НовиниУкраїна

Підсумки тижня: головні події

24.10.2016 / 09:02
15613
+A
-a

Підсумки тижня: головні події

Верховна Рада України розпочала розгляд проекту державного бюджету на 2017 рік

Народні депутати розпочали розгляд проект Закону про Державний бюджет України на 2017 рік № 5000 у першому читанні.

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету з питань бюджету повідомив, що за підсумками розгляду питання Комітет з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України проект постанови Верховної Ради України «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік», підготовлений Комітетом з питань бюджету, прийняти за основу та в цілому. За його словами, профільний комітет підтримав 445 поправок до законопроекту, які можуть внести до другого читання.

За результатами розгляду у першому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік, поданого Кабінетом Міністрів України, Верховна Рада України схвалила висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік як Бюджетні висновки Верховної Ради України.

У висновках пропонується при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік до другого читання збільшити видатки на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України, в тому числі на оплату праці, та її матеріально-технічне забезпечення, на Конституційний Суд України, на здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури, на забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти тощо.

У свою чергу, Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік до другого читання, зокрема, пропонують:

- розглянути можливість видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (радіотехнології 4G) та збільшення доходів державного бюджету від плати за видачу таких ліцензій;

- спільно з Радою національної безпеки і оборони України додатково опрацювати показники видатків проекту державного бюджету на 2017 рік на забезпечення національної безпеки і оборони та відповідно до пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту забезпечити збільшення видатків загального фонду для Служби безпеки України (до рівня потреби Служби) і визначитися щодо можливості збільшення видатків загального фонду для Міністерства оборони України, Державної спеціальної служби транспорту України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

- розглянути можливість надання державних гарантій за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань Державної іпотечної установи за зовнішніми запозиченнями для будівництва доступного житла та з метою розвитку ринку іпотеки;

- опрацювати питання залучення народних депутатів України – членів Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, створеної відповідно до частини четвертої статті 32 Бюджетного кодексу України, до відбору інвестиційних проектів, які здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, та внести у разі необхідності зміни до відповідних нормативно-правових актів з метою забезпечення прозорості такого процесу та посилення парламентського

Варто зазначити, що Кабінету Міністрів України відводиться два тижні, щоб доопрацювати законопроект згідно з ухваленими рекомендаціями парламенту.

Набув чинності Закон, який встановлює трирічний термін для реструктуризації боргів

19 жовтня 2016 року набув чинності Закон України від 14 червня 2016 року № 1414-VIII «Про фінансову реструктуризацію».

Закон передбачає добровільну фінансову реструктуризацію боргів підприємств України та їх досудову санацію.

Реструктуризація буде здійснюватися за принципом добровільності і врахування інтересів усіх кредиторів і боржника.

Закон встановлює, що фінансова реструктуризація здійснюється на основі договору.

Процедура фінансової реструктуризації проводиться без звернення до суду шляхом переговорів між боржником, його пов’язаними особами та залученими кредиторами щодо реструктуризації грошових зобов’язань перед такими кредиторами.

У разі прийняття рішення про проведення спільної процедури фінансової реструктуризації розробляється план реструктуризації боржником (боржниками) разом із кредиторами, що є пов’язаними особами боржника (за наявності), залученими кредиторами та інвесторами (за наявності), який повинен містити:

1) суми та умови проведення боржником виплат за вимогами залучених кредиторів;

2) суми та умови проведення боржником виплат за вимогами кредиторів, що є пов’язаними особами боржника (за наявності);

3) суми та умови сплати боржником зобов’язань за податками, зборами та іншими обов’язковими платежами, які здійснюються на умовах, встановлених Законом (за наявності);

4) умови участі інвесторів у плані реструктуризації (за наявності);

5) умови відкриття боржником банківського (банківських) рахунка (рахунків) у визначеному сторонами банку (банках), на який (які) переказуються кошти від продажу майна боржника виключно для цілей погашення його заборгованості перед залученими кредиторами;

6) інформацію про порядок погашення заборгованості перед іншими кредиторами боржника, які не беруть участі у процедурі фінансової реструктуризації;

7) умови отримання фінансування боржником (за потреби);

8) порядок проведення реструктуризації, в тому числі перелік договорів, які повинні бути підписані та/або змінені для завершення реструктуризації грошових зобов’язань та/або господарської діяльності боржника, та строки підписання таких договорів;

9) порядок здійснення контролю за виконанням плану реструктуризації;

10) умови та наслідки розірвання плану реструктуризації;

11) інші умови.

У разі якщо у процедурі фінансової реструктуризації виникає спір, залучений кредитор має право звернутися для його вирішення до арбітражу шляхом подання повідомлення про спір. Розгляд спору здійснюється згідно з арбітражним регламентом.

У разі якщо на дату початку процедури фінансової реструктуризації до господарського суду подана заява про порушення провадження у справі про банкрутство боржника, залучений кредитор або боржник має право до прийняття судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство подати клопотання про зупинення процедури банкрутства.

У такому разі суд зупиняє розгляд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство до дня завершення процедури фінансової реструктуризації.

Якщо ж за результатами процедури фінансової реструктуризації не був затверджений план реструктуризації боржника, то поновлює розгляд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство.

З дня початку проведення процедури фінансової реструктуризації вводиться мораторій на виконання боржником вимог залучених кредиторів і пов’язаних осіб боржника та на здійснення заходів з виконання цих вимог, у тому числі зупинення перебігу строку пред’явлення вимоги до поручителів.

Мораторій діє до завершення процедури фінансової реструктуризації і його загальний строк не може перевищувати 180 днів.

Діє Закон щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли

19 жовтня 2016 року набув чинності Закон України від 20 вересня 2016 року № 1533-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли».

Ним, передбачено, що територіальні громади мають право на отримання у комунальну власність нерухомого майна, що перебуває у складі відумерлої спадщини, за місцем розташування такого майна.

Встановлено порядок інформаційної взаємодії між Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Спадковим реєстром, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром, з виявлення нерухомого майна, яке має бути визнано відумерлою спадщиною, і повідомлення про це органів місцевого самоврядування.

Передбачається, що у разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди, такий договір вважається продовженим до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою, а також зупинити на цей період строки повідомлення орендарем власника про використання переважного права на продовження терміну оренди.

Законом встановлено обов’язковість оприлюднення в мережі Інтернет відомостей про судові справи, порушені за заявами про визнання спадщини відумерлою.

Право на подання до суду заяви про визнання спадщини відумерлою, крім органу місцевого самоврядування, також надано кредитору померлого, а у разі якщо у складі спадщини є земельна ділянка сільськогосподарського призначення, - також власнику, користувачу суміжної земельної ділянки (зі збереженням положень щодо передачі майна у складі відумерлої спадщини у комунальну власність),

Законом передбачено звільнення органів місцевого самоврядування від сплати судового збору при поданні заяв про визнання спадщини відумерлою. Однак відповідна норма запрацює лише з 1 січня 2017 року.

Адвокати та нотаріуси зможуть отримувати інформацію про номерний знак транспортного засобу

Кабінет Міністрів України розширив обсяг інформації стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників, що можуть отримувати посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси із Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ задля здійснення ними повноважень, визначених законом.

Це визначає постанова Уряду від 19 жовтня 2016 року № 735.

Компетентні органи відтепер мають можливість отримувати відомості про номерний знак транспортного засобу, що раніше було неможливим при здійсненні запитів.

Отримання відомостей про номерний знак має спростити роботу нотаріусів та покращити якість перевірки документів під час укладення правочинів, предметом яких є транспортні засоби. Інформація про номерні знаки транспортних засобів дозволить адвокатам прискорити процедуру підготовки процесуальних документів щодо забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно.

19 жовтня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про зменшення фінансового навантаження на споживачів в оплаті за послуги централізованого опалення шляхом створення умов для отримання розстрочки на оплату за послугу з централізованого опалення».

Споживачі протягом опалювального періоду зможуть сплачувати лише половину вартості тепла

У споживачів буде можливість в опалювальний період сплачувати лише 50% вартості спожитих послуг, решту – 50% рахунку – доплати у літній період.

Для цього родині варто звернутися із письмовою завою до виконавця послуги з централізованого опалення про надання розстрочки в оплаті житлово-комунальної послуги  з теплопостачання. Починаючи з дати подання заяви, щомісяця протягом опалювального періоду, тепло-комунальне підприємство виставлятиме рахунок у вигляді 50% від нарахованої плати за спожиту послугу.

Решту суми – неоплачених 50% від нарахованої протягом опалювального періоду плати за житлово-комунальну послугу виставлятиметься споживачу протягом міжопалювального періоду щомісяця рівними частинами, починаючи з травня до вересня включно. 

Розрахунок та розподіл рівними частинами протягом кожного місяця міжопалювального періоду суми неоплачених 50% від нарахованої протягом опалювального періоду плати за  житлово-комунальну послугу з централізованого опалення здійснюється виконавцем житлово-комунальної послуги з централізованого опалення.

У разі звернення споживача, який не має житлової субсидії, із заявою для отримання розстрочки в оплаті комунальних рахунків та теплопостачання, тепло-комунальне підприємство у платіжному документі передбачить:

графу для зазначення оплати 50% від нарахованої плати за  житлово-комунальну послугу з централізованого опалення протягом опалювального періоду;

графу розрахованої і розподіленої рівними частинами протягом кожного місяця міжопалювальногоперіоду суми неоплачених 50% від нарахованої плати за житлово-комунальну послугу з централізованого опалення.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Право і совість donum auctoris Право і совість
Ми часто звертаємося до совісті, як до вищого внутрішнього закону буття. Очевидно, що моральне обґрунтування права ...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
ЗАХОДИ
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика