Міжнародне правоМіжнародне публічне право

Україна проти Російської Федерації: рішення СОТ про заходи щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання

Україна проти Російської Федерації: рішення СОТ про заходи щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання

30 липня 2018 р. був опублікований Звіт Групи експертів Світової організації торгівлі у справі України проти Російської Федерації DS 499 «Російська Федерація – заходи щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання».

21 жовтня 2015 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розпочало процедуру врегулювання спору з РФ у рамках Світової організації торгівлі щодо певних заходів, введених Російською Федерацією щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання.

Позицією України є твердження про  порушення РФ статей ст. I: 1, III: 4, X: 3 (a), XI: 1, XIII: 1 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року (ГАТТ) та статей 2.1, 2.2, 2.5, 5.1.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 Угоди про технічні бар’єри у торгівлі (ТВТ).

Третіми сторонами у справі виступили Канада, Китай, Європейський Союз, Індія, Індонезія, Японія, Сінгапур, США.

10 листопада 2016 року Україна просила створити Групу експертів щодо розгляду спору. На засіданні 23 листопада 2016 року Орган з вирішення спорів СОТ відклав створення Групи експертів.

На засіданні 16 грудня 2016 року Орган з вирішення спорів СОТ заснував Групу експертів. Канада, Китай, Європейський Союз, Індія, Індонезія, Японія, Сінгапур та США вказали свої права третіх сторін. За домовленістю сторін, група була сформована 2 березня 2017 року.

18 липня 2017 р. голова Групи експертів повідомив Орган з вирішення спорів СТО, що група, планує надати свою остаточну доповідь сторонам у квітні 2018 р. Відповідно до графіка, прийнятого після консультацій з сторонами. 24 квітня 2018 року голова Групи експертів повідомив Орган з вирішення спорів СОТ, що через складний процесуальний та фактичний характер спору та після консультацій з сторонами Група планує підготувати остаточну доповідь та надати її сторонам у травні 2018 року. Голова Групи експертів також повідомив Орган з вирішення спорів СОТ, що доповідь буде доступна для громадськості після того, як вона буде поширена між державами-членам СОТ на всіх трьох офіційних мовах, а дата офіційної публікації залежить від завершення перекладу. 30 липня 2018 року доповідь Групи експертів була опублікована.

Заходи, про які йшлося у справі Україна проти Російської Федерації: рішення СОТ щодо заходів щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання:

1) Систематичне запобігання українськими виробниками  експорту своєї залізничної продукції до Російської Федерації шляхом призупинення дії чинних сертифікатів відповідності, відмови у видачі нових сертифікатів відповідності та невизнання сертифікатів відповідності, виданих компетентними органами інших держав-учасниць Митного Союзу, а саме Республіки Білорусь та Республіки Казахстан. Ця практика підтверджується інструкціями органів Російської Федерації, перелічених у Додатках I, II та III Справи DS 499.

2) Призупинення дії сертифікатів відповідності, відхилення нових заяв про сертифікати відповідності та відмову у визнанні дійсних сертифікатів відповідності, виданих іншими державами-учасницями Митного Союзу щодо українських виробників, як зазначено у Додатках I, II та III Справи DS 499.

3) Технічний регламент № 001/2011 «Про безпеку залізничного рухомого складу», включаючи і Протокол Міністерства транспорту Російської Федерації про видачу сертифікатів відповідності продукції, що випускається у рамках Митного Союзу, органом сертифікації для третіх держав № А 4-3 від 20 січня 2015 року, та інструкції, зазначені у Додатку ІІІ Справи DS 499.

В результаті описаних вище заходів деяким українським виробникам було фактично заборонено експортувати залізничні товари до Російської Федерації. Після здійснення відповідних заходів експорт таких товарів з України до Російської Федерації, який досягав 1,7 млрд. доларів США у 2013 році, скоротився до 600 млн. дол. США у 2014 році та лише до 110 млн. дол. США у 2015 році.

Україна подала заяву, щоб Група експертів дійшла висновку, що:

a. систематичне запобігання експорту українських залізничних товарів  до РФ не відповідає російським зобов'язанням за статтями I: 1, XI: 1 та XIII: 1 ГАТТ 1994;

b. інструкції, надані компетентною російською владою, призупинення діючих сертифікатів відповідності, що зберігаються українськими виробниками залізничних товарів, а також декілька рішень, прийнятих компетентною російською владою, які відхиляють заяви про сертифікати відповідності, подані українськими виробниками залізничних товарів, не відповідають зобов'язанням РФ за статтями 5.1.1, 5.1.2 та 5.2.2 Угоди ТБТ;

с. рішення РФ не визнавати на своїй території дію свідоцтв, виданих українським виробникам в інших державах-учасницях Митного союзу, визначених у Протоколі Міністерства транспорту № 4-3, а також рішення, перелічені у Додатку III Справи DS 499, разом з Технічним регламентом 001/2011 не відповідають зобов'язанням РФ за статтями 2.1, 5.1.1 та 5.1.2 Угоди ТБТ та статтями I: 1, III: 4 та X: 3 (а) ГАТТ 1994.

Україна також вимагає, відповідно до статті 19.1 Правил та процедур врегулювання спорів, про те, що Група експертів рекомендує РФ привести свої заходи у відповідність зі своїми зобов'язаннями в рамках СОТ відповідно до ГАТТ 1994 року та Угоди про ТБТ.

У свою чергу РФ вимагає, щоб Група експертів дійшла висновку, що заходи, які оскаржуються Україною, не входять до її компетенції. Крім того, РФ вимагає, щоб Група відхилила всі претензії України у цьому спорі та визнала, що заперечення заходів не суперечить зобов'язанням РФ у рамках СОТ.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ СОТ

З причин, викладених у звіті, Група робить висновок про наступне:

a. стосовно прохання Російської Федерації про попереднє постановлення:

i. Група вважає, що Росія не змогла довести, що запит Україні на врегулювання спору суперечить статті 6.2 Правил та процедур врегулювання спорів;

b. щодо інструкцій, що призупиняють дію сертифікатів:

i. Група вважає, що Україна не змогла довести, що стосовно кожного з 14 відповідних розпоряджень, що розглядаються, РФ порушує свої зобов'язання за Статтею 5.1.1 Угоди ТБТ;

іі. Група вважає, що Україна не змогла довести, що стосовно кожного з 14 відповідних розпоряджень, що розглядаються, РФ діяла всупереч зі своїми зобов'язаннями відповідно до статті 5.1.2 Угоди ТБТ;

iii. Група встановила, що Україна довела стосовно 13 із 14 відповідних розпоряджень стосовно того, що РФ діяла всупереч  своїм зобов'язанням за статтею 5.2.2 угоди ТБТ;

iv. Група вважає, що Україна не довела стосовно іншого розпорядження того, що РФ діє не сумісно із зобов'язаннями, передбаченими статтею 5.2.2 Угоди ТБТ;

с. щодо рішень, що відхиляють заяви про сертифікати:

i.  Група вважає, що Україна не змогла встановити щодо двох рішень, за якими Федеральна бюджетна організація "повернули без розгляду" заяви про сертифікати, надані українськими виробниками відповідно до Технічного регламенту 001/2011 Митного Союзу, а також щодо рішення, через яке Федеральна бюджетна організація "анульовала" заявки на сертифікати, подані українським виробником відповідно до Технічного регламенту 003/2011 Митного Союзу, того, що РФ діяла всупереч своїм зобов'язанням згідно зі статтею 5.1.1 Угоди ТБТ;

іі. Група встановила, що Україна довела стосовно одного з рішень, за якими Федеральна бюджетна організація "повернула без розгляду" заявки на сертифікати, подані українським виробником відповідно до Технічного регламенту 001/2011 Митного Союзу (рішення 1 у частині, що стосується заяв А1 та A2 та одного з товарів, які охоплюються заявкою А3), що РФ діяла всупереч  своїм зобов'язанням відповідно до статті 5.1.2 Угоди ТБТ;

ііі. Група вважає, що Україна не змогла довести щодо обох рішень, через які Федеральна бюджетна організація "повернула без розгляду" заявки на сертифікати, подані українським виробником відповідно до Технічного регламенту 001/2011 Митного Союзу (рішення 1, оскільки це стосується одного з товарів, охоплених заявкою А3 та заявкою А4, та рішення 2), а також рішення, за допомогою якого Федеральна бюджетна організація "анульована" заяви на сертифікати, подані українським виробником відповідно до Технічного регламенту 003/2011 Митного Союзу, що РФ діяла всупереч  її зобов'язанняи відповідно до статті 5.1.2 Угоди ТБТ;

iv. Група вважає, що Україна не змогла довести щодо двох рішень, за якими Федеральна бюджетна організація "повернула без розгляду" заяви про сертифікати, надані українськими виробниками відповідно до Технічного регламенту 001/2011 Митного Союзу, а також щодо рішення, через яке Федеральна бюджетна організація "анульовала" заявки на сертифікати, подані українським виробником відповідно до Технічного регламенту 003/2011 Митного Союзу, що РФ діяла всупереч  своїм зобов'язанням відповідно до статті 5.2.2 Угоди ТБТ;

v. Група вважає, що Україна довела стосовно двох рішень, за якими Федеральна бюджетна організація "повернула без розгляду" заявки на сертифікати, подані українськими виробниками відповідно до Технічного регламенту 001/2011 Митного Союзу, що РФ діяла невідповідно до своїх зобов'язань за статтею 5.2.2 Угоди ТБТ;

vi. Група вважає, що Україна не змогла довести щодо рішення, відповідно до якого Федеральна бюджетна організація "скасувала" заяви про сертифікати, подані українським виробником згідно Технічного регламенту 003/2011 Митного Союзу, про те, що РФ діє не сумісно з її зобов'язаннями відповідно до статті 5.2.2 Угоди ТБТ;

d. щодо невизнання сертифікатів, виданих в інших державах-учасницях Митного Союзу, крім РФ:

і. Група вважає, що вимога про невизнання є прийнятною для розгляду Групою експертів;

іі. Група вважає, що Україна не змогла довести, що вимога про невизнання належить до сфери застосування статті 2.1 Угоди про ТБТ;

iii. Група не зробила ніяких висновків стосовно претензій України відповідно до статей 5.1.1 та 5.1.2 Угоди ТБТ, оскільки ці претензії стосуються аспектів вимоги невизнання;

iv. Група вважає, що Україна довела щодо невизнання вимогу, згідно якої РФ діяла не сумісно зі статтею I: 1 ГАТТ 1994 року;

v. Група вважає, що Україна довела щодо невизнання вимогу про те, що РФ діяла всупереч статті III: 4 ГАТТ 1994 року;

vi. Група здійснює судову економію щодо вимог України про невідповідність до статті X: 3 (а) ГАТТ 1994 року;

е. стосовно систематичного запобігання імпорту:

і. Група вважає, що Україна не змогла довести свої вимоги про невідповідність дій  РФ статтям I: 1, XI: 1 та XIII: 1 ГАТТ 1994, оскільки  Україна не продемонструвала існування систематичного запобігання РФ імпорту.

Згідно зі статтею 19.1 Правил та процедур врегулювання спорів, Група рекомендує Органу з вирішення спорів СОТ звернути увагу РФ на необхідність вжиття  заходів відповідно до її зобов'язань за Угодою ТБТ та ГАТТ 1994 року.

Необхідно наголосити, що у сторін справи є право на подання апеляції щодо рішення Групи експертів. Апеляції проводяться відповідно до процедур, встановлених у Правилах та процедурах врегулювання спорів, та робочих процедур для розгляду апеляцій (робочі процедури).Розгляд апеляції не повинен перевищувати 60 днів з того дня, коли сторона спору офіційно повідомить Орган з вирішення спорів СОТ про своє рішення подати апеляцію, до дня, коли Апеляційний орган підготує та розповсюдить звіт.

 

Матеріал підготовлений к.ю.н. Н. В. Хендель

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої Судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань Феміда Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань
Суддя-спікер Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області В’ячеслав Мазуренко розповів ...
«Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою Справа «Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою
Декілька років тому суспільство сколихнули численні випадки самогубств серед дітей, багато з яких, як виявилось, бу...
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6
06.02.2019 08:30:00 - Legal Banking Forum 2019
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
ЗАХОДИ
06.02.2019 08:30:00 - Legal Banking Forum 2019
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика