Представництво інтересів в судах
НовиниУкраїна

Підсумки тижня: головні події

28.11.2016 / 09:03
3793
+A
-a

Підсумки тижня: головні події

Завершилась онлайн-реєстрація на конкурс до Верховного Суду

25 листопада завершилась попередня реєстрація кандидатів, які мають намір взяти участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду.

Як раніше повідомляли у ВККСУ, кандидати на посаду суддів Верховного Суду, які до 25 листопада не повідомили Комісію про намір взяти участь у конкурсі, не зможуть подати документи на участь у ньому.

Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурс на зайняття 120 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду. Вакантними є посади суддів у таких касаційних судах: Касаційному адміністративному суді – 30 одиниць; Касаційному господарському суді – 30 одиниць;  Касаційному кримінальному суді – 30 одиниць; Касаційному цивільному суді – 30 одиниць.

Станом на 10 годину 25 листопада про намір взяти участь у конкурсі повідомило 1352 кандидати.

Набув чинності Закон, що врегульовує діяльність Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг

26 листопада набув чинності Закон України від 22 вересня 2016 року № 1540-VIII "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

Цей Закон визначає правовий статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, її завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення.

НКРЕКП здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Серед основних завдань Нацкомісії - забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за обґрунтованими цінами та реалізація цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг.

Одним із головних повноважень Нацкомісії стане державний контроль на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг. Відповідні перевірки проводитимуть на підставі рішення регулятора.

НКРЕКП є колегіальним органом, до складу якого входить сім членів, які призначаються за конкурсом. Заміна діючих членів НКРЕКП на нових відбудеться в три етапи: перших трьох членів повинні змінити не пізніше шести місяців з моменту набрання чинності Законом, ще двох – не пізніше 12 місяців, решту – не пізніше ніж через 18 місяців.

Також у Законі визначено заробітну плату членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Так, посадові оклади членам регулятора, працівникам центрального апарату і територіальних органів регулятора встановлюються у такому розмірі: Голові НКРЕКП - 50 мінімальних зарплат, її члену - 40 мінімальних зарплат, керівнику, заступнику керівника самостійного структурного підрозділу центрального апарату або територіального органу, іншим працівникам центрального апарату або територіального органу регулятора - від 10 до 25 мінімальних зарплат. Крім посадового окладу, членам НКРЕКП передбачено місячну або квартальну премії за відмінне виконання службових обов’язків та за виконання окремих особливо важливих завдань.

Діяльність НКРЕКП фінансуватиметься за рахунок надходження до спецфонду Державного бюджету внесків на регулювання, що оплачуються суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сферах енергетики і комунальних послуг. Однак ця норма запрацює лише з 2017 року.

Також з 1 січня 2017 року запроваджується новий порядок сплати внесків на регулювання. Внесок розраховуватимуть від чистого доходу платників за квартал. Ставку такого внеску НКРЕКП встановлюватиме щорічно, а переглядатимуть її щоквартально. Однак передбачено, що ставка внеску не може перевищувати 0,1% чистого доходу платника.

У разі несплати внеску на регулювання або сплати його не в повному обсязі передбачено накладення на такого платника штрафу у розмірі 5% несплаченої суми внеску. Але Законом передбачено можливість оскарження у суді рішення регулятора про накладення штрафу.

Тим часом Нацкомісія повинна до 1 грудня 2016 року сформувати та оприлюднити реєстр суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється регулятором відповідно до цього Закону.

Варто також зауважити, що Законом передбачено запровадження інституту енергетичного омбудсмена. Законопроект про енергетичного омбудсмена має бути поданий на розгляд Верховної Ради України до 1 липня 2017 року.

Діють нові форми заяв на реєстрацію юрособи, ФОП та громадських організацій

Міністерство юстиції України своїм наказом від 18 листопада 2016 року № 3268/5 затвердило нові форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Відповідний наказ набрав чинності 23 листопада.

Відповідно, раніше затверджені зразки заяв втратили чинність, а натомість діють 24 нові форми на державну реєстрацію створення юридичної особи, ФОП, громадського формування, змін до відомостей про юридичну особу, створення відокремленого підрозділу юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням, про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду та інші.

Також Мін'юст встановив, що до впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формуваньнадання послуг у сфері держреєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, здійснюється відповідно до законодавства за допомогою діючого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань.

До запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Державної судової адміністрації України – відповідно  до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» в частині передачі інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі примірника судового рішення, яке тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, такі примірники судових рішень подаються заявником або надсилаються судом у паперовій формі.

У разі подання заявником примірника судового рішення, що набрало законної сили та тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, державний реєстратор при проведенні державної реєстрації на підставі такого примірника судового рішення обов'язково використовує відомості Єдиного державного реєстру судових рішень, що відкриті для загального доступу на офіційному веб-порталі судової влади, щодо наявності в цьому реєстрі електронної копії такого рішення, відповідності його за документарною інформацією та реквізитами.

У разі відсутності рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень державний реєстратор запитує примірник такого рішення суду, засвідчений в установленому порядку, від відповідного суду.

Змінився порядок оформлення та подання скарг платниками податків

25 листопада набули чинності зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, внесені наказом Міністерства фінансів України від 28 вересня 2016 року № 849.

Зокрема, визначено, що розгляд матеріалів скарг платників податків буде відбуватися у закритому засіданні. У відкритому засіданні скарги розглядатимуть лише на підставі письмового клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги.Таке клопотання розглядатиметься контролюючим протягом 10 робочих днів з моменту його отримання. Про результати розгляду клопотання контролюючий орган повинен повідомити особу, яка його заявила, не пізніше п’яти робочих днів до дати розгляду матеріалів скарги.

Контролюючий орган не має права відмовити в задоволенні клопотання платника податків про розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні, за виключенням випадків, коли в клопотанні платника податків відсутні відомості, передбачені цим Порядком або в матеріалах справи наявні відомості, що становлять державну таємницю.

Контролюючий орган, який розглядає скаргу, за клопотанням платника податків або з власної ініціативи, може залучити до розгляду матеріалів справи осіб, що проводили перевірку, приймали рішення (вчиняли дії) або брали участь в прийняті оскаржуваного рішення.

Неявка запрошених та належним чином повідомлених осіб не перешкоджатиме розгляду матеріалів скарги.

Також у Порядку уточнено, що особа, яка подала скаргу на рішення контролюючого органу, має право:

- брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через його уповноважених представників (у тому числі адвокатів);

- ознайомлюватись із матеріалами перевірки та адміністративного оскарження в електронній та письмовій формі, робити з них копії, виписки за допомогою технічних засобів;

- здійснювати технічну фіксацію засідання з розгляду матеріалів скарги за допомогою фото-, кінозйомки, відео-, звукозапису;

- заявляти клопотання, що стосуються предмета розгляду скарги, в тому числі про участь та надання пояснень під час розгляду матеріалів скарги осіб, що проводили перевірку, приймали рішення (вчиняли дії) або брали участь у прийнятті оскаржуваного рішення, та присутність під час розгляду матеріалів скарги за участю платника податків представників засобів масової інформації (якщо здійснюється відкритий розгляд матеріалів скарги).

Під час розгляду матеріалів скарги платника податків в ході адміністративного оскарження будуть враховуватися податкові консультації, а також узагальнюючі податкові консультації, надані такому платнику податків.

Мін'юст встановив вимоги до офісу приватного виконавця

Міністерство юстиції України своїм наказом від 15 листопада 2016 року № 3238/5 затвердило Положення про офіс приватного виконавця.

Зокрема, у Положенні викладено вимоги, які висуваються до приміщення, в якому здійснюватиме діяльність приватний виконавець.

Так, офіс повинен знаходитись в межах виконавчого округу, на території якого приватний виконавець здійснює діяльність, розміщуватися у приміщенні, яке належить приватному виконавцю на праві власності або яким приватний виконавець користується на підставі цивільно-правових угод. Розміщення офісу у тимчасових спорудах не допускається.

В офісі не можуть здійснювати професійну діяльність особи, діяльність яких не пов'язана з вчиненням виконавчих дій чи наданням додаткових послуг правового чи технічного характеру, пов'язаних з ними.

Офіс повинен бути захищений від несанкціонованого проникнення шляхом встановлення в офісі охоронної сигналізації або укладення договору охорони офісу.

В офісі мають бути створені умови для прийому відвідувачів, зокрема, обов’язково мають бути стіл та стільці для відвідувачів.

Офіс повинен бути забезпечений телефонним зв’язком та доступом до мережі Інтернет та сейфом для зберігання печаток та штампів.

Перевірка відповідності офісу вимогам, встановленим цим Положенням, здійснюється Міністерством юстиції України у разі:

1) початку здійснення діяльності приватним виконавцем;

2) зміни приватним виконавцем офісу;

3) проведення планової перевірки діяльності приватного виконавця;

4) проведення позапланової перевірки щодо здійснення приватним виконавцем діяльності в офісі.

За результатами перевірки офісу вимогам складається акт про відповідність (невідповідність) офісу приватного виконавця вимогам до офісу. Якщо складено акт про невідповідність офісу вимогам, приватний виконавець має право повторно подати заяву про перевірку офісу після приведення його у відповідність з вимогами, встановленими Положенням.

Відомості що містяться в акті є підставою для внесення інформації про офіс до Єдиного реєстру приватних виконавців України.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Неминучість ери правосуддя в Україні donum auctoris Неминучість ери правосуддя в Україні
Утворений у процесі розгорнутої судової реформи Верховний Суд діє. Хтось називає найвищий судовий орган в Україні н...
Про стан судової реформи, недоліки суду присяжних та причини невиконання судових рішень – в інтерв’ю з керівником проекту ЄС «Право-Justice» Довидасом Віткаускасом Феміда Про стан судової реформи, недоліки суду присяжних та причини невиконання судових рішень – в інтерв’ю з керівником проекту ЄС «Право-Justice» Довидасом Віткаускасом
Проект «Право-Justice» надає підтримку реформ у сфері правосуддя, серед яких - перезавантаження судової влади через...
Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику Справа Про жарт, який набув ознак шахрайства, і дещо про судову практику
Вдалі жарти – показник здорового духу людини, великий запас позитиву і ставлення до щоденних проблем. А ще гумор – ...
Травень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
15.05.2019 09:00:00 - Kyiv Law & Trade Forum 2019
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
31.05.2019 13:00:00 - Lviv Legal Business Forum
1 2
ЗАХОДИ
15.05.2019 09:00:00 - Kyiv Law & Trade Forum 2019
25.05.2019 10:00:00 - Forum «Legal Business for Young»
31.05.2019 13:00:00 - Lviv Legal Business Forum
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика