Судова правдаФеміда«Повинен діяти принцип: винна особа має бути притягнута до відповідальності, якщо суддя не вчинив порушень – він має бути захищений», – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Володимир Кузьменко

«Повинен діяти принцип: винна особа має бути притягнута до відповідальності, якщо суддя не вчинив порушень – він має бути захищений», – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Володимир Кузьменко

10.12.2018 / 13:31
2809
+A
-a

«Повинен діяти принцип: винна особа має бути притягнута до відповідальності, якщо суддя не вчинив порушень – він має бути захищений», – суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Володимир Кузьменко

Інформаційне агентство «Українське право» спільно з Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України проводить інтерв’ю з кандидатами у члени Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Професійний шлях Володимир Володимирович Кузьменко розпочав у травні 1996 року з моменту видачі Указу Президента про призначення на посаду судді Олександрійського міського суду Кіровоградської області, де з жовтня 1999 року працював заступником голови, а згодом виконував обов’язки голови суду.

У 2002 році був обраний до Печерського районного суду м. Києва.

З квітня 2009 року продовжив свій професійний шлях на посаді суді Київського апеляційного адміністративного суду, який нещодавно було ліквідовано. З жовтня по теперішній час працює на посаді судді Шостого апеляційного адміністративного суду.

У 2007 році Володимир Володимирович отримав почесне звання «Заслужений юрист України».

У 2017 році здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук, 2010 - почесний знак Ради суддів адміністративних судів України, 2004 - почесний знак Міністерства юстиції України, 2009 - почесну відзнаку Вищої ради юстиції.

Що стало для Вас тією причиною, яка підштовхнула подати документи на конкурс?

Причиною для подачі документів, насамперед, стало те, що я розумію, як важливо для здійснення неупередженого правосуддя, без огляду на сторони та без невпевненості щодо негативних наслідків свого рішення, є розуміння суддею того, що він має знати про свій захист від негативних проявів невдоволення. І суддя має знати, що орган, на який покладено Конституцією України обов’язок притягнення до відповідальності, діє відносно судді неупереджено та об’єктивно. Тут повинен діяти принцип – винна особа має бути притягнена до відповідальності, якщо суддя не вчинив порушень – він має бути захищений.

Крім того, впевнений, що повноваження ВРП надають можливість активної участі як оцінки законопроектів, так і у визначенні належних видатків Державного бюджету України.

До цього часу Ви працювали суддею. За час Вашої професійної кар’єри чи могли б Ви назвати інші напрями Вашої діяльності, окрім роботи в суді?

Здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю трудове право і право соціального забезпечення за темою «Юридична відповідальність суддів за порушення законодавства про працю». Вважаю, що написання та захист цієї наукової роботи, у разі обрання мене членом Вищої ради правосуддя, допоможе мені більш детально вивчати та вирішувати питання щодо притягнення суддів до відповідальності.

На Вашу думку, чи вдалими є перші результати судової реформи – новий Верховний Суд та процесуальні кодекси?

Вважаю судову реформу щодо створення нового Верховного Суду та процесуальних кодексів вдалою, оскільки ВС своєчасно формує єдину практику з розгляду конкретних категорій справ та розглядає зразкові справи, що полегшує роботу суддів та призводить до зменшення судових спорів та скасованих судових рішень.

Серед позитивних новел процесуального законодавства є введення понять типова адміністративна справа, зразкова адміністративна справа, що у своїй сукупності приводить до зменшення навантаження в повсякденній роботі судді.

І ще одне питання щодо судової реформи. Яке Ваше особисте ставлення до створення Антикорупційного суду в Україні?

Сама ідея створення спеціалізованого антикорупційного суду подобається мені тим, що судді зможуть більш досконало вивчати антикорупційне законодавство та з більшою професійністю розглядати відповідну категорію справ, адже звужена спеціалізація надасть можливість суддям вивчити всі нюанси застосування антикорупційного законодавства, а також виявити прогалини антикорупційного законодавства, що в подальшому може позитивно вплинути на зміни в антикорупційному законодавстві.

Чи могли б Ви назвати три основні цілі, які Ви для себе ставити як для можливого майбутнього члена ВРП?

Недопущення зупинення або виключення положень, що регулюють поетапне збільшення розміру суддівської винагороди, оскільки вказані законопроекти суперечать меті судової реформи, а саме порушують конституційні гарантії судової влади. А також недопущення будь-яких інших маніпуляцій, що призводять до зменшення розміру суддівської винагороди. Зокрема, це стосується розміру оплати, з якого має бути розраховано суддівська винагорода. З приводу цієї спірної новели надавався консультативний висновок ВРП та на сьогодні висловився Конституційний суд.

Я розумію, що це є простим співпадінням, але консультаційний висновок ВРП на проект Закону №1774 було надруковано після того, як я вказав на існуючу проблему в своєму Мотиваційному листі.

Також, визначенні видатків на утримання суддів Вищою радою правосуддя мають враховуватись існуючі житлові проблеми суддів. В тому числі, виділення коштів на оренду житла, у разі відсутності у судді особистого або службового житла.

Вирішення питання щодо реального забезпечення особистої безпеки суддів та членів їх сімей, працівників апарату судів, учасників судового процесу та забезпечення громадського порядку в судах. Забезпечення безпеки суддів покладається на Вищу раду правосуддя та Державну судову адміністрацію. На мою думку, забезпечення реальної безпеки суддів має вирішуватись першочергово, без будь-яких зволікань. Кожен суддя має бути впевнений у своїй безпеці та безпеці членів своєї родини під час ухвалення рішення. До повноважень Вищої ради правосуддя відноситься вжиття заходів забезпечення незалежності суддів.

Вирішення питання щодо прискорення внесень подань про призначення суддів, які пройшли кваліфоцінювання, з метою недопущення збільшення навантаження на працюючих суддів та забезпечення розгляду справ у розумні строки.

Яким чином, на Вашу думку, можна повернути довіру суспільства до суддів? Яку роль в цьому може відіграти ВРП?

Специфіка здійснення судочинства полягає у тому, що одна із сторін, після розгляду справи, як правило, буде невдоволена судовим рішенням, оскільки воно ухвалено на користь лише однієї сторони, а тому вважаю, що довіра суспільства до суддів не втрачена. Однак, на мою думку, з метою забезпечення авторитету правосуддя Вища рада правосуддя має проводити закриті засідання щодо розгляду скарг на суддів, оскільки публічний розгляд скарг призводить до того, що суддя втрачає авторитет в очах суспільства, зокрема, це відчувається коли суддя працює в невеликому місті. Вважаю, що для забезпечення засад, які визначені Законом України «Про Вищу раду правосуддя», зокрема, підзвітності перед суспільством, достатньо опубліковувати результат розгляду таких скарг.

Останнім часом багато дискусій в суддівській спільноті викликає ситуація із станом безпеки в судах, неповагою до суддів з боку громадян тощо. Як на Вашу думку можна реформувати дану сферу?

Забезпечення безпеки суддів не потребує реформування, воно має бути лише реально втілене у життя, як це передбачено законодавством. Рішенням Вищої ради правосуддя №4237/0/15-17 від 21.12.2017 року затверджено Положення про Службу судової охорони. Відповідно до положень ст. 161 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» служба судової охорони є державним органом у системі правосуддя для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах. Служба судової охорони підзвітна Вищій раді правосуддя та підконтрольна Державній судовій адміністрації України. На мою думку, забезпечення реальної безпеки суддів має вирішуватись першочергово, без будь-яких зволікань.

Щодо неповаги до суддів з боку громадян, вважаю, що особи, які вчиняють дії, що свідчать про явну неповагу до суду або безпідставно звинувачують суддів у вчиненні злочинів мають бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності за ст. 185-3 КУАП «Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду України» та ст. 383 КК України  «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину», ст. 384 КК України «Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу», а Вища рада правосуддя, з метою забезпечення авторитету правосуддя має реагувати на такі випадки, зокрема, контролювати притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності та звітувати про такі випадки перед суспільством шляхом оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті.

Яке ваше ставлення до реорганізації органів судової влади (так званого «укрупнення суддів») та проведення кваліфікаційного оцінювання?

На cьогодні важко відповісти на запитання щодо реорганізації судової влади, оскільки минуло не багато часу після так званого «укрупнення суддів», на дане запитання можна буде надати відповідь після спливу деякого часу, після того, як ми зможемо проаналізувати статистику розглянутих справ та навантаження на суддів. Однак, слід зазначити, що під час реорганізації судової влади, деякі судді так і не були переведені до новостворених судів, що є порушенням їх трудових прав.

Зеновія Суховерська

Право на довіру donum auctoris Право на довіру
Висловлення недовіри Генеральному прокурору парламентом, як інститут відповідальності, свідчить про залежність очіл...
Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи Феміда Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи
Венеціанська комісія опублікувала повний текст висновків щодо останнього етапу судової реформи, про це повідомляє Є...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Березень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
13.03.2020 08:00:00 - ІІІ Судовий форум
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
13.03.2020 08:00:00 - ІІІ Судовий форум
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика