.

Системи фільтрування загалом стосуються контенту, який є незаконним або, на думку провайдера, вважається шкідливим, що викликає питання щодо того, чи є такі обмеження (на отримання та передання) інформації «визначеними законом».

Теоретично такі заходи є «добровільними», проте їх було введено як прямий результат тиску з боку уряду. Таким чином, не зрозуміло, чи можна покладати відповідальність за такі обмеження на державу, оскільки фактично саме вона обумовила їхнє введення, хоч і незаконно.

Масштаб порушення прав, з огляду на наявність альтернативних Інтернет-провайдерів, залежить від доступності підключення, вільного від будь-якого фільтрування. Вибір між кількома провайдерами, щодо яких неможливо спрогнозувати, які обмеження вони можуть ввести, – навіть враховуючи різницю між ними (різні ціни, обладнання тощо) та фактори небезпеки (проблеми з виставленням рахунків, відсутність обслуговування) – навряд чи є справжнім вибором.

Необхідність захисту дітей під час користування будь-якими електронними пристроями є очевидною. Справедливим є зауваження про дуже тонку межу між незаконним і шкідливим контентом. Однак, для того, щоб сформувати від- крите та справедливе суспільство, у якому інформаційно-комунікаційні технології допомагають суспільству й кожному індивіду розвиватися замість того, щоб деградувати, будь-які обмеження законного контенту мають бути прозорими, відповідати віку, постійно переглядатися, а також визначатися колектив- но з організаціями громадянського суспільства та самими дітьми. Органи, які забезпечують виконання таких норм, повинні бути незалежними й захищеними від втручання осіб, що переслідують політичні та економічні інтереси.

 Отже, відповідна політика повинна базуватися на фактах, довірі та спілкуванні, замість того, щоб керуватися страхом та підозрами.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Про стан судової реформи, недоліки суду присяжних та причини невиконання судових рішень – в інтерв’ю з керівником проекту ЄС «Право-Justice» Довидасом Віткаускасом Феміда Про стан судової реформи, недоліки суду присяжних та причини невиконання судових рішень – в інтерв’ю з керівником проекту ЄС «Право-Justice» Довидасом Віткаускасом
Проект «Право-Justice» надає підтримку реформ у сфері правосуддя, серед яких - перезавантаження судової влади через...
Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику Справа Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику
Вдалі жарти – показник здорового духу людини, великий запас позитиву і ставлення до щоденних проблем. А ще гумор – ...
Травень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
15.05.2019 09:00:00 - Kyiv Law & Trade Forum 2019
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
31.05.2019 13:00:00 - Lviv Legal Business Forum
1 2
ЗАХОДИ
15.05.2019 09:00:00 - Kyiv Law & Trade Forum 2019
25.05.2019 10:00:00 - Forum «Legal Business for Young»
31.05.2019 13:00:00 - Lviv Legal Business Forum
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика