Міжнародне правоПрактика ЄСПЛ

Приватне життя і захист персональних даних у практиці ЄСПЛ

26.12.2017 / 20:22
6237
+A
-a

Приватне життя і захист персональних даних у практиці ЄСПЛ

Видання «Порушення прав людини онлайн» вийшло у світ в рамках спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні».

Право на приватне життя захищається статтею 8 ЄКПЛ, яка, серед іншого, стосується права на захист персональних даних. Незважаючи на те, що такі права не є абсолютними, необхідні певні гарантії, зокрема законодавче встановлення їхніх обмежень.

Право на приватне життя, закріплене у ЄКПЛ, більш детально розглядається в Конвенції №108 «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних». Як зазначається у Пояснювальному меморандумі, «Конвенція №108 охоплює всі операції, що здійснюються в Інтернеті у зв’язку зі збиранням, зберіганням, зміною, видаленням та відновленням чи поширенням персональних даних».

Судова практика– справа Костехи

Справа стосувалася пана Костехи Гонсалеса, громадянина Іспанії, який поскаржився, що на запит за його ім’ям пошукова система Google видавала посилання на дві сторінки в газеті «La Vanguardia», датовані 19 січня та 9 березня 1998 року. Статті стосувалися проведення аукціону з продажу нерухомості, пов’язаного зі стягненням боргів за соціальним страхуванням.

Пан Костеха вимагав від газети видалити або змінити відповідні сторінки таким чином, щоб  його персональні дані більше не відображалися. Він також допускав можливість використання газетами певних інструментів для запобігання відображенню його даних у результатах пошукових систем. «La Vanguardia» відмовила в задоволенні його вимог. Після цього пан Костеха направив компанії Google вимогу видалити статті з результатів пошуку. Оскільки компанія Google також не задовольнила його вимоги, адвокати Костехи подали скаргу до Іспанського агентства захисту персональних даних (AEPD). 30 липня 2012 року Агентство AEPD наказало Google Spain та Google Inc задовольнити вимоги пана Костехи. Компанія Google подала апеляцію на адміністративне рішення до іспанського суду – Audiencia Nacional, який у свою чергу припинив провадження й направив його до Суду Європейського Союзу для отримання попереднього рішення.

Правові труднощі

Щодо матеріальної сфери дії чинної Директиви ЄС «Про захист персональних даних» пан Костеха вважав, що обробка даних компанією Google порушувала його основоположні права на приватне життя і захист персональних даних, визнаних статтями 7 та 8 Хартії основних прав ЄС. Таким чином, він повинен був мати можливість скористатися своїм правом на видалення даних (стаття 12, b) Директиви ЄС 95/46) та на заперечення проти обробки даних пошуковою системою (стаття 14.1 а) Директиви 95/46). У свою чергу компанія Google заявляла, що європейське законодавство не могло застосовуватися до неї через те, що, на її думку, вона не здійснювала контроль над даними, і, відповідно, жодні обмеження не могли бути накладені на її право здійснення комерційної діяльності.

Суд Європейського Союзу постановив, що збирання, індексація, зберігання та поширення персональних даних через пошукову систему Google Search є «обробкою даних». Усупереч позиції Генерального адвоката Суд встановив, що, незважаючи на те, що пошукові системи «не здійснюють контроль над персональними даними, опублікованими на веб-сторінках третіх сторін», вони визначають мету й засоби зазначеної вище обробки персональних даних. Відповідно, компанія Google повинна розглядатися як така, що здійснює контроль за даними. Фактично, вона відіграє ключову роль у забезпеченні доступу до онлайн інформації. Оскільки Google забезпечує доступ до онлайн інформації, її діяльність може «суттєво» впливати на такі основоположні права європейських Інтернет-користувачів як право на приватне життя і захист персональних даних.

Засоби правового захисту

Серед засобів правового захисту, доступних особам у випадку виявлення ними «недостовірної, невідповідної чи більше невідповідної» інформації «або надмірної [інформації] в контексті [цілей її обробки] та з огляду на завершення строку», виділяють такі:

- вимагати від осіб, які опублікували інформацію, видалити її або використати файл robots.txt, мета-теги чи аналогічні механізми для того, щоб проінформувати Google про припинення індексування відповідних URL- адрес;

- вимагати від пошукової системи та особи, яка розмістила інформацію, вжити відповідних заходів;

- звернутися до відповідного органу захисту персональних даних;

- отримати відновлення/ компенсацію в судовому порядку.

Щодо пошукових систем на зразок Google критерії, встановлені Судом, були частково взяті з Директиви «Про захист персональних даних». Відповідно до судового рішення, суб’єкт даних має право вимагати від пошукової системи як контролера даних не відображати результати під час пошуку за іменем суб’єкта даних:

- коли інформація «видається» «неточною, неспіврозмірною, невідповідною або більше невідповідною чи надмірною для цілей обробки»;

- «з огляду на завершення строку»;

- враховуючи «роль, яку відіграє суб’єкт даних у громадському житті», «вразливість приватного життя суб’єкта даних»;

- для створення «справедливого балансу» між основоположними правами суб’єкта даних та законним інтересом Інтернет-користувачів мати доступ до такої інформації;

- за критеріями, які загалом мають пріоритет над економічною зацікавленістю компанії.

Виконання

Виконуючи це рішення, пошукові системи не видаляють інформацію. Вона залишається у базі даних та в мережі Інтернет. Єдина зміна пов’язана з тим, що пошук за іменем особи більше не видаватиме відповідних результатів. Проте, висвітлення цього питання в пресі було досить неточним, що могло бути спричинене активною піар-компанією Google, пов’язаною з реформуванням європейського законодавства про захист персональних даних. Крім того, плутанина у пресі підтверджує результати дослідження Агенції Європейського Союзу з питань основоположних прав (FRA) щодо недостатньої обізнаності населення з правами громадян ЄС у сфері захисту персональних даних. FRA також «виявила певні бар’єри, зокрема витрати, надмірну тривалість проваджень і труднощі у виконанні вимог, пов’язаних із тягарем доведення».

Рішення повторює, але не уточнює більш широкі питання судової практики Суду Європейського Союзу щодо вимоги до посередників вживати дії, які можуть порушувати інші права (такі як свобода інформації), за наявності обмеженої кількості стимулів проти здійснення такого втручання.

Суд ставить пошукові системи у складне становище. У той час, як Суд Європейського Союзу встановив обов’язок пошукових систем поважати права суб’єктів персональних даних на видалення та заперечення проти обробки персональних данихза певних обставин, самі пошукові системи не мають чіткого, передбачуваного й законодавчо визначеного обов’язку не діяти на власний розсуд. Пошукові системи на зразок Google будуть занадто ретельно виконувати судове рішення з метою уникнення судових розглядів та фінансових санкцій, наприклад, відшкодування шкоди.

Висновок

У справі Костехи, як і в інших справах, від посередників вимагається вжити «обґрунтованих» заходів на основі припущення про існування відповідних гарантій для виконання основоположних прав і свобод громадян ЄС. Пошуковим системам лише «рекомендується» поважати основне право суб’єктів персональних даних на приватне життя та захист їхніх персональних даних.

З одного боку, Керівні принципи ООН щодо бізнесу та прав людини встановлюють, що «зобов’язання поважати права людини є глобальним стандартом очікуваної поведінки усіх комерційних підприємств незалежно від місця їхньої діяльності».

З іншого боку, приватні компанії на зразок Google не мають чіткого обов’язку поважати принцип якості даних, встановлений статтею 5 Конвенції № 108. Формулювання не дуже прояснює ситуацію: «існують принципи та правила, яких повинні дотримуватися (...) приватні компанії, що здійснюють обробку персональних даних».

26 листопада 2014 року, Робоча група, створена відповідно до статті 29 Директиви 95/46/ЄС, затвердила керівні принципи для пошукових систем з метою кращого впровадження рішення. Проте дані принципи не мають зобов’язуючого характеру.

У результаті, рішення необхідно розглядати з двох точок зору. З одного боку, Суд надав пану Костесі компенсацію (хоч і через чотири роки після подання першої скарги). Він також підвищив рівень правової визначеності щодо ролі пошукових систем як контролерів даних. З іншого боку, існує більш глобальна проблема, яку необхідно розглянути. Від посередників вимагається вживати обмежувальних заходів (хоч і в меншому масштабі, ніж, наприклад, у справі UPC Telekabel) на основі припущення про існування чітких обмежень доступних варіантів виконання цієї вимоги, що відповідно забезпечує повагу до основних прав. Проте, абсолютно не зрозуміло чи такі врівноважуючі обов’язки взагалі існують. У випадку, коли виконання обов’язків посередниками є надмірним (наприклад, у випадку вжиття довільних заходів з їхнього боку), хто має надавати компенсацію? Власне посередник, Європейська Комісія, держава, Суд чи інша організація?

Ці проблеми було визнано, але не вирішено в документі, представленому Італією протягом її головування в Раді ЄС у 2014 році: «...Деякі делегації звертали увагу на ризик того, що свобода вираження поглядів і загальна зацікавленість громадськості в доступі до інформації можуть поступитися місцем інтересам контролера, зокрема коли останній є пошуковою системою».

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Чи потрібно стати на коліна: про цінність життя і право donum auctoris Чи потрібно стати на коліна: про цінність життя і право
Так співпало – трагічні події під Павлополем, загибель чотирьох українських захисників, які все, що бачили та відчу...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Серпень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика