Міжнародне правоПраво ЄС

Важлива наукова праця у контексті розвитку відносин асоціації України з ЄС у сфері міжнародного податкового співробітництва

05.02.2017 / 19:39
2514
+A
-a

Важлива наукова праця у контексті розвитку відносин асоціації України з ЄС у сфері міжнародного податкового співробітництва

На сучасному етапі розвитку міжнародного співтовариства очевидною є значущість, якої набуває питання міжнародного співробітництва у сфері оподаткування. Свідченням цьому є п. 27 заключного документу, прийнятого за результатами третьої Міжнародної конференції з фінансування розвитку (м. Аддіс-Абеба, 13-16.07.2015 р.), до розробки якого залучались експерти з понад 150 держав світу. В згаданому положенні представники держав учасниць засвідчують: “Ми зобов’язуємось розширювати масштаби міжнародного співробітництва з питань оподаткування. Ми закликаємо країни, відповідно до їх національних умов та можливостей, працювати спільно в цілях підвищення транспарентності та прийняття відповідних заходів для забезпечення, зокрема, такого: звітності багатонаціональних компаній перед податковими органами кожної з країн, в яких вони здійснюють діяльність; доступу компетентних органів до інформації про бенефіціарів, а також поступового просування до автоматичного обміну податковою інформацією між податковими органами …”

Встановлення і розвиток відносин асоціації України з ЄС та його державами-членами у контексті розвитку міжнародного податкового співробітництва ставить перед нашою державою ряд складних завдань. Вони пов’язані з необхідністю забезпечення узгодженості, послідовності та системності при реалізації зобов’язань України перед її європейськими партнерами у контексті вимог міжнародного правопорядку та правопорядку ЄС. Саме тому обрана дослідником тема є важливою і актуальною з точки зору сучасних потреб вітчизняного державотворення.

Зміст дослідження вказує на те, що його метою є комплексна характеристика правового забезпечення співробітництва України з ЄС та його державами-членами у сфері прямого оподаткування. Сформульована мета зумовила і постановку відповідних завдань, які детермінували структурну побудову роботи. Остання повністю відповідає логіці дослідження та дає змогу в належній мірі розкрити обрану тему.

У першому розділі основна увага сконцентрована навколо виокремлення та характеристики особливостей формування та сучасного розвитку нормативно-правових засад механізму регулювання відносин у сфері оподаткування в рамках ЄС. Автор відмічає, що хоча установчі договори ЄС прямому оподаткуванню безпосередньо не присвячують жодної статті, їх слід вважати важливим джерелом правового регулювання сфери прямого оподаткування. Окремо підкреслюється вагоме значення положень щодо гармонізації юридичних норм у сфері прямого оподаткування.

Відомо, що однією з «чотирьох свобод ЄС» є свобода вільного руху капіталу і платежів. Причому це єдина свобода, нормативне закріплення якої в установчих договорах безпосередньо спрямоване на регулювання відносин з третіми державами. Саме тому договори про уникнення подвійного оподаткування не лише між державами-членами ЄС, але і за участю третіх держав повинні узгоджуватися з вимогами забезпечення свободи вільного руху капіталів і платежів. Разом з цим й донині, як зазначає автор, зберігається невизначеність щодо можливості застосування різних режимів реалізації цих свобод у відносинах держав-членів ЄС між собою та з третіми державами.

Другий розділ присвячено дослідженню договірно-правових засад співробітництва України з ЄС та його державами-членами у сфері прямого оподаткування. Автор вказує, що договори України про уникнення подвійного оподаткування з державами-членами ЄС є основою для розвитку двостороннього співробітництва у сфері оподаткування. На прикладі положень щодо оподаткування роялті виокремлено ряд спільних рис між відповідними договірними нормами, що обумовлено використанням модельних актів ОЕСР та ООН для розробки тексту договорів про уникнення подвійного оподаткування між Україною та державами-членами ЄС.

У третьому розділі висвітлюються особливості реалізації міжнародних зобов’язань України та ЄС і його держав-членів у сфері прямого оподаткування. Автор вірно вказує, що конституційно-правову основу механізму імплементації договірних норм в нашої державі складають положення ст. 9 Основного закону України. Однак, створений на її основі правовий механізм реалізації договірних норм, зокрема, і в сфері оподаткування, не дає чіткої відповіді на проблемні питання про: 1) правовий статус договорів, які не потребують надання згоди на обов’язковість з боку Верховної Ради України; 2) правовий статус рішень міжнародних організацій, що можуть відігравати важливе значення для тлумачення договірних норм; 3) забезпечення правонаступництва України за договорами СРСР про уникнення подвійного оподаткування та їх співвідношення з наступними аналогічними договорами, які укладаються Україною. При цьому автор не зупиняється лише на виокремленні згаданих проблемних аспектів, але і формулює рекомендації та пропозиції, спрямовані на вдосконалення правових засад забезпечення дії договірних норм у сфері оподаткування.

З точки зору прагматичних потреб,особливе значення має узагальнення вітчизняної судової практики, пов’язаної з договорами України про уникнення подвійного оподаткування. Це дозволило виокремити її негативні характеристики: 1) відсутність єдиної та чіткої методології тлумачення договірних норм у процесі вирішення спорів, пов’язаних з їх застосуванням; 2) низький рівень забезпечення відповідності процесу формування судової практики щодо тлумачення договірних норм у сфері оподаткування вимогам послідовності та системності; 3) відсутність єдиного підходу до розуміння сутності окремих договірних норм через відсутність їх нормативного тлумачення як у відповідних договорах, так і в національному законодавстві.

Вказуючи на безумовні позитивні аспекти дослідження О.В. Лепетюка, слід також привернути увагу до деяких дискусійних положень чи таких, що потребують додаткових пояснень.

1.      І Україна, і ЄС та його держави-члени є членами СОТ, однак у роботі дослідник не характеризує вплив регуляторних механізмів СОТ на поведінку ЄС та України у сфері оподаткування. На нашу думку, такий підхід є доволі обмеженим, оскільки не враховує зближення підходів у регулюванні податкових відносин, передбачені вимогами СОТ.

2.      У роботі доцільним могло б стати більш широке розкриття проблеми забезпечення суверенітету держав-членів ЄС у сфері прямого оподаткування. Адже відомо, що часто реакція на нові податкові ініціативи ЄС є доволі критичною. Зокрема, Л. Фоулхабер відмічає, що використана Судом ЄС доктрина повністю штучних операцій у сфері оподаткування є проблемною, оскільки вона вимагає від держав-членів ЄС доповнення чи зміни внутрішніх правил, спрямованих на запобігання уникненню від оподаткування, що обмежує їх суверенні повноваження у сфері податкових відносин, зокрема, щодо самостійного формування податкової політики та визначення елементів оподаткування [[1], c. 3].

3.      Характерною рисою розвитку міжнародного співробітництва з податкових питань з 2013 р. є кампанія з протидії розмиванню бази оподаткування та переміщення прибутків, ініційована ОЕСР та Великою двадцяткою. Разом з тим, автор залишає відкритим питання про те, в якій мірі такі міжнародні ініціативи вплинуть на розвиток співробітництва між Україною та державами-членами ЄС у сфері оподаткування. 

Такі зауваження та пропозиції жодним чином не впливають на високу оцінку змісту монографічного дослідження О.В. Лепетюка і зорієнтовані швидше на стимулювання появи подальших наукових розробок автора. Таким чином, дослідження О.В. Лепетюка є актуальною, глибокою і цікавою науковою працею,присвяченою важливим питанням суспільного життя, яка не тільки не залишить байдужим читача, але і стимулюватиме його до пошуку власних відповідей на поставлені у роботі запитання. Залишається лише сподіватись, що подібних досліджень в Україні ставатиме все більше, що сприятиме формуванню належних наукових засад інтеграції України в європейський правовий простір.

Рецензія на монографію Лепетюка О. В.  «Правове забезпечення співробітництва України з Європейським Союзом та його державами-членами у сфері прямого оподаткування» (Одеса, 2016).

Завідувач відділу дослідження міжнародного досвіду оподаткування НДІ фіскальної політики Університету ДФС України, д.ю.н., професор Л. Д. Тимченко [1]Faulhaber, L. Sovereignty and Tax Avoidance in the European Union: Striking the Proper Balance / L. Faulhaber [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.law.harvard.edu/faculty/faculty-workshops/new-folder/faulhaber.pdfКОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої Судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Про основні виклики судової реформи, шляхи повернення довіри до суду та поради адвокатам під час «Діалогу з Верховним судом» у Львові Феміда Про основні виклики судової реформи, шляхи повернення довіри до суду та поради адвокатам під час «Діалогу з Верховним судом» у Львові
З ініціативи львівського осередку Асоціації правників України 15 лютого у Львові відбулося засідання на тему: ...
«Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою Справа «Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою
Декілька років тому суспільство сколихнули численні випадки самогубств серед дітей, багато з яких, як виявилось, бу...
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6
06.02.2019 08:30:00 - Legal Banking Forum 2019
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
ЗАХОДИ
06.02.2019 08:30:00 - Legal Banking Forum 2019
19.02.2019 13:00:00 - Насіннєвий форум 2019
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика