Судова правдаФемідаЧому мій вибір – Вища рада правосуддя: суддя Тернопільського міськрайонного суду Тарас Багрій

Чому мій вибір – Вища рада правосуддя: суддя Тернопільського міськрайонного суду Тарас Багрій

03.03.2018 / 10:35
2966
+A
-a

Чому мій вибір – Вища рада правосуддя: суддя Тернопільського міськрайонного суду Тарас Багрій

Свою професійну освіту Тарас Ярославович почав здобувати у 1990 році, навчаючись у Чернівецькому кооперативному технікумі, пізніше у 1992 році почав навчання у Львівській комерційній академії за спеціальністю «Правознавство», яку закінчив у 1996 році. Після закінчення навчання Тарас Ярославович починає працювати на різних посадах за юридичним профілем: спочатку юрисконсультом Тернопільської міської ради, потім у прокуратурі (спочатку стажистом, далі помічником прокурора, прокурором і т.д.) і в серпні 2003 року призначається на посаду судді Тернопільського районного суду Тернопільської області. Майже через рік переводиться на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду, де працює і нині. З 2015 року – суддя-спікер зазначеного суду. 

- Тарас Ярославович, що стало для Вас тією причиною, яка підштовхнула подати документи на конкурс? Чому Ви обрали саме ВРП, а не ВККС, куди зараз також триває відбір?

Напевно, саме усвідомлення необхідності створення умов для запровадження і утвердження в Україні високих стандартів правосуддя спонукало мене подати документи для участі у конкурсі як кандидат для обрання до складу Вищої ради правосуддя. 

Я щиро бажаю долучитися до роботи по забезпеченню незалежної судової влади на засадах відповідальності, формування доброчесного і високопрофесійного корпусу суддів, додержання  Конституції України та головне реального, а не декларативного забезпечення судовою владою реалізації принципу верховенства права. 

Мій мотиваційний лист за змістом лаконічний, щоб ті, хто буде читати його, могли зрозуміти суть необхідності продовження судової реформи, запровадження і досягнення якісних змін і моє усвідомлення надважливої ролі Вищої ради правосуддя у формуванні високоморального і професійного суддівського корпусу та створенні дійсно незалежної гілки судової влади. Я розумію, яка важлива відповідальність члена Вищої ради правосуддя за якість роботи цього органу і судової влади в цілому. Вважаю, що судова влада і кожен суддя окремо здійснюють надважливу місію з метою захисту людських прав і торжества справедливості. Мій досвід роботи, морально-етичні якості та наукове дослідження принципу верховенства права дозволяють якісно виконувати цю працю. 


Саме правове положення - конституційний статус Вищої ради правосуддя, яким посилено її незалежність, убезпечать цей орган від впливу ззовні – спонукали мене подати документи саме на цей конкурс. Для якісної та ефективної роботи до складу ВРП доцільно обрати високопрофесійних, досвідчених, прогресивних суддів, які не лише мають досвід роботи на посаді судді, але є вольовими особистостями з властивим їм принциповим характером, які не піддаються сторонньому впливу. Такі якості мого характеру можна було спостерігати як на посаді судді, так і у роботі Ради суддів України протягом двох каденцій.  

- До цього часу Ви працювали суддею. Окрім основної роботи в суді, чи могли б Ви назвати основні інші напрями Вашої діяльності? Розкажіть про них більш детально? 

Крім основної роботи, я здійснював наукове дослідження принципу верховенства права. Тема моєї дисертації - «Принцип верховенства права як засада розвитку публічного права сучасної України (на матеріалах окремих галузей публічного права)». Ця праця є дуже актуальною для фактичної реалізації та утвердження в Україні, а особливо в діяльності судової влади, у контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, високих стандартів правосуддя, оскільки ухвалення судом рішень на засадах верховенства права відновлює порушене право людини, а за твердженням Іммануїла Канта: «Право - це найсвятіше, що є у Бога на землі».  

Я також є автором однієї монографії та багатьох наукових статей про проблеми реалізації принципу верховенства права, переходу від формальної його задекларованості у ст. 8 Конституції України до реалізації у практичній площині, а також співавтором двох навчальних посібників. Про необхідність здійснення правосуддя, керуючись верховенством права, я писав у наукових статтях, дисертації та монографії ще з 2000 року. Сьогодні це передбачено у ст. 129 Конституції України. Усім зрозуміло, що ця ідея вже сприйнята у суспільстві. Тому у мене є моральне право стверджувати, що моя наукова праця є не лише теоретичною. Я впевнений, що якісна та ефективна робота Вищої ради правосуддя і персональна відповідальність кожного члена цього органу забезпечать досягнення успіху судової реформи. 

- На Вашу думку, чи вдалими є перші результати судової реформи - новий Верховний Суд та процесуальні кодекси?

- Особисто я вважаю, що судова реформа є дещо радикальною за змістом. Проте ще необхідно здійснити реорганізацію судів, ухвалити нові прогресивні закони... Надважливим, на мою думку, є запровадження класичної моделі суду присяжних, як, наприклад, в США чи деяких країнах ЄС. Адже положення КПК України про розгляд кримінальних проваджень судом присяжних є неповними, недосконалими, що вже неодноразово проявилося у практиці. Ця модель дуже нагадує розгляд справ професійними судом з участю народних засідателів. Переконаний, що громадяни України вправі брати реальну та ефективну участь у здійсненні правосуддя. Це буде не лише способом контролю за судовою владою, але й підвищить довіру до неї та правову культуру суспільства.

Про результати діяльності Верхового Суду поки що казати передчасно. Це було б необ’єктивно і безвідповідально, адже часу пройшло дуже мало від початку його діяльності. Суб’єктивна думка свідомого громадянина про владу може мати право на існування лише після того, коли вона себе проявить.

Однак з впевненістю можу стверджувати як суддя і науковець, що проблем у роботі судів не оминути, тому що якість процесуальних кодексів неналежна. Великою проблемою є, м’яко кажучи, недосконалі закони, положення яких інколи суперечать одне одному, які часто є неконституційними, але застосовуються до визнання такими, внаслідок чого національні суди розплачуються своїм авторитетом і це суттєво впливає на довіру до судової влади. 

- Яке Ваше ставлення до створення Антикорупційного суду в Україні? Немалозначна роль в процесі його створення відводиться саме ВРП та ВККС, які повинні забезпечити прозору та якісну процедуру відбору та призначення суддів до нового органу…

Якщо Верховна Рада України ухвалить закон про Антикорупційний суд, його необхідно створити невідкладно. Про доцільність створення такого суду заявили міжнародні інституції. Вища рада правосуддя зобов’язана в розумні строки виконати необхідну роботу щодо формування цього суду, інакше вона зазнає критики і це також може негативно вплинути на авторитет судової влади в цілому. 

ВРП і ВККС вже мають достатній досвід з добору кандидатів на посаду суддів у Верховний Суд. Тому процес формування суддівського корпусу Антикорупційного суду треба здійснити швидко. Єдине, що доцільно -  доповнити перелік критеріїв, за якими буде здійснюватись відбір кандидатів на посаду судді до цього суду. Вважаю, що таким критерієм для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду є їх сповідування верховенства права як особливої юридичної ідеології. Адже саме ідеологія якраз і є тим, з чим асоціюється верховенство права, тобто сукупність принципів і цінностей, яким у розумінні фахівців має відповідати правова система. Важливість її полягає у протиставленні свавіллю. 

- Пане Тарасе, кажуть краще вчитись на чужих помилках, ніж на своїх. Чи могли б Ви назвати недоліки у сучасній роботі ВРП, які не дають змогу працювати цьому органу максимально ефективно і які в майбутньому можна виправити? Що для цього необхідно зробити?

Треба констатувати, що Вища рада правосуддя робить багато, але недостатньо. Зокрема, ми спостерігаємо, що виконується рутинна поточна робота, яка в силу певних вимог включена до порядку денного. Але немає жодної ініціативи. Жоден член ВРП самостійно не ініціював вирішення нагальних питань, які є гальмом змін у судовій системі та нівелюють гарантії незалежності судової влади і суддів. ВРП не спромоглася дієво захистити судову владу від неконструктивної та несправедливої критики політиків, неправдивих звинувачень, протягом тривалого часу не вирішила проблему належної охорони судів. 

Відомо, що суддівська винагорода (заробітна плата), м’яко кажучи, є несправедливою, заниженою, абсолютно неадекватною критерію гарантії суддівської незалежності. Рада суддів України 12 січня 2018 року ухвалила рішення щодо необхідності внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з метою усунення дискримінаційних норм щодо оплати праці суддів. Я безпосередньо працював, щоб таке рішення було ухвалене. Однак ВРП не вживає жодних заходів для вирішення цієї проблеми, фактично самоусунувшись. Я вважаю, що судді, які обрані членами ВРП, недопрацьовують, оскільки жоден з них не ініціював та не запропонував, як усунути цю дискримінацію. І, на жаль, на даний час оплата праці багатьох суддів є суттєво нижчої від заробітної плати їх помічників. 

У ст. 6 Конституції України передбачено, що державна влада України здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, тобто є три гілки влади. Проте, на мою думку, існує нерівність щодо їх прав, немає балансу влади. Так, законодавча і виконавча влада мають право законодавчої ініціативи і лише судова влада такого права немає. Отже, вона не може самостійно ефективно діяти, тобто подавати свої проекти законів до Верховної Ради України, а змушена звертатися до суб’єктів права законодавчої ініціативи із пропозиціями, що є дискримінаційним становищем, малоефективним шляхом, тобто несправедливим. Якщо такого права не може мати Верховний Суд, то немає перешкод, щоб Вища рада правосуддя мала право законодавчої ініціативи. 

- Чи могли б Ви назвати три основні цілі, які Ви для себе ставите як для можливого майбутнього члена ВРП? 

Крім виконання безпосередніх обов’язків члена Вищої ради правосуддя, я вважаю, що доцільно досягти таких цілей:

1) вжити дієвих заходів для забезпечення реальної незалежності судової влади і суддів, а для цього треба унеможливити протиправний вплив на суд;

2) негайно вирішити дискримінаційну проблему щодо суддівської винагороди;

3) підготувати і запропонувати проект змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з метою посилити гарантії незалежності судової влади. 

- На Вашу думку, чи можливо і якщо так, то яким чином, повернути довіру суспільства до суддів? Яку роль в цьому може відіграти ВРП? 

Судова влада є інструментом для відновлення справедливості як невід’ємної цінності у суспільних відносинах. Тому людям потрібен справедливий суд як гарантія захисту їх прав і свобод. Отже, здійснюючи правосуддя, суддя зобов’язаний проявляти людську мудрість, керуватися верховенством права і  ухвалювати законні та справедливі рішення для блага людей, а також бути моральним авторитетом суспільства, оскільки це не лише фахівець, що знає закони, а людина, для якої справедливість є змістом та кредом її життя, котра усвідомлює, що здійснює надважливу місію. За таких умов проблем з довірою до судової влади не буде. 

Зозуля Наталія, "Українське право"

 

Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої Судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань Феміда Суддя-спікер Інгулецького районного суду про новели відеофіксації судових засідань
Суддя-спікер Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області В’ячеслав Мазуренко розповів ...
«Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою Справа «Синій кит» або квест ціною у життя: історія, яка ще не стала судовою
Декілька років тому суспільство сколихнули численні випадки самогубств серед дітей, багато з яких, як виявилось, бу...
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика