Юридичний супровід бізнесу
Судова правдаФемідаЧому мій вибір – Вища рада правосуддя: суддя апеляційного суду Полтавської області Андрій Рябішин

Чому мій вибір – Вища рада правосуддя: суддя апеляційного суду Полтавської області Андрій Рябішин

22.02.2018 / 16:35
1493
+A
-a

Чому мій вибір – Вища рада правосуддя: суддя апеляційного суду Полтавської області Андрій Рябішин

Кар'єру судді Андрій Олександрович Рябішин розпочав ще у 2000 році, ставши суддею Полтавського районного суду Полтавської області. А з 2013 року дотепер Андрій Олександрович є суддею апеляційного суду Полтавської області. Варто зазначити, що пан Рябішин, працюючи суддею, перебував на адміністративній посаді голови суду: спочатку суду першої інстанції, а потім й апеляційного суду до квітня 2017 року. Крім того, Андрій Олександрович брав участь у конкурсі на посаду судді нового Верховного Суду.

- Андрію Олександровичу, що стало для Вас тією причиною, яка підштовхнула подати документи на конкурс? Чому Ви обрали саме ВРП, а не ВККС, куди зараз також триває відбір?

Можливість прийняти активну участь у вдосконаленні системи захисту незалежності судової системи України так само, як і можливість використати шанс для подолання зневіри в суд — все це стало тим важелем, який зрушив мене на даний крок.

Мудреці говорять: «Найбільших успіхів ми досягаємо у тому, до чого маємо найкращі здібності». Вважаю, що вказаних вище цілей можу досягти саме на посаді члена Вищої ради правосуддя.

Переконаний, що величезний досвід судді-криміналіста, керівника суду першої та апеляційної інстанції, мій життєвий досвід, виваженість поглядів, допоможуть у справедливому, неупередженому, всебічному та справедливому вирішенні дисциплінарних справ, доборі принципових, чесних, порядних суддів задля заповнення вакантних місць, збереженні висококваліфікованого діючого суддівського корпусу.

-Ви працюєте суддею вже протягом тривалого періоду часу. Окрім основної роботи в суді, чи могли б Ви назвати основні напрями Вашої діяльності: можливо, просвітницька діяльність, пов‘язана із поверненням довіри українського суспільства до суду?

Маючи близько двадцяти років суддівського стажу, протягом якого значний період перебував на адміністративних посадах, ніколи не обмежувався виключно своїми посадовими обов’язками.

Крім основної роботи в суді, я досить часто приймав участь у різного роду заходах, які організовувались і проводились Академією суддів України за сприяння міжнародних організацій, зокрема, під егідою проекту USAID «Справедливе правосуддя», Консультативною місією Європейського Союзу, Американською асоціацією юристів тощо. На вказаних заходах обговорювались в тому числі і питання, що стосуються незалежності суддів, недопустимості звуження їх інтересів в ході реформ. Вказана діяльність була спрямована на те, щоб донести до суспільства, представників органів державної влади, що незалежність судової влади є умовою забезпечення верховенства права та основоположною гарантією справедливого судового розгляду. Незалежність суддів є прерогативою чи привілеєм, що надається не на користь власних інтересів суддів, а для забезпечення верховенства права та в інтересах тих осіб  які прагнуть та очікують правосуддя. Отриманими знаннями та досвідом ділився з колегами, використовував в судовому адмініструванні.

- На Вашу думку, чи вдалими є перші результати судової реформи - новий Верховний Суд та процесуальні кодекси?

Питання про те, чи вдалими є перші результати судової реформи, досягненнями якої є створення Верховного Суду, прийняття нових процесуальних кодексів,  я вважаю на даній, початковій стадії реформи дещо передчасним. В Японії б на це питання відповіли, що про реформи можна говорити не раніше ніж після п’ятдесяти років з їх початку. Звичайно, у нас стільки часу немає, оскільки і українське суспільство, і міжнародна спільнота вимагають результатів невідкладно.

Проте варто звернути увагу, що вже саме по собі оновлення законодавства - внесення змін до  Конституції України, ЗУ “Про судоустрій і статус суддів», прийняття нових процесуальних кодексів, початок роботи Верховного Суду, добір до якого, до речі, визнаний міжнародними фахівцями відкритим і прозорим - є показником вдалого початку судової реформи.  Щодо конкретних оцінок її результатів, то про це можна буде говорити після спливу певного часу, коли Верховний Суд почне формувати судову практику, правові позиції, будуть апробовані на практиці нові процесуальні кодекси.

- Яке Ваше ставлення до створення Антикорупційного суду в Україні?

Запровадження в Україні спеціалізованих антикорупційних судів чи окремих суддів було однією з рекомендацій Організації Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР) у контексті аналізу антикорупційних реформ в країні. Окрім цього, утворення спеціалізованого антикорупційного суду через прозору і справедливу процедуру відбору, до якої повинні бути залучені спеціалісти з міжнародним досвідом, є однією з вимог надання Україні чергового траншу фінансової допомоги від МФВ. Боротьба з корупцією є пріоритетним завданням в нашій державі.

Проте, на мою думку, самі по собі темпи корупції не залежать від процесуальних інституцій, направлених на боротьбу з нею. Ріст чи зниження темпів корупції залежить від багатьох факторів, зокрема від економічного становища держави, культурних традицій, мотивації правлячих еліт і т.д., а не виключно від факту наявності окремого суду. Це системна, багатовекторна проблема і до її вирішення необхідно підходити системно.

Нині у світі існує близько 20 країн, в яких діють такі суди. Показовим є те, що вони створені в країнах Африки, Азії і рідко в європейських країнах (за виключенням Хорватії, Словаччини, Болгарії). Як показує досвід цих країн та зокрема результати всесвітнього рейтингу корупції Transparency International, існування окремих спеціалізованих судів на зменшення рівня корупції суттєво не вплинуло.

Одне з головних правил перейняття міжнародного досвіду та врахування рекомендацій, яке ми, на жаль, часто забуваємо, адаптація їх саме до наших українських, національних реалій. На мою думку, для нашої держави було б доцільніше створити окремі палати в апеляційних судах, Верховному Суді, йти в напрямку спеціалізації суддів, а не судів.

Крім того, варто зауважити, що створення Антикорупційного суду без внесення змін до процесуального законодавства за умови чіткої визначеності підсудності категорії справ, може призвести до того, що такий суд буде фактично завалений розглядом дрібних справ хоча і з ознаками корупції і його робота буде неефективною. Проте створення Вищого антикорупційного суду передбачено законом, і органи державної влади, які будуть задіяні у його формуванні, мають діяти виключно у спосіб, передбачений законом, незважаючи на власні позиції та міркування.

- «Краще вчитись на чужих помилках, ніж на своїх» - йдеться у відомому нам всім прислів‘ї. Чи могли б Ви назвати недоліки у сучасній роботі ВРП, які не дають змогу працювати цьому органу максимально ефективно і які в майбутньому можна виправити? Що для цього необхідно зробити?

Вища рада правосуддя діє на підставі ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» і відповідно до повноважень, визначених статтею 3 цього Закону. Звичайно, не всі можуть бути задоволені роботою будь-якого органу і в тому числі Вищої ради правосуддя. На жаль, суди та органи судової влади часто критикують ті, хто не мають можливості, а часто і права об’єктивно їх оцінювати. В той же час як суддя я досить уважно цікавлюсь роботою Вищої ради правосуддя. Слід відмітити досить плідну роботу по якісному наповненню суддівського корпусу. Питання дисциплінарної відповідальності, на мою думку, розглядаються виважено, всебічно та об’єктивно.

Особливо слід звернути увагу на те, що нерідко рішення приймаються з окремими думками, а тому не є правдивими деякі звинувачення у закритості ВРП, прийнятті рішень на догоду комусь. Варто також звернути увагу, що одним із напрямків діяльності ВПР є вжиття заходів для забезпечення незалежності суддів. Так, Вища рада правосуддя систематично розглядає звернення суддів, які подають заяви про втручання в їх діяльність; реагує на такі звернення та у разі їх обґрунтованості вносить відповідні подання до уповноважених органів щодо усунення виявлених порушень.

Питання неефективності роботи діючого складу ВРП залежить і від інших факторів, зокрема законодавчої неврегульованості важливих питань. На мою думку, звернення до органів державної влади з боку ВРП з приводу зазіхання на незалежність суддів, повинно ставати предметом обговорення не тільки цих органів, а й всього суспільства, оскільки незалежність суддів не самоціль, а спосіб забезпечення верховенства права .

- Чи могли б Ви назвати три основні цілі, які Ви для себе ставите як для можливого майбутнього члена ВРП?

Головна ціль, визначена законом - забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

В контексті сучасного стану судової системи нашої держави я вбачаю такі способи досягнення цієї генеральної цілі:

справедливий, неупереджений добір принципових, чесних, порядних суддів з метою заповнення великої кількості вакантних місць задля забезпечення повноцінного функціонування судової системи України;

повний, справедливий, об’єктивний розгляд дисциплінарних проваджень, скарг стосовно суддів, заяв суддів, з метою очищення та збереження висококваліфікованого діючого суддівського корпусу.

- Яким чином, на Вашу думку, можна повернути довіру суспільства до суддів? Яку роль в цьому може відіграти ВРП?

По-перше, хочу донести до аудиторії, що повернення довіри суспільства до суду залежить не тільки від суддівської спільноти, але й від представників політичних сил, законодавчих, виконавчих органів, засобів масової інформації, які часто необ’єктивно і безпідставно критикують роботу судів; належного законодавчого забезпечення, підвищення рівня правової освіти та свідомості громадян нашої держави, успішного реформування суміжних інституцій: прокуратури, адвокатури, правоохоронної системи.

Тобто не все залежить від нас. Проте від нас залежить покращення комунікації між судом і суспільством, налагодження роботи на принципах відкритості та прозорості, добір доброчесних та високопрофесійних нових суддів, захист та забезпечення незалежності працюючих суддів, очищення судової влади від суддів, які порушили присягу.

- І наостанок, щоб Ви могли сказати суддям, які будуть голосувати на з’їзді? Чому вони повинні обрати саме Вас?

Рішення про висунення своєї кандидатури для обрання на посаду члена ВРП для мене далось досить нелегко. При цьому я усвідомлюю всю важливість і значимість вказаної посади. Основним мотивом, яким я керувався при прийнятті рішення, було бажання долучитись до реформування судової системи, бажання сприяти утвердженню принципів незалежності суддів, захисту їх інтересів.

Що стосується того, чому саме я повинен бути обраний, то моя думка зводиться до того, що всі кандидати до складу ВРП є достойними і рішення мають приймати саме делегати з’їзду.

Даниїл Шаров, Українське право

Право і економіка в українських реаліях donum auctoris Право і економіка в українських реаліях
Економіка держави є залежною від соціальних інститутів, серед яких право відіграє важливу, а інколи вирішальну роль
«Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою Справа «Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою
Декілька років тому суспільство сколихнули чисельні випадки самогубств серед дітей, багато з яких, як виявилось, бу...
Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика