Відновлення військових судів – пріоритетний крок у реформуванні військової юстиції
Відновлення військових судів – пріоритетний крок у реформуванні військової юстиції
19.06.2017 / 12:25
500
1
+A
-a

Відновлення військових судів – пріоритетний крок  у реформуванні військової юстиції

Президентом України наприкінці березня 2017 року ооприлюднена заява про необхідність відновлення в Україні діяльності військових судів, яку було безпідставно припинено за рішенням попереднього керівництва у 2010 році.

Зважаючи на це, в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 6 червня було проведено засідання круглого столу на тему: «Військове правосуддя в Україні: актуальні проблеми організації та здійснення». Його співорганізаторами виступили Інститут держави і права, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя і Генеральний штаб Збройних Сил України.

До участі в роботі круглого столу були запрошені народні депутати України, представники парламентських комітетів, Адміністрації Президента України, Генштабу Збройних Сил України, колишні народні депутати, діючі та колишні судді Верховного Суду України, інших судів, відповідальні працівники Апарату Верховної Ради України, Генеральної прокуратури, Міністерства оборони України, Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також громадських організацій, учасники АТО; науковці Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, військово-юридичного факультету Національного університету ім. Ярослава Мудрого, Національного університету оборони України, Київського університету права НАН України та ін.

На засіданні круглого столу обговорено питання щодо необхідності створення військових судів як важливого чинника забезпечення національної безпеки України і обороноздатності Збройних Сил України, конституційних засад, статусу та проблем військового судочинства, захисту прав громадян, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей відповідно до статті 17 Конституції України, організаційно-правові питання утворення і забезпечення діяльності військових судів в Україні відповідно до міжнародної практики, пропозиції щодо проекту закону про утворення військових судів.

Учасники круглого столу відзначали, що ліквідація військових судів у 2010 році була цілеспрямованим актом, який завдав шкоди Збройним Силам України, і одностайно висловилися на підтримку ініціативи глави держави щодо відновлення військових судів у системі правосуддя.

У виступах усіх учасників засідання відзначалася нагальна потреба у відновленні військового правосуддя, особливо з урахуванням тієї суспільно-політичної ситуації, яка склалася через триваючі бойові дії на сході України.

Також схвалено рекомендації круглого столу, в яких зазначено, що відновлення військових судів є об’єктивно обумовленим і ґрунтується на вимогах Конституції України. Специфіка військового правосуддя повинна враховуватися при реалізації організаційних основ судоустрою – принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності та при визначенні статусу військових суддів, які мають перебувати на військовій службі. При цьому військовий суддя є незалежним від військового командування і не може залучатися до виконання інших обов’язків військової служби, крім здійснення правосуддя.

Учасники круглого столу загалом погодилися з концепцією закону, згідно з якою організація системи військового правосуддя передбачає, що:

місцевими судами першої інстанції є військові суди гарнізонів;

судом другої інстанції є апеляційний військовий суд у м. Києві.

касаційною інстанцією військового правосуддя є військова палата у Касаційному кримінальному суді, до юрисдикції якої віднести кримінальні справи та справи про адміністративні правопорушення військовослужбовців, а також деякі інші категорії справ;

військовий суддя повинен перебувати на військовій службі і мати офіцерське звання. 

Військові суди належать до категорії загальних судів, які здійснюють правосуддя у Збройних Силах України.

На засіданні круглого столу також були представлені положення щодо створення Державного бюро військової юстиції – центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, на основі Стратегії реформування судоустрою на 2015 - 2020 роки, з якими виступили Володимир Колеснік – заступник керівника Головного департаменту з питань національної безпеки і оборони України Адміністрації Президента України та Сергій Личик – заступник начальника слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури. На думку робочої групи з розробки відповідного законопроекту, питання утворення військових судів необхідно вирішувати одночасно з реформуванням прокуратури, слідства і створенням Державного  бюро військової юстиції.

Разом з тим переважна більшість учасників круглого столу не поділяє такий підхід. Зокрема, у виступі Павла Богуцького, в минулому військового прокурора, генерал-майора юстиції в запасі, відзначалося, що військовій правоохоронній системі для забезпечення національної безпеки зараз не вистачає лише однієї функціональної ланки – військових судів. Об’єднувати питання утворення військових судів з глобальною реформою, якою є створення Державного бюро військової юстиції, – помилковий крок.

Ми також солідарні з цим висновком вченого, оскільки аргументи на користь позиції робочої групи не витримують критики. Комплексний підхід до реформи не означає, що всі її етапи мають здійснюватися одночасно; навпаки, науковий підхід вимагає визначення черговості і пріоритетів щодо реформування окремих ланок правоохоронної функції держави, враховуючи наявний стан речей. А він такий, що зараз накопичилися десятки тисяч справ військової юрисдикції, з них лише кримінальних проваджень близько десяти тисяч, що потребують свого вирішення, незалежно від реформи слідства та прокуратури. Затримка з утворенням військових судів тільки погіршить стан справ із забезпеченням прав військовослужбовців, а це серйозна загроза національній безпеці України в умовах, які склалися на даний час.

А головне полягає в тому, що запровадження військових судів у судову систему має здійснюватися у повній відповідності з Конституцією України і чинними законами України. У зв’язку з цим першочерговим завданням є прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо військових судів)» відповідно до частини другої статті 4 вказаного Закону.

За цим етапом наступним кроком є утворення конкретних військових судів законом, проект якого має вносити до Верховної Ради України після консультацій з Вищою радою правосуддя Президент України. Закони про внесення змін в існуючий порядок судочинства щодо здійснення правосуддя військовими судами доцільно розробляти і приймати з урахуванням закону про утворення військових судів.

Введення в дію даних законів слід узгодити з процесом утворення військових судів і прийняттям закону про Державний бюджет на 2018 рік. Водночас уже тепер належить потурбуватися про їх кадрове забезпечення суддями з числа військовослужбовців.

На наше переконання, яке склалося в процесі роботи круглого столу, лише науково виважений підхід до реформування військової юстиції дасть позитивний результат. Проведений в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького круглий стіл продемонстрував, на нашу думку, високий рівень компетентності його учасників, у виступах яких окреслені реальні проблеми правопорядку і здійснення правосуддя у Збройних Силах України, а також шляхи їх розв’язання.

Детально ознайомитися з матеріалами круглого столу дасть змогу публікація його матеріалів у черговому номері журналу «Судова апеляція».

 

Олексій Ющик, народний депутат України ІІІ скликання, 

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Валентин Шевченко, генерал-лейтенант юстиції запасу, 

колишній голова військового апеляційного суду Центрального регіону, 

кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України

КОМЕНТАРІ 1 + Додати коментар

Гуцуляк Микола
ліквідація військових судів у 2010 році була цілеспрямованим актом, який завдав шкоди Збройним Силам України

Повернення до списку

Орзіх Марко Пилипович
Орзіх Марко Пилипович
05.05.2017

(1925 - 2016)
академік Академії правових наук України, Української академії політичних наук, Української...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Черкес Марко Юхимович
Черкес Марко Юхимович
28.03.2017

(1930 – 2010)
кандидат юридичних наук, професор

ЧИТАТИ ДАЛІ
Бару Мирон Йосипович
Бару Мирон Йосипович
20.03.2017

(1907 - 1998)
професор, доктор юридичних наук, лауреат Державної премії УРСР, заслужений працівник...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Бажанов Марко Ігорович
Бажанов Марко Ігорович
02.03.2017

(1922 - 2001)
вчений-правознавець, доктор юридичних наук, заслужений професор Національної...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Грошевий Юрій Михайлович
Грошевий Юрій Михайлович
10.02.2017

(1931 - 2013)
відомий український вчений, доктор юридичних наук, професор, академік і віце-президент...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Мартиненко Петро Федорович
Мартиненко Петро Федорович
23.01.2017

(1936 - 2013)
відомий український правознавець, заслужений юрист України, професор, суддя Конституційного...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Недбайло Петро Омелянович
Недбайло Петро Омелянович
04.11.2016

(1907-1974)
український правознавець, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР, заслужений...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Сокуренко Володимир Гаврилович
Сокуренко Володимир Гаврилович
16.09.2016

(1921-1994)
Український правознавець, доктор юридичних наук, професор

ЧИТАТИ ДАЛІ
Лопушанський Федір Андрійович
Лопушанський Федір Андрійович
25.08.2016

(1920 –2001)
Відомий вчений у галузі кримінології, кримінального права і процесу, заслужений діяч науки...

ЧИТАТИ ДАЛІ
Тарановський Федір Васильович
Тарановський Федір Васильович
27.05.2016

(1875 - 1936)
Правознавець, історик і теоретик права, доктор державного права

ЧИТАТИ ДАЛІ
Календар подій
Червень 2017

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2
02.06.2017 09:30:00 - Медіація і право
3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21
21.06.2017 09:00:00 - Тендери в Україні
22 23 24 25
26 27 28 29
29.06.2017 19:00:00 - Токсичний клієнт
30 1 2
ЗАХОДИ
  1. Що найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?