ВиданняУкраїнські видання

Правo Європейського Союзу

21.03.2017 / 18:26
5157
+A
-a

Правo Європейського Союзу

Правo Європейського Союзу : підручн. / за ред. О.К. Вишнякова. – Одеса : Фенікс, 2013. – 883 с.

ISBN 978-966-438-632-3

Підручник містить виклад загальної та особливої частини курсу права Європейського Союзу (ЄС) та дає можливість вивчити структуру та зміст окремих галузей у рамках цієї правової системи. Матеріал ілюстровано нормативними актами ЄС та практикою Суду ЄС. Приділено увагу деяким правовим галузям, які раніше висвітлювалися недостатньо або взагалі не висвітлювалися у вітчизняній навчальній літературі. Матеріал викладено з урахуванням установчих документів ЄС у редакції Лісабонського договору (набрав чинності 1 грудня 2009 р.).

Підручник розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів України. Він також може стати у нагоді викладачам правових дисциплін, юристам-практикам, державним службовцям та усім, хто цікавиться законодавством та судовою практикою ЄС.

 

Зміст

Колектив авторів

Відомості про авторів

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

1.1. Загальна характеристика Європейського Союзу

1.2. Еволюція Європейського Союзу

1.2.1. Передумови європейської інтеграції та створення Європейських Співтовариств

1.2.2. Створення Європейського Союзу

1.3. Джерела та принципи права Європейського Союзу

1.3.1. Джерела права Європейського Союзу

1.3.2. Установчі договори

1.3.3. Договори з міжнародними організаціями та третіми країнами

1.3.4. Вторинне законодавство Європейського Союзу. Законодавчі повноваження Ради та Європейської комісії

1.3.5. Рішення Суду Європейського Союзу

1.3.6. Загальні принципи права Європейського Союзу

1.4. Поняття , метод , система та предмет права Європейського Союзу

1.4.1. Ідентифікація права Європейського Союзу

1.4.2. Метод права Європейського Союзу

1.4.3. Право Європейського Союзу як система

1.4.4. Предмет права Європейського Союзу

1.4.5. Дія та застосування права Європейського Союзу

1.4.6. Визначення права Європейського Союзу

РОЗДІЛ 2. КОМПЕТЕНЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. ІНСТИТУТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. СУДОВА СИСТЕМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

2.1. Компетенція Європейського Союзу

2.2. Інституційна система Європейського Союзу та правотворчі процедури

2.2.1. Рада Європейського Союзу

2.2.2. Європейський парламент

2.2.3. Європейська комісія

2.2.4. Європейська Рада

2.2.5. Європейський центральний банк

2.2.6. Рахункова палата

2.2.7. Органи та установи Європейського Союзу

2.2.8. Правотворчі процедури

2.3. Судова система Європейського Союзу

2.3.1. Суд

2.3.2. Загальний суд

2.3.3. Спеціалізовані суди

РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ПРАВОВІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНIВ. ПЕРЕГЛЯД ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

3.1. Доктрина верховенства права Європейського Союзу над національним правом держав -членів

3.2. Доктрина прямої дії права Європейського Союзу

3.2.1. Пряма дія положень установчих договорів Європейського Союзу

3.2.2. Пряма дія мiжнародних угод

3.2.3. Пряма дія регламентів

3.2.4. Пряма дія директив і рішень

3.3. Вiдповiдальнiсть держав -членів перед індивідами за порушення права Європейського Союзу

3.3.1. Принцип відповідальності держав-членів за неімплементацію директив

3.3.2. Принцип відповідальності держав-членів за порушення права Європейського Союзу

3.4. Відповідальність Європейського Союзу

3.5. Судовий перегляд актів інститутів Європейського Союзу

3.5.1. Елементи судового перегляду актів інститутів Європейського Союзу за ст. 263 ДФЄС

3.5.2. Судовий перегляд у випадку бездіяльності інститутів Європейського Союзу за ст. 265 ДФЄС

3.5.3. Судовий перегляд за ст. 277 ДФЄС (непрямий перегляд)

РОЗДІЛ 4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

4.1. Поняття громадянства Європейського Союзу

4.2. Хартія Європейсько го Союзу про основні права: значення та зміст

4.3. Правовий статус людини і громадянина у засновницьких договорах Європейського Союзу

4.4. Деякі інститути Європейського Союзу , що діють у сфері захисту прав людини

4.5. Приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод

РОЗДІЛ 5. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (CЗПБ)

5.1. Історія, цілі та правові засади СЗПБ

5.2. Органи СЗПБ

5.3. Діяльність у рамках СЗПБ та участь України

РОЗДІЛ 6. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

6.1. Організаційно -правові форми співробітництва України з Європейським Союзом

6.2. Багатосторонні ініціативи Європейської політики сусідства та «Східного партнерства»  

6.3. Двосторонні відносини згідно з Планом дій Україна –ЄС та «Порядком денним асоціації Україна – ЄС» Перспективний асоційований статус України щодо ЄС

6.4. Євроінтеграційне законодавство України

РОЗДІЛ 7. ПРАВО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

7.1. Вільний рух товарів у Європейському Союзі

7.1.1. Внутрішній ринок як мета Європейського Союзу

7.2. Фіскальні заходи

7.2.1. Митний союз. Заборона мита на імпорт та експорт до Європейського Союзу та всіх зборів, що мають еквівалентний ефект

7.2.2. Заборона дискримінаційного оподаткування

7.2.3. Нефіскальні заходи. Кількісні обмеження та заходи, що мають еквівалентний ефект

7.2.3.1. Обмеження імпорту

7.2.3.2. Обмеження експорту

7.2.3.3. Винятки із застосування статей 24, 35 ДФЄС

7.3. Вільне пересування осіб у Європейському Союзі

7.3.1. Засади вільного пересування осіб у Європейському Союзі

7.3.2. Вільне пересування працівників у Європейському Союзі

7.3.2.1. Коло осіб, що можуть користуватися правом вільного пересування працівників у Європейському Союзі

7.3.2.2. Право громадян Європейського Союзу на вільне пересування у його межах

7.3.3. Однакове ставлення щодо громадян Європейського Союзу та членів їх родин

7.3.4. Право працівників та їх родин на постійне проживання після закінчення трудових відносин у державі-члені Європейського Союзу

7.3.5. Винятки щодо державних службовців

7.3.6. Обмеження вільного пересування громадян Європейського Союзу

7.3.7. Процесуальні гарантії вільного пересування громадян Європейського Союзу

7.3.8. Свобода ділового заснування у Європейському Союзі

7.3.8.1. Свобода ділового заснування компаній у Європейському Союзі

7.3.9. Взаємне визнання професійних кваліфікацій та дипломів у Європейському Союзі

7.4. Свобода надання та отримання послуг у Європейському Союзі

7.4.1. Поняття «послуги» за правом Європейського Союзу

7.4.2. Транскордонний характер послуг у праві Європейського Союзу

7.4.3. Свобода отримання послуг у Європейському Союзі та визначення кваліфікацій осіб, які надають послуги

7.5. Свобода руху капіталу в Європейському Союзі

7.5.1. Поняття капіталу та руху капіталу. Принцип свободи руху капіталу

7.5.2. Винятки (дозволені обмеження) з принципу свободи руху капіталу та їх застосування

7.5.3. Особливості регулювання надання фінансових послуг і діяльності кредитних установ

РОЗДІЛ 8. КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСКОГО СОЮЗУ

8.1. Джерела корпоративного права Європейського Союзу

8.2. Програма гармонізації корпоративного права Європейського Союзу

8.3. Уніфікація корпоративного права Європейського Союзу

8.4. Створення і функціонування компаній

8.5. Реорганізація компаній

8.6. Юридичні особи наднаціонального характеру

РОЗДІЛ 9. КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСКОГО СОЮЗУ

9.1. Поняття та функції правового регулювання у сфері конкурентної політики Європейського Союзу 9.2. Регулювання угод між суб’єктами підприємницької діяльності

9.3. Регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що посідають домінуюче становище на Внутрішньому ринку Європейського Союзу

9.4. Контроль за концентрацією суб’єктів підприємницької діяльності на внутрішньому ринку Європейського Союзу

РОЗДІЛ 10. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

10.1. Поняття та ознаки державної допомоги

10.2. Види державної допомоги

10.3. Порядок надання державної допомоги

РОЗДІЛ 11. РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ТИПУ

11.1. Контрактове право

11.1.1. Характер та сучасні тенденції регулювання цивільно-майнових відносин у Європейському Союзі

11.1.2. Окремі види договорів і зобов’язальні права, що з них випливають

11.1.3. Право, що підлягає застосуванню до договірних і позадоговірних зобов’язань

11.2. Захист прав споживачів

11.2.1. Конституційна та інституційна база захисту прав споживачів у ЄС

11.2.2. Загальні правові питання захисту споживачів у ЄС

11.2.3. Правове регулювання відносин за участі споживача

11.3. Правове регулювання банкрутства в Європейському Союзі

11.3.1. Банкрутство в Європейському Союзі

11.3.2. Становлення права банкрутства в Європейському Союзі

11.3.3. Акти Європейського Союзу, спрямовані на гармонізацію законодавства про банкрутство

11.4. Право інтелектуальної власності

11.4.1. Гармонізація права інтелектуальної власності в Європейському Союзі

11.4.2. Принцип вільного руху товарів і право інтелектуальної власності в Європейському Союзі

11.4.3. Конкурентне право Європейського Союзу і право інтелектуальної власності

РОЗДІЛ 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН У ЄС

12.1. Правові засади Економічного та валютного союзу

12.1.1. Історія створення Економічного та валютного союзу

12.1.2. Етапи створення Економічного та валютного союзу

12.1.3. Наслідки запровадження єдиної європейської валюти (євро)

12.2. Банківське право ЄС

12.2.1. Поняття банківського права ЄС

12.2.2. Система джерел банківського права ЄС

12.2.3. Основні принципи правового регулювання банківської діяльності ЄС

12.2.4. Основні інститути банківського права ЄС

12.3. Страхове право ЄС

12.3.1. Перше покоління директив ЄС у сфері страхування

12.3.2. Друге покоління директив ЄС у сфері страхування

12.3.3. Третє покоління директив ЄС у сфері страхування

12.3.4. Інші види страхування

12.3.5. Автострахування

12.4. Правове регулювання ринку цінних паперів ЄС

12.4.1. Історичний огляд

12.4.2. «Процес Ламфалуссі»

12.4.3. Деякі особливості правового регулювання постторговельної діяльності на ринку цінних паперів

12.5. Інвестиційне право ЄС12.5.1. Розмежування компетенції між ЄС та країнами-членами у сфері інвестиційної політики

12.5.2. Інвестиційні договори країн-членів та ЄС

12.6. Бюджетне право ЄС

РОЗДІЛ 13. ПОДАТКОВЕ ПРАВО

13.1. Поняття податкового права та податкової політики Європейського співтовариства

13.2. Джерела податкового права Європейського Союзу

13.2.1. Установчі договори

13.2.2. Загальні принципи права

13.2.3. Нормативні акти вторинного права

13.2.4. Рішення Суду Європейського Союзу

13.2.5. Інші джерела

13.3. Співвідношення наднаціонального та національного рівнів у податковому праві Європейського Союзу

13.4. Основні види податків Європейського Союзу

13.4.1. Мито

13.4.2. Сільськогосподарські податки

13.4.3. Податок на додану вартість

13.4.4. Акцизний збір

13.4.5. Оподаткування транспорту

13.4.6. Податок на капітал та операції з цінними паперами

13.4.7. Оподаткування компаній

13.4.8. Трансфертне ціноутворення

13.4.9. Податок з доходів фізичних осіб

13.5. Уникнення подвійного оподаткування

РОЗДІЛ 14. МИТН Е ПРАВО

14.1. Поняття та генезис митного права Європейського Союзу

14.2. Джерела митного права Європейського Союзу

14.3. Митний союз

14.4. Митна територія

14.5. Основні принципи тарифного та нетарифного регулювання

14.6. Єдиний митний тариф

14.7. Визначення країни походження товарів

14.8. Визначення митної вартості

14.9. Митні процедури

14.10. Співробітництво між митними адміністраціями держав -членів

РОЗДІЛ 15. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ

15.1. Особливості торговельного права Європейського Союзу

15.2. Регулювання експорту

15.3. Тарифне регулювання імпорту

15.4. Режим генералізованих тарифних преференцій

15.5. Нетарифне регулювання імпорту

15.5.1. Антидемпінгові заходи

15.5.2. Антисубсидійні заходи

15.5.3. Заходи проти імпорту, що завдає шкоди, та «зростаючого» імпорту

15.5.4. Заходи проти торговельних бар’єрів

15.6. Регулювання кількісних обмежень

РОЗДІЛ 16. ТРУДОВЕ ПРАВО

16.1. Загальні засади трудового права Європейського Союзу

16.2. Загальна характеристика окремих інститутів трудового права Європейського Союзу

16.2.1. Правове регулювання трудової міграції у Європейському Союзі

16.2.2. Охорона праці

16.2.3. Умови праці

16.2.4. Забезпечення зайнятості

16.2.5. Захист працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця або зміни власника підприємства

16.2.6. Трудові відносини та виробнича демократія

РОЗДІЛ 17. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

17.1. Регулювання відносин у сфері культури

17.2. Законодавство у сфері освіти

17.3. Правове забезпечення розвитку науки

РОЗДІЛ 18. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

18.1. Розвиток екологічного права Європейського Союзу

18.2. Поняття принципів екологічної політики ЄС

18.3. Органи управління Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища

18.4. Охорона вод

18.5. Охорона атмосферного повітря

18.6. Захист біорізноманіття

18.7. Радіаційна безпека

18.8. Захист від небезпечних хімічних речовин

18.9. Управління відходами

18.10. Охоро на земель

18.11. Охорона клімату

РОЗДІЛ 19. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ГОСПОДАРСТВА

19.1. Енергетичне право

19.1.1. Становлення та розвиток енергетичного законодавства у ЄС .

19.1.2. Правові заходи щодо поліпшення енергоефективності.

19.1.3. Перспективи розвитку та правова підтримка енергетики.

19.2. Аграрне право

19.2.1. Загальна характеристика аграрного права ЄС

19.2.2. Правове регулювання фінансування спільної аграрної політики

19.2.3. Поняття «сільськогосподарська продукція» і «сільськогосподарський товаровиробник» у праві ЄС.

19.2.4. Правові інструменти спільної аграрної політики

19.2.5. Правове регулювання ціноутворення у сільському господарстві

19.2.6. Правове регулювання інтервенційних закупівель

19.2.7. Правове регулювання фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників

19.2.8. Адміністративні обмеження обсягів сільськогосподарського виробництва

19.2.9. Правове регулювання експорту та імпорту сільськогосподарської продукції

19.2.10. Правове регулювання структурних перетворень у сільському господарстві

19.2.11. Правові аспекти залучення нових держав-членів до спільної аграрної політики

19.3. Правове регулювання транспорту

19.3.1. Загальна характеристика транспортної політики ЄС

19.3.2. Авіаційний транспорт

19.3.3. Автомобільний транспорт

19.3.4. Залізничний транспорт

19.3.5. Морський транспорт

19.3.6. Внутрішній водний транспорт

19.3.7. Транс’європейські мережі та змішані перевезення

19.4. Правове регулювання відносин у мережі Інтернет

19.4.1. Загальні засади регулювання діяльності в мережі Інтернет

19.4.2. Система саморегулювання Інтернету у рамках ЄС

19.4.3. Особливості захисту прав у мережі Інтернет у ЄС

РОЗДІЛ 20. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОСТОРУ СВОБОДИ, БЕЗПЕКИ І ПРАВОСУДДЯ

20.1. Адміністративне право ЄС

20.1.1. Загальна характеристика європейського адміністративного права

20.1.2. Концепція європейського врядування

20.1.3. Концепція належного управління

20.1.4. Концепція Європейського адміністративного простору (ЄАП)

20.1.5. Принципи адміністративного права ЄС

20.2. Поліцейське право Європейського Союзу

20.2.1. Виникнення та розвиток поліцейської системи та поліцейського права в країнах ЄС

20.2.2. Поліцейське право як галузь права ЄС

20.2.3. Джерела та зміст поліцейського права ЄС

20.2.4. Організація поліційної співпраці

20.3. Кримінальне право

20.3.1. Загальні положення кримінального права ЄС

20.3.2. Політика ЄС щодо окремих видів злочинів

20.3.3. Співробітництво у кримінальних справах

20.3.4. Судове співробітництво у кримінальних справах

20.3.5. Взаємна правова допомога

20.3.6. Еволюція екстрадиції в ЄС та європейський ордер на арешт

20.4. Міграційне право Європейського Союзу

20.4.1. Поняття та зміст міграційної політики ЄС

20.4.2. Переміщення громадян ЄС без віз і контролю

20.4.3. Переміщення територією ЄС громадян третіх країн

20.4.5. Політика надання притулку

20.5. Адвокатура в Європейському Союзі

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НА ВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНО Ї ЛІТЕРАТУРИ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

 Основні договори ЄС

Нормативні акти та угоди України

Європейська судова практика

Регламенти

Директиви

Інші акти інститутів ЄС

Резолюції

Рішення

Рекомендації

Інші документи

Навчально -методична література

загального характеру

Література за розділами

ІНТЕРНЕТ-АДРЕСИ

Видавництво "Фенікс" (Одеса)

Веб-сайт: http://www.law-books.od.ua/

Тел. +38(048)795-91-60; +38(067)58-55-175

Е. mail: fenix-izd@ukr.net


КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Правовий цинізм: шлях до самознищення donum auctoris Правовий цинізм: шлях до самознищення
Правовий цинізм виявляється у невиконанні правових приписів через політичну доцільність. Правовий цинізм виявляєтьс...
Притягнення до відповідальності суддів за пропуск строків розгляду справи: законність і справедливість Феміда Притягнення до відповідальності суддів за пропуск строків розгляду справи: законність і справедливість
Судові справи, рішення по яких не вдається отримати роками, завжди були проблемою судової системи України. Останнім...
Убивство в кар’єрі Справа Убивство в кар’єрі
100 років тому відомий італійський диктатор Беніто Муссоліні сказав: «Добре довіряти іншим, але не довіряти – значн...
Жовтень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
04.10.2018 09:30:00 - Арбітражні Дні GIAC
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
ЗАХОДИ
04.10.2018 09:30:00 - Арбітражні Дні GIAC
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитованну статтю або новину.
Яндекс.Метрика