Міжнародне правоМіжнародне публічне право

Темпоральна юрисдикція Міжнародного військового трибуналу

02.08.2017 / 09:13
2120
+A
-a

Темпоральна юрисдикція Міжнародного військового трибуналу

Для більшості Міжнародний військовий трибунал – це далека історія, уроки минулого та початок формування сучасної системи індивідуальної кримінальної відповідальності в міжнародному праві. Але багато питань і юридичні факти, що знайшло відображення у документах і практиці Міжнародного військового трибуналу, мають практичне значення, і безпосередньо впливають на сучасну юридичну кваліфікацію міжнародних злочинів, і в цілому, на сучасну правову реальність. У цьому матеріалі ми торкнемося лише одного невеликого питання - початку темпоральної юрисдикції Міжнародного військового трибуналу, дата, з якої можна обґрунтовано говорити про існування у міжнародному праві складів, кваліфікованих Статутом Міжнародного військового трибуналу в якості міжнародних злочинів, і дата, з якої держави-засновники Трибуналу беззаперечно визнають наявність цих складів[1]. Виявлення цієї дати має значення ще й тим, що з неї у міжнародному праві закріплюються чіткі визначення міжнародних злочинів - «злочинів, що підлягають юрисдикції Трибуналу» - злочини проти миру; воєнні злочини; злочин проти людяності (ст.6 Статуту Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання головнихвійськових злочинців європейських країн осі від 8 серпня 1945 р.).

Дата 8 серпня 1945 р. - це дата прийняття Статуту, дата створення Міжнародного військового трибуналу, але не є датою темпоральної юрисдикції, яка носила ретроспективний характер, що прямо в Статуті не вказано. Слід зазначити, що в Угоді між урядами СРСР, США і Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і Тимчасовим урядом Французької республіки про судове переслідування і покарання головних військових злочинців європейських країн осі від 8 серпня 1945 р.також відсутня вказівка ​​на темпоральну юрисдикцію.

Статут визначає лише суб'єктну юрисдикцію (головні військові злочинці європейських країн  – ст. 1 Статуту) і предметну юрисдикцію (злочини проти миру; воєнні злочини; злочини проти людяності – ст. 6 Статуту). Опосередковано темпоральна юрисдикція визначена стосовно до злочину проти людяності«... вчинені щодо цивільного населення до або під час війни» (ст. 6Статуту). Що стосується злочинів проти миру та воєнних злочинів, то виходячи з предметної сферу, вони здійснюються виключно під час війни.

У зв'язку з цим виникає два питання - про яку єдину дату початку війни в сенсі Статуту, і загальну для його держав-учасників йде мова? Початок війни з країнами осі для кожної з держав-учасниць Статуту мав різну дату, і її початок може трактуватися державами-учасниками Статуту по-різному[2]. Другим питанням є межі розповсюдження темпоральної юрисдикції відносно злочинів проти людяності "до війни". Ні Угода між урядами СРСР[3], США[4] і Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії[5] і Тимчасовим урядом Французької республіки[6] про судове переслідування і покарання головних військових злочинців європейських країн осі від 8 серпня 1945 р., ні Статут, ні Декларація чотирьох держав з питання про загальну безпеку від 30 грудня 1943 року, ні Декларація двадцяти шести держав від 1 січня 1942 року[7], ні Атлантична хартія (актів, на які є послідовні посилання) не дають відповідь на ці питання.

В силу особливостей елементів кожного з трьох міжнародних злочинів, передбачених Міжнародним військовим трибуналом, визначимо темпоральну юрисдикцію трибуналу стосовно кожного з них.

Для відповіді на поставлені питання, звернемося до матеріалів Міжнародного військового трибуналу.

У Вироку Міжнародного військового трибуналу зазначено, що «Першим актом агресії, який інкримінується підсудним, згідно з обвинувальним висновком, є захоплення Австрії і Чехословаччини, а перша агресивна війна, про яку йдеться в Обвинувальному висновку, - це війна проти Польщі, розпочата 1 вересня 1939 року.». Таким чином, темпоральна юрисдикція Трибуналу починається з перших актів агресії, тобто не пізніше 12-13 березня 1938 р. Більш того, оскільки предметна юрисдикція в частині злочинів проти миру включає і планування і підготовку, то мова йде про більш ранні дати: «З представлених доказів з очевидністю випливає, що ця війна так само, як захоплення Австрії та Чехословаччини, була навмисним і ретельно підготовленим актом і почалася лише після того, як було вирішено, що настав підходящий момент для проведення її, як певної частини заздалегідь наміченої схеми і плану, тому що агресивні плани нацистського керівництва не виникли випадково в зв'язку з політичною ситуацією в Європі і в світі. Вони з'явилися заздалегідь передбаченою і дуже істотною частиною зовнішньої політики нацистів».

У Вироку зазначено, що «Докази, що містяться в захоплених документах, вказують, що Гітлер провів чотири секретні наради, на яких Трибунал має намір спеціально зупинитися в силу того, що вони проливають особливе світло на питання про спільний план і агресивну війну». Це наради 5 листопада 1937 р., 23 травня 1939 р., 22 серпня 1939 р. і 23 листопада 1939 р. Характеризуючи матеріали нарад, в Вироку сказано: «Трибунал вважає доведеним ... що присутні знали, що Австрія і Чехословаччина будуть анексовані Німеччиною при першій наданій можливості.». І далі: «Той факт, що плани для ведення війни складалися вже 5 листопада 1937 року, а можливо, і в більш ранній період, абсолютно очевидний ... ... Трибунал вважає, що докази досить ясно встановлюють факт загального планування для підготовки і ведення війни певними підсудними. Немає необхідності встановлювати, чи повністю доведено наявність змови в тому масштабі і в той період, як про це йдеться в Обвинувальному висновку. Чи не припинялося планування, що мало за мету агресивну війну, доведено поза всяким сумнівом.».

Таким чином, темпоральна юрисдикція Трибуналу щодо злочину проти миру починається з першої з цих нарад, тобто не пізніше 5 листопада 1937 р.

У Вироку немає вказівок на звинувачення головних військових злочинців у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності в період агресії і анексії проти Австрії і Чехословаччини. Однак, далі, в Вироку вказується, що «Трибунал вважає повністю доведеним, що війна, розпочата Німеччиною проти Польщі 1 вересня 1939 р., була явно агресивною війною, яка не могла згодом не перетворитися в війну, що охопила майже весь світ, і зумовила вчинення незліченних злочинів як проти законів і звичаїв війни, так і проти людяності».

Воєнні злочини розглядаються у Вироку по окремим діянням - всі охоплюються періодом Другої світової війни, тобто датою відліку темпоральної юрисдикції Міжнародного військового трибуналу можна вважати 1 вересня 1939 р.

Більш складне питання щодо злочинів проти людяності. Обмежуючись оцінкою темпоральної юрисдикції Трибуналу, процитуємо висновки Трибуна, що містяться у Вироку: «Що стосується злочинів проти людяності, то не допускає жодних сумнівів той факт, що політичні противники умертвлялись в Німеччині до війни і що багато хто з них знаходилися в ув'язненні в концентраційних таборах в умовах жорстокості і терору. Політика терору, безсумнівно, проводилася в широких масштабах, і в багатьох випадках вона була організованою і систематичною. До війни 1939 року в Німеччині найбезжаліснішим чином проводилася політика переслідування, придушення і вбивства всіх осіб з числа цивільного населення, про які можна було припустити, що вони налаштовані вороже по відношенню до уряду. Також безсумнівно є встановленим факт переслідування євреїв протягом того ж періоду. Дії, інкриміновані в період до моменту початку війни, можуть вважатися злочинами проти людяності тільки в тому випадку, якщо вони відбувалися під час або в зв'язку з будь-яким із злочинів, що підлягають юрисдикції Трибуналу. Трибунал вважає, що не було з достатньою переконливістю доведено те, що ці дії відбувалися на виконання або в зв'язку з будь-яким таким злочином, наскільки б огидними і жахливими багато з них не були. Тому Трибунал не може зробити заяви загального характеру щодо того, що дії, вчинені до 1939 року, є злочинами проти людяності в тому сенсі, як вони визначені Статутом. Однак з самого початку війни в 1939 році воєнні злочини, які також були злочинами проти людяності, відбувалися в широких масштабах, і, хоча нелюдські дії, осудні в провину в Обвинувальному висновку і вчинені після початку війни, які не становлять воєнних злочинів, - всі вони відбувалися при веденні агресивної війни або в зв'язку з нею, і тому вони є злочинами проти людяності».

Тобто юрисдикція Трибуналу щодо злочинів проти людяності охоплює період починаючи з 1 вересня 1939 р., що не заперечує факту наявності цього злочину в міжнародному праві в більш ранній період.

Наші висновки підтверджуються висновком Трибуналу про те, що: «Трибунал оголошує злочинною в тому сенсі, як це визначено Статутом, групу, що складається з тих членів політичного керівництва, які займали посади, перелічені в попередньому параграфі, або тих, які вступали в організацію або залишалися в ній, знаючи про те, що вона використовувалася для вчинення дій, визначених злочинними відповідно до статті 6 Статуту, або тих, які були особисто замішані як члени організації в здійсненні подібних злочинів. Основою для винесення даного Вироку є участь організації у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності, пов'язаних з війною; тому ця група, визнана злочинною, не може включати осіб, які більше не посідали постів, перерахованих в попередньому параграфі, після 1 вересня 1939 р.»[8]. Ця цитата фактично визначає поняття «пов'язаних з війною» міжнародних злочинів. Тобто юрисдикція Трибуналу поширювалася на злочини проти людяності «пов'язані з війною», а фактично, скоєних під час Другої світової війни.

Таким чином, темпоральна юрисдикція Міжнародного військового трибуналу зі злочинів починається не пізніше 5 листопада 1937 року, а з воєнних злочинів і злочинів проти людяності - з 1 вересня 1939 р.

 

Тимур Короткий, кандидат юридичних наук, професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія»

Наталія Хендель, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія»


[1]Ми не досліджували питання виникнення і закріплення цих складів злочинів у міжнародному праві і форми цього закріплення поза діяльністю Міжнародного військового трибуналу. Слід зазначити, що відносно різних міжнародних злочинів ці дати і форми різні. У тому числі, стосовно юрисдикції Міжнародного військового трибуналу ці питання досліджувались в його Вироку.

[2]Побічним результатом даного дослідження є констатація факту, що СРСР вже в 1945 р. юридично визнавав початок Другої світової війни з 1 вересня 1939 р.

[3]Участь у Другій світовій війні з 22 червня 1941 р.

[4]Участь у Другій світовій війні з 7 грудня 1941 р.

[5]Участь у Другій світовій війні з 1 вересня 1939 р.

[6]Участь у Другій світовій війні з 3 вересня 1939 р.

[7]Загальна декларація Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Китаю, Австралії, Бельгії, Індії, Канади, Коста-Ріки, Куби, Люксембургу, Чехословаччини, Домініканської Республіки, Ель-Сальвадора, Греції, Гватемали, Гаїті, Гондурасу, Голландії, Нової Зеландії, Нікарагуа, Норвегії, Панами, Польщі, Південно-Африканського Союзу і Югославії.

[8]Аналогічний висновок зробив Трибунал щодо гестапо: «Трибунал визнає злочинною, згідно зі Статутом, групу, що складається з тих членів гестапо і СД, які займали посади, перелічені в попередньому параграфі, які вступили в організацію або залишалися в ній, знаючи про те, що вона використовувалася для вчинення дій, оголошених злочинними відповідно до статті 6 Статуту, або як члени організації особисто брали участь у скоєнні подібних злочинів. Основою для винесення даного Вироку є те, брала участь чи організація в скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності, пов'язаних з війною; тому ця група, визнана злочинною, не може включати осіб, які більше не посідали посад, перерахованих в попередньому параграфі, після 1 вересня 1939 р.»; СС «Це рішення ґрунтується на участі цієї організації у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, пов'язаних з війною; ця група, визнана злочинною, не включає тому осіб, які перестали бути членами організацій, перерахованих в попередньому параграфі, до 1 вересня 1939 р.».


КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Право і совість donum auctoris Право і совість
Ми часто звертаємося до совісті, як до вищого внутрішнього закону буття. Очевидно, що моральне обґрунтування права ...
Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику Справа Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику
Вдалі жарти – показник здорового духу людини, великий запас позитиву і ставлення до щоденних проблем. А ще гумор – ...
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 1
01.03.2019 13:00:00 - Odessa Legal Business Forum (LBF)
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ЗАХОДИ
01.03.2019 13:00:00 - Odessa Legal Business Forum (LBF)
15.03.2019 09:00:00 - II Судовий форум ААУ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика