Міжнародне правоПрактика ЄСПЛ

Домашнє насильство є порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

11.07.2019 / 16:19
1907
+A
-a

Домашнє насильство є порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

9 липня 2019 року Європейський Суд з прав людини виніс постанову по скарзі Володіна проти РФ (скарга № 41261/17). Палата одноголосно встановила порушення наступних положень Європейської конвенції з прав людини: статті 3 Конвенції (заборона нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження), і статті 14 Конвенції (заборона дискримінації) в поєднанні зі статтею 3.

Заявниця скаржилася, що російська влада не надала їй захист від множинних епізодів домашнього насильства, включаючи побої, викрадення, переслідування (сталкінг) і загрози. Вона також стверджувала, що існуючі в РФ правові механізми недостатні для боротьби з проблемою домашнього насильства і дискримінують жінок.

ЄСПЛ встановив, що заявниця зазнала жорстокого і принижуючого гідність поводження - як фізичного, так і психологічного - з боку колишнього партнера, і що влада не виконала зобов'язання захистити її від насильства, яке випливає з Конвенції.

Суд зазначив, зокрема, що в російському праві не закріплено поняття «домашнього насильства» і не існують «охоронні ордери». Ці прогалини в законодавстві наочно показують, що влада не визнає важливість проблеми домашнього насильства в Росії і дискримінаційного ефекту, який насильство справляє на жінок.

Основні факти

Заявниця, яку до зміни імені в 2018 році звали Валерія Ігорівна Володіна, має російське громадянство. Вона народилася в 1985 році і жила в Ульяновську. Її нове ім'я не наводиться в постанові для збереження конфіденційності.

У 2014 році пані Володіна познайомилася з С., і вони почали жити разом в Ульяновську. Коли вона вирішила піти від нього в травні 2015 року, він став проявляти агресію і погрожувати вбити її, якщо вона відмовиться повернутися.

З січня 2016 року по березень 2018 року заявниця дзвонила в поліцію і подавала скарги з приводу семи епізодів насильства або загрози насильства з боку колишнього партнера. Вона зверталася до медичних установ, щоб зафіксувати тілесні ушкодження.

Так, в першій половині 2016 року вана піддалася фізичному насильству і насильницького викрадення, а в березні 2018 року - переслідування (сталкінгу) і загрозам вбивством. Один раз С. вдарив її в обличчя і в живіт, коли вона була вагітна, і це призвело до медичного аборту. В інші рази С. перерізав гальмівний шланг її машини і забрав сумочку з паспортом і двома мобільними телефонами.

Заявниця неодноразово намагалася втекти і навіть їхала в Москву. Хоча вона не дала С. своєї нової адреси, в січні 2016 року він вистежив її, знайшовши її резюме на сайті вакансії, організував фальшиве інтерв'ю і відвіз її до Ульяновська проти її волі. У вересні 2016 року вона знайшла GPS трекеру підкладці сумочки. С. підстерігав її під вікнами будинку, і намагався знову викрасти, витягнувши її з таксі.

Кримінальну справу не було заведено на жодну зі скарг про насильство, ні за скаргами на загрози насильства. Поліція допитала С. і провела ряд «дослідчих перевірок», але відмовилася порушувати справу, вважаючи, що ніякого злочину публічного обвинувачення не було вчинено. Поліція сказала С. відшкодувати завдані збитки і повернути особисті речі пані Володіній.

У березні 2018 року поліція відкрила кримінальну справу про втручання в приватне життя пані Володіної в зв'язку з тим, що С. виклав її інтимні фотографії в соціальній мережі без її згоди. В рамках цієї справи заявниця звернулася за заходами державного захисту, але не отримала офіційної відповіді на своє звернення. Обласне управління МВС вважало надмірним застосування заходів державного захисту, вважаючи, що насильство і погрози насильства є «результатом їх особистих неприязних відносин, а також ревнощів з боку С.».

Скарги, процедура та склад Суду

Пані Володіна стверджувала, що російська влада не запобігла, не розслідувала і не забезпечила кримінальне переслідування у зв'язку з повторюваними актами домашнього насильства і не створила законодавчу базу для боротьби з дискримінацією жінок за ознакою статі.

Заявниця посилалася на статтю 3 (заборона нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження), статті 13 (право на ефективний засіб захисту) і статтю 14 (заборона дискримінації).

Скарга була подана в ЄСПЛ 1 червня 2017 року.

Equal Rights Trust, британська неурядова організація, вступила у справу в якості третьої сторони, подавши письмові зауваження.

Постанова ЄСПЛбула винесена Палатою з семи суддів.

Рішення суду

Стаття 3 (жорстоке поводження)

ЄСПЛ встановив, що і завдані заявниці тілесні ушкодження, і психологічний ефект контролюючої і примушуючої поведінки її колишнього партнера були досить серйозні, щоб прийти до висновку про наявність жорстокого поводження в сенсі статті 3 Конвенції. Відповідно, у національних властей виникло зобов'язання надати їй захист від домагань і насильства з боку колишнього партнера.

По-перше, Суд вказав, що російська влада не забезпечили створення і ефективне функціонування правових норм, що забезпечують покарання всіх форм домашнього насильства і надають належний захист його жертвам. За винятком короткого періоду часу в 2016-17 роках, у російському законодавстві не міститься ні визначення, ні згадки «домашнього насильства» або схожого поняття, ні як окремого злочину, ні у вигляді обтяжуючих обставин інших злочинів. У той же час, існуючі положення кримінального права недостатні для покарання багатьох форм домашнього насильства, наприклад, психологічного або фінансового насильства або контролюючої або примушуючої поведінки, а також поодиноких актів насильства без елемента повторності.

Крім того, російське законодавство не передбачає публічного обвинувачення у справах про заподіяння легкої шкоди здоров'ю або побоїв, змушуючи жертву насильства саму підтримувати переслідування в приватному порядку. Такий стан справ покладає надмірний тягар на жертв насильства, які змушені збирати докази, часто продовжуючи жити під одним дахом зі злочинцем або фінансово залежати від нього. Справи приватного обвинувачення також можуть бути припинені, якщо жертва насильства відкличе свою заяву. Суд повторив у зв'язку з цим, що у справах про домашнє насильство кримінальне переслідування повинно тривати задля суспільного інтересу, навіть якщо жертва відкликає скаргу.

По-друге, реакція російської влади на жорстоке поводження із заявницею, в тому числі вчинені щодо неї серйозні злочини, була явно недостатньою. Незважаючи на те, що заявниця повідомила поліцію про агресивну поведінку колишнього партнера і надала докази такого, і влада повинна була усвідомлювати, що існує реальний і безпосередній ризик нових епізодів насильства, вони не вжили жодних заходів для захисту заявниці або покарання С. Їх пасивне ставлення дозволило С. безкарно загрожувати заявниці, домагатися і нападати на неї.

У зв'язку з цим Суд вказав, що РФ залишилася однією з двох держав-учасників Ради Європи, законодавство яких не передбачає «охоронних ордерів» ні в якій формі. «Охоронний ордер» може запобігти повторенню домашнього насильства і убезпечити жертву, оскільки він вимагає від насильника покинути місце спільного проживання і не наближатися і не вступати в контакт з жертвою. Російський уряд не зміг вказати, які аналогічні заходи могли б забезпечити захист заявниці або обмежити агресивну поведінку С.

По-третє, російська влада не виконала свій обов'язок розслідувати всі епізоди насильства щодо заявниці. Незважаючи на її скарги на повторюване насильство, прикладені в доказ медичні документи, заяви свідків і копії записок з погрозами від С., поліція не була готова почати кримінальне переслідування С., яке могло б привести до його покарання. Фактично, єдине порушена кримінальна справа стосувалася менш значного діяння, а саме публікації фотографій заявниці.

Навіть коли тілесні ушкодження були помітні неозброєним оком, медична експертиза була призначена зі значною затримкою, а ініційована поліцією перевірка обмежувалася допитом С. і домовленостями повернути майно заявниці та відшкодувати завдані збитки. Влада не розглядала можливість відкрити кримінальну справу за власною ініціативою, хоча такі серйозні інциденти, як викрадення і побиття заявниці, що призвело до переривання вагітності, могли бути розслідувані як злочин публічного обвинувачення.

Суд відповідно встановив порушення статті 3 Конвенції. Встановивши це порушення, Суд вважає, що скарга на порушення статті 13 не потребує окремого розгляду.

Стаття 14 у поєднанні зі статтею 3

Спираючись на надану заявницею офіційну статистику МВС по «злочинам в сімейно-побутовій сфері», офіційні звіти органів ООН, доповіді російських офіційних осіб і неурядових організацій, суд встановив, що непропорційно велика частка жінок стають жертвами домашнього насильства в Росії. У статистиці МВС жінки складають переважну більшість серед потерпілих від побоїв і погроз насильством; фактичний рівень насильства над жінками не фіксується в статистиці і його масштаби зменшуються; у потерпілих від насильства жінок набагато менше шансів довести справу до засудження насильника через те, що побої і заподіяння легкої тілесного шкоди здоров'ю є злочинами приватного обвинувачення, за якими провадження припиняється в 70% випадків.

Встановлене існування широкомасштабної структурної дискримінації жінок звільняє заявницю від обов'язку доведення, що вона була жертвою упередженого ставлення в індивідуальній якості.

Незважаючи на повсюдний характер проблеми домашнього насильства, російська влада до сьогоднішнього дня не вжила заходів для боротьби з дискримінацією жінок і для захисту жінок від домашнього насильства і домагань.

На думку ЄСПЛ, той факт, що протягом довгого часу жоден проект закону про боротьбу з домашнім насильством не був прийнятий, а «охоронні ордери» не були введені, наочно показує, що російська влада не визнає серйозність і масштабність проблеми домашнього насильства в Росії і дискримінаційний ефект, який насильство справляє на жінок. Зокрема, Суд погодився з оцінкою Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, який зазначив, що декриміналізація побоїв щодо «близьких осіб» у 2017 році була кроком «в неправильному напрямку», який веде до безкарності винуватців домашнього насильства.

Мириться протягом багатьох років з громадським кліматом, потурає домашньому насильству, російська влада не змогла створити умови для дійсної рівності статей і забезпечити, щоб жінки могли жити без страху насильства або порушення особистої недоторканності і в рівній мірі користуватися захистом закону.

Справедлива компенсація (стаття 41)

Суд постановив, п'ятьма голосами проти двох, що Росія повинна виплатити заявниці 20 000 євро в якості компенсації моральної шкоди та 5 875 євро 69 центів в компенсацію витрат.

 

Переклад підготувала Наталія Хендель

 

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Право на довіру donum auctoris Право на довіру
Висловлення недовіри Генеральному прокурору парламентом, як інститут відповідальності, свідчить про залежність очіл...
Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи Феміда Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи
Венеціанська комісія опублікувала повний текст висновків щодо останнього етапу судової реформи, про це повідомляє Є...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Квітень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
ЗАХОДИ
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика