ВиданняЕсе з права ІТ

Реклама в інтернеті

21.12.2017 / 14:17
8697
1
+A
-a

Реклама в інтернеті

«Реклама — не точна наука. Це навіювання.
А навіювання — це мистецтво.»

Уільям Бернбах

У наш час мережа інтернет розвивається надзвичайно швидко у всіх напрямках. Важко уявити сучасне життя без інтернету: він все глибше та всеохоплююче інтегрується у життя людини, включаючи роботу, навчання, міжособистісне спілкування тощо. Збільшення кількості  користувачів глобальних комп'ютерних мереж вже сьогодні робить рекламу в інтернеті потужним знаряддям формування громадської думки і потужним засобом впливу на свідомість людей. У результаті реклама в інтернеті існує і розвивається неймовірними темпами. Тому не дивно, що міжнародні та національні компанії для рекламування своїх товарів та послуг все більше уваги звертають саме на мережу інтернет.

Сучасні телекомунікаційні засоби забезпечують безперебійний та високошвидкісний доступ користувачів до мережі інтернет. Це, в свою чергу, дає змогу широко застосовувати більш ефективну рекламу – медійну. Можливості анімованого зображення та відеороликів значно збільшують вплив медійної реклами на споживачів. В поєднанні з можливістю обирати споживачів реклами за певними територіальними, віковими, соціальними та іншими критеріями медійна реклама стає все популярнішою та широко вживанішою.

Основною перевагою, яку має інтернет-реклама в порівнянні з іншими способами рекламних звернень, полягає в тому, що інтернет – це віртуальне середовище, в якому зібрано в єдине ціле масиви інформації про всі види діяльності людини. Саме через свої всеосяжні властивості інтернет по праву став першим у списку носіїв інформації, витіснивши з чільних місць теле- і радіомовлення, а інтернет-реклама обіцяє стати найбільш затребуваним і дієвим способом сповіщення людей про товари або послуги. Уже зараз, оцінюючи затратність, інтернет-реклама обійшла теле- і радіорекламу і вкладання грошей в неї збільшується з кожним днем.

Для рекламодавців, а також для осіб, які розповсюджують рекламу в мережі інтернет, важливим є питання щодо вимог розміщення медійної реклами в інтернеті.

У зв’язку з цим, доцільним буде проаналізувати особливості розміщення та правове регулювання реклами в мережі інтернет.

Спершу доцільно звернути увагу на переваги і недоліки такого виду реклами як реклама в мережі інтернет.

До переваг інтернет-реклами щодо інших традиційних засобів розміщення реклами є легка доступність для споживача. Це пов’язано з тим, що кількість користувачів мережі інтернет збільшується щодня в геометричній прогресії.

Інформація, яка передається через інтернет та відповідну web-сторінку має більший порівняно з традиційною рекламою, опис продукту і послуги. Важливим є те, що завдяки інтерактивності такої реклами споживачі мають змогу невідкладно отримати повний пакет інформації про продукт, що їх цікавить. На відміну від телебачення чи радіо, які є відносно пасивними, інтернет потребує активної участі особи, на яку реклама спрямована. Ця здатність робить інтернет ідеальним інструментом для обміну інформацією в реальному часі.

Інтернет-реклама є дешевшою для рекламодавця ніж інші традиційні засоби розміщення реклами та дешевим інструментом для маркетингових досліджень. Наприклад, компанія Harris Poll Online веде список, в якому представлено понад 7 млн електронних адрес і базові демографічні дані учасників опитування по двох сотнях країн, отримані при підписці на послуги компанії. Періодично компанія посилає цим користувачам електронні повідомлення з проханням про участь в опитуванні щодо купівельних звичок, використання інтернету та інших тем. Відповіді, отримані в результаті попередніх опитувань, зберігаються у файлі для того, щоб компанія могла й надалі проводити цільові опитування серед людей з певними поведінковими навичками.

Щодо практичних результатів, то серед різних засобів розміщення реклами, найбільш високі показники має інтернет-реклама саме через зручність розрахунку по кредитній картці, повноту інформації, збереження власних зусиль на пошук необхідного товару чи послуги у різних засобах розміщення реклами.

Але інтернет-реклама має і свої недоліки, перелік яких, звичайно, менший, ніж перелік переваг.

Так, все менше і менше людей довіряють рекламі в інтернеті, через бурхливий розвиток фіктивних пропозицій у перші роки інтернет-реклами.

Конфлікти між продажами через інтернет і традиційними каналами реалізації товарів. Рекламодавці повинні обережно підходити до ціноутворення при електронних продажах і не допускати різниці в цінах на товари, пропоновані в магазинах або через дистриб'юторську мережу. Якщо ж представлені на сайті ціни відповідають роздрібним, немає необхідності робити покупки в інтернеті, особливо, якщо компанія вимагає додаткову плату за доставку.

Як бачимо, епоха реклами в інтернеті набирає обертів і вже є невід’ємною сферою життя у сучасному суспільстві, тому доцільно проаналізувати і правове регулювання інтернет-реклами.

Закон України "Про рекламу" визначає основні засади рекламної діяльності в Україні, регулює правові відносини, що виникають у процесі створення, розповсюдження, одержання реклами.

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про рекламу” реклама – інформація про  особу  чи  товар,  розповсюджена  в будь-якій  формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару. Важливо зазначити, що сфера регулювання цього закону  майже не охоплює рекламу в мережі інтернет. Для цього необхідно проаналізувати законодавчі положення щодо визначення поняття «інтернет» і шляхом синтезу визначити яким же ознакам має відповідати реклама в інтернеті.

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про телекомунікації” інтернет – це всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. При цьому домен.UA – домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі інтернет.

Аналізуючи вищевикладене та враховуючи практику, можна зробити висновок, що реклама, що розміщується в мережі інтернет, має відповідати вимогам Закону про рекламу у випадках, коли:
- реклама розміщується в українському сегменті мережі інтернет (ресурси домена .UA);
- споживачі реклами знаходяться на території України;
- реклама виготовляється та/або розповсюджується за допомогою технічних засобів, які знаходяться на території України.
Традиційні правові норми про рекламу не завжди можуть ефективно регулювати інтернет-рекламу, оскільки:
-        ці норми не враховують технічні особливості мережі інтернет;
-        складним є визначення юрисдикції;
-        складний контроль та притягнення до відповідальності порушників.

Однією з особливостей правового регулювання розміщення, розповсюдження та споживання реклами в інтернеті є відсутність окремого спеціального органу, який здійснював би контроль за дотриманням законодавства про рекламу в мережі інтернет.

Так, відповідно до ст. 26 Закону про рекламу контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснюють у межах своїх повноважень:

-        центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику  у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів - щодо захисту прав споживачів реклами  (спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів відповідно до Указу Президента України № 465/2011 від 13.04.2011 року “Про положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів” – є Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція України));

-        Антимонопольний комітет    України    -    щодо    дотримання законодавства про захист економічної конкуренції;

-        Національна  рада    України   з   питань     телебачення   і радіомовлення - щодо телерадіоорганізацій усіх форм власності;

-        центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну фінансову  політику  -  щодо  реклами  державних  цінних  паперів;

-        Національна  комісія  з  цінних  паперів та фондового ринку - щодо  реклами  на  фондовому  ринку;

-        центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику  у  сферах  будівництва,  архітектури  - щодо спорудження житлового  будинку; 

-        центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику  з  питань  державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства   про  зайнятість  населення,  -  щодо  реклами  про вакансії  (прийом  на роботу).

Однак, на практиці, у зв’язку з особливостям інтернет-простору, через які важко найти справжнього рекламодавця, розповсюджувача реклами або навіть власника інтернет-ресурсу, на якому розміщена реклама, контроль за дотриманням законодавства про рекламу в мережі інтернет обмежується розглядом скарг споживачів Держспоживінспекцією України.

Відповідно до ст. 1 Закону про рекламу рекламодавець – це особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження, виробник реклами - особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами, а розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами.

Отже, рекламодавцем в мережі інтернет є  особа, яка замовила виробництво та/або розповсюдження  реклами товарів або послуг в інтернеті (будь-яка компанія, що рекламує товари/послуги в інтернеті), виробниками реклами в інтернеті, як правило, виступають рекламні агенції, які надають послуги з виробництва медійної реклами, а розповсюджувачами реклами в інтернеті вважаються інтернет-майданчики та різні інтернет ресурси, які розміщують рекламу на власних ресурсах, а також рекламні агенції, за допомогою яких рекламодавці розповсюджують рекламу в інтернеті.

Таким чином, шляхом аналізу чинного законодавства і співставлення його з сучасним станом реклами в мережі інтернет, можемо зазначити, що відповідальність за порушення законодавства про інтернет-рекламу повинні нести:

1) рекламодавці, винні:

у замовленні інтернет реклами продукції, виробництво та/або обіг якої заборонено законом;

у наданні недостовірної інформації виробнику інтернет реклами, необхідної для виробництва реклами;

у замовленні розповсюдження інтернет реклами, забороненої законом;

у недотриманні встановлених законом вимог щодо змісту інтернет реклами.

2) виробники інтернет реклами, винні у порушенні прав третіх осіб при виготовленні реклами;

3) розповсюджувачі реклами, винні в порушенні встановленого законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що правове регулювання реклами в мережі інтернет здійснюється на підставі положень Закону України «Про рекламу». Однак, у зв’язку із специфікою інтернет-простору очевидною є необхідність чіткого законодавчого визначення правил розміщення реклами в інтернеті з метою уникнення непорозумінь між усіма учасниками ринку рекламних послуг та запобігання розповсюдження недобросовісної, неточної, прихованої або забороненої реклами. Варто зазначити, що у 2008 році на розгляд Верховної Ради України виносився проект Закону про Інтернет рекламу, але він так і не був прийнятий. Цей законопроект був покликаний врегулювати відносини, пов'язані з виробництвом, розповсюдженням та споживанням інтернет-реклами на території України та визначити засади рекламної діяльності в мережі інтернет на території України. Незрозумілим для нас є його неприйняття, оскільки ця сфера не може повноцінно бути врегульована загальними нормами про рекламу і таки потребує спеціального регулювання. Сподіваємося в майбутньому з відповідним доопрацюванням та поправками такий закон таки буде прийнятий.

Петрик Т.В.
студентка IV курсу юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка

*матеріал розміщено в авторській редакції та в рамках співпраці ІА "Українське право"  та ГО "Європейська Асоціація Студентів Права Львів"

КОМЕНТАРІ  1 + Додати коментар
Право на довіру donum auctoris Право на довіру
Висловлення недовіри Генеральному прокурору парламентом, як інститут відповідальності, свідчить про залежність очіл...
Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи Феміда Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи
Венеціанська комісія опублікувала повний текст висновків щодо останнього етапу судової реформи, про це повідомляє Є...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Квітень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
ЗАХОДИ
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика