Судова правдаФемідаПро нововведення у кримінальному процесуальному законодавстві - на круглому столі в Івано-Франківську суддя Верховного Суду Надія Стефанів

Про нововведення у кримінальному процесуальному законодавстві - на круглому столі в Івано-Франківську суддя Верховного Суду Надія Стефанів

19.04.2018 / 17:30
4013
+A
-a

Про нововведення у кримінальному процесуальному законодавстві - на круглому столі в Івано-Франківську суддя Верховного Суду Надія Стефанів

14 квітня в Івано-Франківську пройшов круглий стіл, під час якого проаналізовано основні зміни до Кримінального процесуального кодексу України. Круглий стіл організовано відділенням АПУ в Івано-Франківській області та Радою адвокатів Івано-Франківської області.

Доповідачем виступила Надія Стефанів, суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. На початку зустрічі Надія Степанівна наголосила, що кількість внесених змін до Кримінального процесуального кодексу суттєво менша, ніж до Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства. Однак від того вони не менш важливі. У цілому зміни можна оцінити позитивно, проте деякі положення варто доопрацювати: «Зараз дуже оперативно змінюється законодавство, і тому потрібно бути в курсі цих змін та вміти не тільки прочитати їх, а правильно розтлумачити, що саме мав на увазі законодавець».

У процесі заходу було представлено повний юридичний аналіз змін за такими критеріями:

- за стадією кримінального провадження: досудове розслідування; судовий розгляд; перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку; перегляд судових рішень за ново виявленими та виключними обставинами; виконання судових рішень

- за набуттям чинності: зміни, що набувають чинності з часу роботи Верховного Суду; зміни, що набувають чинності після 15 грудня 2017 року та пов’язані з моментом настання певної події;

- за тривалістю строків процесуальних дій;

- за формуванням складу суду: зміни щодо визначення випадків одноособового та колегіального розгляду справ; зміни щодо порядку формування колегій в судах різних інстанцій; зміни щодо порядку формування палат, об’єднаних палат та Великої палати у ВС.

- за формуванням єдності та сталості судової практики: зміни щодо обов’язковості висновків Верховного Суду; зміни щодо ролі Науково-консультативної ради; зміни щодо врахування рекомендаційних роз’яснень застосування законодавства; зміни щодо проведення аналізів та узагальнень судової практики;

- за ступенем автоматизації судових процесів: зміни щодо впровадження Єдиної судової телекомунікаційно-інформаційної системи, так званого електронного суду; зміни щодо впровадження новітніх інформаційних технологій поза цією системою;

- за визначенням спеціалізації суддів та судів.

Такий системний аналіз змін допомагає чітко зрозуміти їх зміст та сприяє правильному застосуванню на практиці. Зокрема, було відзначено найважливіші з них, що відбулись, а саме:

- визначення Верховного Суду як суду касаційної інстанції;

- визначення порядку формування колегій та палат у Касаційному кримінальному суді;

- зміни щодо перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами;

- введення такого виду як перегляд справи за виключними обставинами;

- зміни в порядку визначення повноважного суду.

У подальшому ці нововведення були проаналізовані більш детально:

Щодо складу суду

Зі слів доповідача, найменше змін зазнала стадія судового розгляду, і в основному вони стосуються складу суду. Склад суду в різних інстанціях на даний момент формується по-різному.

Зокрема, в першій інстанції розгляд відбувається одноособово завжди, за винятком окремих випадків, передбачених статтею 31 КПК, (ч. 2, ч. 3, ч. 12), а саме коли: 1) покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років, - колегіально судом у складі трьох суддів; 2) покарання у вигляді довічного позбавлення волі – колегіально судом у складі трьох суддів, а за клопотанням обвинуваченого судом присяжних у складі двох суддів та трьох присяжних; таке клопотання може бути, як на досудовому розслідуванні, так і на підготовчому засіданні; таке право обвинуваченому повинно бути роз’яснено на всіх стадіях починаючи від досудового розслідування, оскільки, як звернула увагу суддя ВС, уже з’являються скарги щодо відсутності таких роз’яснень; 3) кримінальне провадження стосовно визначеної законодавством певної категорії високопосадовців в суді першої інстанції у складі трьох суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше 5 років, а щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, за клопотанням обвинуваченого, судом присяжних у складі двох суддів із стажем роботи на посаді судді не менше п’яти років та трьох присяжних, в апеляційному порядку – п’яти суддів, в касаційному порядку - у складі семи суддів.

Найменше змін в складі апеляційного суду - не менше трьох суддів.

Розгляд справ в касаційному порядку здійснюється зазвичай колегією суддів Кримінального касаційного суду ВС у складі трьох або більшої непарної кількості суддів. Лише окремих визначених КПК випадках: судовою палатою ККС; об’єднаною палатою ККС; Великою палатою ВС.

Наразі Касаційний кримінальний суд прийняв рішення розглядати справи у складі 3 суддів.

На відміну від Касаційного адміністративного суду і Касаційного господарського суду, спеціалізація палат і відповідно до цього розподіл справ у Касаційному кримінальному суді невизначена. Як зауважила Надія Степанівна, зараз залишилось дуже багато нерозглянутих справ, а деякі навіть 6-8-ми річної давності, де люди вже втратили надію на вирішення. Тому на даний час у Касаційному кримінальному суді є тільки 2 палати.

За наслідками розгляду касаційної скарги по суті суд ухвалює рішення у формі постанов, процедурні питання – у формі ухвал.

Щодо сталості та єдності практики

Обираючи і застосовуючи норму закону України про кримінальну відповідальність при ухваленні вироку, суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Пленум Верховного Суду видає постанови, які не містять конкретних вказівок і пропозицій, а будуть стосуватися затвердження узагальнень, внутрішньої організації роботи суду, статистики, тобто постанови Пленуму ВС будуть відігравати роль аналітичну. Судову практику будуть формувати висновки Великої палати, об’єднаних палат, палат та колегій.

Підставами для передачі на розгляд Великої палати є випадки:

- якщо колегія вважає необхідним відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні ВС у складі колегії суддів іншого касаційного суду;

- якщо колегія прийде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права і формування єдиної правозастосовної практики. Вирішується питання про таку передачу судом за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи.

Водночас суддя, який не згідний з рішенням про передачу (відмову у передачі) кримінального провадження на розгляд Великої палати, письмово викладає свою окрему думку в ухвалі про передачу або в постанові, прийнятій за результатами касаційного розгляду.

Щодо діяльності Науково-консультативної ради при ВС

Як наголосила Надія Стефанів, НКР у ВС вже діє. Суддя-доповідач у разі необхідності звертається до відповідних фахівців у її складі стосовно підготовки наукового висновку щодо застосування норми права, питання щодо якого стало підставою для передачі справи на розгляд Великої палати ВС. Тут є теж виняток, коли висновок щодо застосування цієї норми у подібних правовідносинах був раніше отриманий ВС.

Зокрема, після обговорень форми участі таких фахівців (платної чи безоплатної) дійшли висновку про безоплатну форму.

За критерієм ступеня автоматизації судових процесів

Як зазначила доповідач, електронний суд на даний момент – це майбутнє, оскільки технічно його роботу дуже важко забезпечити, а бажаючих, наприклад, спілкуватись через відеоконференцзв’язок є чимало і тут усі дії розписано на кілька місяців наперед.

Щодо виникнення перегляду судових рішень за виключними обставинами

Не оминули під час круглого столу важливих змін, які пов’язують з виникненням
у кримінальному процесі виключних обставин.

Виключними обставинами за частиною третьої статті 459 КПК визнаються:

1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність, конституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи; 2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом; 3) встановлення вини судді у вчиненні злочину або зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час кримінального провадження, внаслідок якого було ухвалено судове рішення.

Щодо зміни підсудності перегляду за нововиявленими та виключними обставинами

Н. С. Стефанів звернула увагу присутніх на те, що за виключними обставинами у ВС перегляд здійснюється тільки Великою палатою, а в інших судах, які ухвалили рішення, що переглядається - у складі трьох або більшої непарної кількості суддів.

Зокрема, заява про перегляд за виключними обставинами, так само як і за нововиявленими, подається до суду тієї інстанції, який перший допустив помилку внаслідок незнання про існування таких обставин, за винятком випадків встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом. У даній ситуації заява подається до ВС для її розгляду у Великій палаті.

Щодо досудового розслідування

В основному зміни стосуються строків, зокрема потрібно пам’ятати, що початком їх обчислення є момент внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить:

- два місяці - у кримінальному провадження щодо кримінального проступку;

- три місяці - щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

- шість місяців – щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

- протягом одного місяця з дня повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку;

- протягом двох місяців з дня повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Зокрема, слідчий, прокурор зобов’язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування закінчився та жодну особу не було повідомлено про підозру. Хоча, як зауважила пані Надія, такі випадки – це рідкість, по суті така практика відсутня.

Введено нові обставини щодо продовження досудового розслідування

Такі обставини є достатньо оціночними і складні в розмежуванні. Складність провадження є підставою для продовження досудового розслідування до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; особлива складність провадження - до шести місяців – слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженого з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;виняткова складність провадження - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступником.

Тут також Надія Стефанів звернула увагу на те, як навантажили повноваженнями та відповідальністю слідчих суддів, хоча цей інститут задумувався для захисту конституційних прав та свобод особи під час кримінального провадження, зокрема для контролю за діями слідчого, прокурора, а не для допомоги у здійсненні досудового розслідування.

Наприкінці заходу Н. С. Стефанів відповіла на численні запитання присутніх щодо усіх нововведень, а також разом з учасниками обговорила перспективи змін до Кримінального процесуального кодексу України. Юристи обмінялися думками щодо можливих позитивних процесів та ризиків, які очікують Україну, у зв’язку з прийняттям нового порядку провадження у кримінальних справах.

Зеновія Суховерська, "Українське право"

Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої Судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику Справа Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику
Вдалі жарти – показник здорового духу людини, великий запас позитиву і ставлення до щоденних проблем. А ще гумор – ...
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
13.04.2019 14:00:00 - Писанкарство
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
26.04.2019 09:30:00 - Legal Medical Forum
27 28
29 30 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
13.04.2019 14:00:00 - Писанкарство
26.04.2019 09:30:00 - Legal Medical Forum
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика