Представництво інтересів в судах
Міжнародне правоМіжнародне публічне право

Безпека журналістів та проблема безкарності

08.02.2018 / 21:50
1604
+A
-a

Безпека журналістів та проблема безкарності

Генеральний секретар ООН підготував доповідь «Безпека журналістів та проблема безкарності» A/72/290, основна увага приділяється безпеці журналістів-жінок. У доповіді висвітлюється нинішній стан журналістів-жінок і наводиться інформація про ініціативи, вжиті відповідними сторонами в даній області.

У резолюції 70/162 Генеральна Асамблея ООН просила Генерального секретаря, діючи в консультації з державами та іншими відповідними зацікавленими сторонами, і зокрема з Програмою Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), надати Асамблеї на її сімдесят другій сесії і Раді з прав людини на її тридцять сьомій сесії доповідь про безпеку журналістів і проблемам безкарності. Доповідь A/72/290 була підготовлена ​​відповідно до резолюції 70/162.

У резолюції 70/162 Генеральна Асамблея визнала особливі ризики, яким піддаються журналісти-жінки при виконанні своєї роботи, і підкреслила важливість застосування підходу, який враховує гендерний аспект при опрацюванні заходів щодо забезпечення безпеки журналістів. Проблема безкарності детально розглядалася в попередніх доповідях Генерального секретаря, і вони зберігають свою актуальність; тому Доповідь A/72/290 має на меті доповнити цю інформацію і розглянути питання про безпеку журналістів-жінок. Перш за все, в Доповіді висвітлюється нинішній стан, в якому перебувають журналісти-жінки. Потім в ній наводиться інформація про чинні норми міжнародного права і дається опис ініціатив, зроблених відповідними сторонами в цій області. На закінчення в доповіді пропонуються деякі заходи щодо зміцнення безпеки журналістів-жінок на основі застосування гендерного підходу.

У минулому жінки становили невелику частку серед працівників категорії журналістів. Такий стан справ, можливо, змінюється, хоча і повільними темпами. Згідно з результатами здійснення Глобального проекту з моніторингу засобів масової інформації, в період з 1995 по 2005 роки відбулося незначне збільшення частки жінок серед працівників засобів масової інформації, і в 2015 році частка жінок на посадах журналістів у традиційних засобах масової інформації (газети, радіо і телебачення) становила 24 відсотки від їх загальної кількості, що незначно перевищує показник 2005 року (23 відсотки). Незначна присутність жінок в новинних підрозділах, у процесах прийняття рішень і на керівних посадах в засобах масової інформації чинить серйозний вплив на вид інформації, що подається в рамках новин, а також на образ жінки в засобах масової інформації. Наприклад, результати одного дослідження, присвяченого країнам, що переживають або пережили конфлікт, показали, що лише 13 відсотків новинних сюжетів за темами, що стосуються миру і безпеки, були присвячені жінкам, і лише в 6 відсотках випадків жінки були центральними дійовими особами. Крім того, за результатами аналізу був зроблений висновок про те, що в таких сюжетах жінки в два рази частіше, ніж чоловіки, зображуються як жертв.

Водночас зростають масштаби насильства, погроз та залякування щодо журналістів-жінок. Журналісти-жінки стають жертвами тих же самих різних порушень прав людини, які спрямовані проти журналістів-чоловіків (A/HRC/24/23, пункт 2, і A/69/268, пункт 3). При цьому вони також піддаються дискримінації на робочому місці і в сфері зайнятості, а також гендерному насильству, включаючи погрози застосування насильства, жорстоке поводження і домагання. Все це - ознаки гендерної нерівності, дискримінації та насильства, з якими стикаються жінки в усьому світі в багатьох сферах життя.

Більшість журналістів, яких вбивають у зв'язку з їхньою професійною діяльністю, складають чоловіки, хоча при цьому число убитих журналістів-жінок зростає. При цьому журналісти-жінки регулярно стикаються з надмірними проявами насильства за ознакою статі на робочих місцях і за їхніми межами, в Інтернеті і в інших сферах. Глобальне дослідження «Насильство та утиски по відношенню до жінок у засобах інформації: стан справ в світовому масштабі», яке було проведено в 2014 році, показало, що майже дві третини опитаних журналістів-жінок піддавалися залякуванню у тій чи іншій формі, погроз або наруги в зв'язку з їхньою роботою.

Існуючі міжнародно-правові механізми для захисту журналістів розкривалися в доповідях Генерального секретаря про безпеку журналістів (A/69/268, пункти 10-12, і A/70/290, пункт 17). Проблема забезпечення безпеки журналістів-жінок також диктує необхідність виконання чітко закріплених правових зобов'язань держав за міжнародним правом в області прав людини щодо поваги, захисту і здійснення прав жінок, включаючи право на недискримінацію і рівність, закріплене в статтях 1 і 2 Загальної декларації прав людини та статті 3 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права.

У Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, наприклад, в її статтях 2, 5 (a), 10 і 11, ці права також твердо закріплені в юридичному сенсі, і в ній передбачені різні заходи, які можуть приймати держави для ліквідації дискримінації щодо жінок в усіх сферах громадського та приватного життя, а також і боротьби зі шкідливими гендерними стереотипами. У Декларації про викорінення насильства щодо жінок, прийнятої Генеральною Асамблеєю її резолюцією 48/104, встановлені міжнародні норми для захисту жінок від насильства, а також викладаються заходи для ліквідації всіх форм насильства по відношенню до жінок як в державному, так і в приватному секторах. Крім того, в Керівних принципах підприємницької діяльності в аспекті прав людини: здійснення рамок Організації Об'єднаних Націй щодо «захисту, дотримання та засобів правового захисту», а також у відповідних міжнародних трудових і професійних стандартах встановлюється відповідальність підприємств за дотримання прав людини, включаючи права їх працівників. Це включає в себе обов'язок медійних корпорацій поважати права журналістів-жінок і забезпечувати їхню безпеку, в тому числі на робочому місці.

У регіональних договорах також встановлюються зобов'язання держав-учасників щодо прав жінок на недискримінацію і рівність, а також ліквідацію насильства щодо жінок. Як це підтверджується у резолюціях 20/8, 26/13, 32/13 і 34/7 Ради з прав людини та резолюції 71/199 Генеральної Асамблеї, ті ж самі права, які людина має в офлайновому середовищі, повинні також захищатися і в онлайновому просторі.

На додаток до того захисту, який забезпечується для журналістів у цілому, міжнародне гуманітарне право передбачає ряд конкретних заходів захисту, які застосовуються по відношенню до жінок під час збройних конфліктів, включаючи захист від сексуального насильства.

Порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року доповнює існуючі зобов'язання всіх держав за міжнародним правом щодо забезпечення безпеки журналістів-жінок. Незважаючи на те, що цілі у сфері сталого розвитку носять комплексний і взаємопов'язаний характер, Мета 5, що стосується гендерної рівності та розширення прав і можливостей всіх жінок і дівчаток, і Мета 16, що стосується миру, справедливості і сильних інститутів, мають особливе ставлення до проблеми безпеки журналістів-жінок, що свідчить про важливість даних, дезагрегованих за ознакою статі. Разом з Метою 5 ряд важливих завдань з відповідними показниками мають відношення до викорінення всіх форм дискримінації та ліквідації всіх форм насильства щодо всіх жінок і дівчаток в публічній і приватній сферах і забезпечення гендерної рівності та рівного доступу до правосуддя для всіх (A/HRC/32/42, пункти 38-39). У рамках Цілі 16 і пов'язаної з нею завданням 16.10, що стосується забезпечення доступу громадськості до інформації та захисту основних свобод, відповідно до показника 16.10.1 потрібно фіксувати число підтверджених випадків вбивства, викрадення, насильницького зникнення, довільного затримання і тортур журналістів.

Ці цілі, завдання та цільові показники стануть важливим засобом, що дозволяє систематично збирати і аналізувати певну інформацію про безпеку журналістів-жінок, яка буде доповнювати існуючий правозахисний моніторинг і аналіз та сприяти забезпеченню визначення з плином часу ефективності підходів до вирішення проблеми безпеки журналістів-жінок.

Ініціативи, що стосуються забезпечення безпеки журналістів-жінок

З часу подання попередньої доповіді Генерального секретаря ООН з питання про безпеку журналістів держави, система Організації Об'єднаних Націй і громадянське суспільство продовжували докладати зусиль щодо зміцнення безпеки журналістів в рамках цілого ряду заходів та ініціатив. Ці зусилля були спрямовані на залучення більш пильної уваги до проблеми безпеки журналістів-жінок шляхом прийняття резолюцій, рекомендацій, національних законів, стратегій і програм та створення механізмів забезпечення захисту та підзвітності, а також проведення інформаційно-просвітницьких та навчальних заходів.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої Судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань Феміда Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань
Суддя-спікер Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області В’ячеслав Мазуренко розповів ...
«Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою Справа «Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою
Декілька років тому суспільство сколихнули численні випадки самогубств серед дітей, багато з яких, як виявилось, бу...
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика