НовиниКомпаній

Особливості ведення господарської діяльності із застосуванням РРО у 2020 році для фізичних осіб-підприємців (ФОП): правові аспекти

13.01.2020 / 13:22
3050
+A
-a

Особливості ведення господарської діяльності із застосуванням РРО у 2020 році для  фізичних осіб-підприємців (ФОП): правові аспекти

Зміни, які внесені до законодавчих та нормативних актів з приводу здійснення  діяльності фізичної особи-підприємця  (надалі ФОП), що здійснює господарську діяльність на спрощеній системі оподаткування ІІ групи у зв’язку із прийняттям законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» від 20.09.2019 р. № 129-IX; «Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» від 20.09.2019 р. № 128-IX повязані із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО), а тому окремі правові аспекти потребують розяснення. 

1. До 1 жовтня 2020 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім тих, які реалізують:

- технічно складні побутові товари, які підлягають гарантійному ремонту(перелік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 231 «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій».)

- лікарські засоби, вироби медичного призначення та надають платні послуги у сфері охорони здоров’я.

У разі перевищення обсягу доходу 1000000,00 грн., застосування РРО стає обов'язковим і починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, і триває у всіх наступних податкових періодах.

ФОП, що є платниками єдиного податку 2-4 групи із обсягом доходу не більше 1000000,00 грн. зобов’язані обов’язково застосовувати РРО із 1 січня 2021 року. (п. 53 підрозділу 5розділу XX "Перехідні положення" ПК України).

2. З 01 жовтня 2020 року застосувати РРО повинні будуть ФОП, що є платниками єдиного податку 2-4 групи, які:

- реалізують товари (надають послуги) через мережу Інтернет;

- реалізують ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

- проводять роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);

- здійснюють діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена п. 11 ст.9 Закону про РРО;

- проводять діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;

- проводять діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);

- реалізують текстиль (крім реалізації за готівку на ринках), деталі та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затвердить КМУ.

(п. 53 підрозділу 5розділу XX "Перехідні положення" ПК України).

3. Відповідно до підпункту 2 п. 291.4 ст. 291 ПК України з 01.01.2021 року збільшать граничний дохід для  ФОП, що є платниками єдиного податку 2-ї групидо 2500000,00 грн. на рік (в теперішній час це 1500000,00 грн.)

4. Із 19.04.2020 р. у суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції (ФОП, що є платниками єдиного податку 2-4 групи і застосовують РРО, а з 01.01.2021 р.–всі ФОП, окрім І-ї групи), змінять їх обов’язки, які передбачені ст. 3 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а саме:

1) в абзаці першому слова "із застосуванням платіжних карток" замінено словами "із застосуванням електронних платіжних засобів";

2) пункти 1-3 будуть викладені в такій редакції:

"1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

2) надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти);

3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, та/або програмні реєстратори розрахункових операцій з додержанням встановленого порядку їх застосування";

3) пункт 5 після слів "реєстраторів розрахункових операцій" доповнено словами "або програмних реєстраторів розрахункових операцій";

4) пункт 6 після слів "забезпечувати зберігання" доповнено символами та словами "(у разі використання)";

5) у пункті 7:

абзаци другий і третій викладено у такій редакції:

"Суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі), повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам’яті модемів, які до них приєднані.

Суб’єкти господарювання, які використовують такі реєстратори розрахункових операцій, як електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та реєстратори розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або безготівковій формі, або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, яка міститься в фіскальній пам’яті зазначених реєстраторів розрахункових операцій";

абзац четвертий замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Суб’єкти господарювання, які використовують програмні реєстратори розрахункових операцій, повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні фіскальні звіти та електронні фіскальні звітні чеки.

Порядок передачі інформації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, по дротових або бездротових каналах зв’язку встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, на базі технології, розробленої Національним банком України, або з використанням кваліфікованого електронного підпису, кваліфікованої електронної позначки часу з дотриманням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" та/або інших дозволених в Україні засобів захисту інформації, передбачених законодавством";

6) пункти 9-12 викладено у такій редакції:

"9) щоденно створювати у паперовій та/або електронній формі реєстраторами розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) або програмними реєстраторами розрахункових операцій фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій;

10) створювати контрольні стрічки у паперовій та/або електронній формі і забезпечувати їх зберігання:

на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) - протягом трьох років;

на програмних реєстраторах розрахункових операцій у разі здійснення розрахункових операцій у режимі офлайн відповідно до цього Закону - до моменту передачі електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу;

11) проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій та/або через програмні реєстратори розрахункових операцій з використанням режиму попереднього програмування найменування товарів (послуг) (із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості;

12) вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.

При цьому суб’єкт господарювання зобов’язаний надати контролюючим органам під час проведення перевірки документи (у паперовій або електронній формі), які підтверджують облік та походження товарів, що на момент перевірки знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті).

Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння)";

7) у першому реченні пункту 15 слова "надавати покупцю" замінити словами "надавати в паперовій та/або електронній формі покупцю", а слово "письмовий" - словом "розрахунковий";

5. Із 19.04.2020 р. відповідно до Закону України від 20.09.2019 р. 

№ 129-IX передбачається поряд із класичними (звичайні пристрої (POS-термінали) й програмні РРО:

«Програмний реєстратор розрахункових операцій - програмний, програмно-апаратний або програмно-технічний комплекс у вигляді технологічного та/або програмного рішення, що використовується на будь-якому пристрої та в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу. Контролюючий орган забезпечує безкоштовне програмне рішення для використання суб’єктом господарювання» (абзац 35 ст. 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг")

Контролюючий орган забезпечує безкоштовне програмне рішення для використання суб’єктом господарювання. Президент вже зобов'язав Кабмін з 1 січня 2020 року дати можливість платникам податків тестувати безкоштовне програмне забезпечення при здійсненні розрахункових операцій.

Програмні РРО мають бути зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу.

6. Законом змінюється порядок здійснення розрахунків при виявленні несправностей або виходу з ладу РРО або програмного РРО.

При цьому у разі виявлення несправностей РРО або  якщо програмний РРО не працює, протягом дня треба повідомляти про це контролюючий орган (ДПС), виробника програмного РРО та/або центр сервісного обслуговування (за наявності) за встановленою ДПС формою.

Порядок дій платника податків у цьому випадку регламентований ст. 5 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг")

Так, на період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, не більше 7 робочих днів, відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій.

На період виходу з ладу програмного реєстратора розрахункових операцій проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту усунення несправностей.

На період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу проведення розрахункових операцій здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше 36 годин, із створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу.

Суб’єкт господарювання може використовувати фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу, не більше 168 годин протягом календарного місяця.

Порядок визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи програмного реєстратора розрахункових операцій в режимі офлайн, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Контролюючий орган на запит покупця через Електронний кабінет, що функціонує відповідно до статті 42-1 Податкового кодексу України, щодо перевірки справжності та достовірності розрахункового документа надає інформацію про суб’єкта господарювання, господарську одиницю та зарезервований фіскальний номер розрахункового документа.

Використання програмного реєстратора розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу без отриманого в контролюючому органі діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу, забороняється.

Протягом години після встановлення зв’язку із фіскальним сервером контролюючого органу здійснюється передача копій створених програмним реєстратором розрахункових операцій розрахункових документів з присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами до фіскального сервера контролюючого органу. Такі розрахункові документи мають бути передані до моменту передачі електронного фіскального звіту, електронного фіскального звітного чека за день, коли були сформовані такі розрахункові документи.

Такі розрахункові документи мають зберігатися програмним реєстратором розрахункових операцій до моменту отримання від контролюючого органу підтвердження про доставку розрахункових документів.

У разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу облік операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та формування розрахункових документів здійснюються у порядку, встановленому Національним банком України.

Суб’єкт господарювання може прийняти рішення про те, що у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного реєстратора розрахункових операцій або включення електроенергії, про що повідомляє під час реєстрації реєстратора розрахункових операцій. У такому разі суб’єкт господарювання має право не реєструвати та не зберігати книги обліку розрахункових операцій і розрахункові книжки. Такі суб’єкти господарювання не мають права здійснювати розрахункові операції у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій або тимчасової відсутності електроенергії.

7. З 20 жовтня 2019 року відповідно до частини 8 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу Українине можуть бути платниками єдиного податку 1-3 груп підприємці, які здійснюють діяльність:

- з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності), з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку (місцевого, міжміського, міжнародного);

- діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням бездротового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку (місцевого, міжміського, міжнародного);

- діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;

- діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.

Тобто, якщо суб'єктом господарювання здійснюється діяльність, яка зазначена вище, то такий суб'єкт господарювання не може перебувати на спрощеній системі оподаткування.

8. З 1 жовтня 2020 року покупці зможуть скаржитися на видані їм чеки з порушеннями, але тільки на покупки вартістю від 850,00 грн. (так званий "кешбек".)

Так, відповідно до підпункту14.1.278. п. 14.1. статті 14 ПК України:

«14.1.278. система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (далі - СОД РРО) - інформаційна система, призначена для збору, зберігання, використання даних реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій (у тому числі електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, створених реєстраторами розрахункових операцій та програмними реєстраторами розрахункових операцій), перевірки справжності та достовірності розрахункових документів.

Користувачам-покупцям (споживачам) через Електронний кабінет, що функціонує відповідно до статті 42-1 цього Кодексу, забезпечується можливість:

контролю справжності та достовірності розрахункових документів, що зберігаються в СОД РРО;

заповнення та подання скарг покупця (споживача) щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій, якщо вартість товарів (робіт, послуг), які є предметом скарги, на день їх отримання покупцем (споживачем) перевищує 850 гривень.»

На підставі підпункту 14.1.279. п. 14.1. статті 14 ПК України: «компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, - це грошові кошти, що перераховуються покупцям (споживачам) за рахунок штрафних (фінансових) санкцій, застосованих контролюючими органами, за результатами проведеної перевірки за скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій».

Подати скаргу можна буде виключно через свій Електронний кабінет платника податків, після проходження електронної ідентифікації, з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Компенсація буде перераховуватися за рахунок штрафних (фінансових) санкцій, застосованих за результатами перевірки скарги, і складе 100% вартості придбаних товарів (робіт, послуг), зазначених у скарзі.

Така компенсація виключена з оподатковуваного доходу фізичної особи. Тобто, отримавши відшкодування покупець не повинен буде з нього сплачувати податки.

У скарзі покупця зазначатиметься:

- ПІБ, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, номер засобу зв'язку;

- дата придбання товарів (робіт, послуг);

- найменування та вартість придбаних покупцем товарів (робіт, послуг), найменування та/або податковий номер продавця, адреса господарської одиниці продавця або адреса місця придбання товарів;

- у разі придбання товарів через інтернет - також зазначається сайт;

- перелік документів, отриманих покупцем (споживачем) від продавця товарів (робіт, послуг) разом з придбаним товаром (роботою, послугою);

- інформація про розрахунковий документ;

- номер банківського рахунку покупця (споживача), на який може бути перерахована компенсація (ст. 16-1 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»).

До скарги обов'язково додаються електронні копії документів або копії документів, отримані шляхом сканування отриманих покупцем від продавця товарів (робіт, послуг) разом з придбаним товаром (роботою, послугою), про які йдеться у скарзі.

9. Що стосується звітності із застосування РРО, то ніякої нової звітності по застосуванню РРО не запроваджується (ні для програмних, ні для класичних РРО). 

У Законі про застосування РРО уточнюється, що при використанні програмних РРО також потрібно буде щодня створювати у паперовій та/або електронній формі фіскальні звітні чеки при здійснення розрахункових операцій, створювати контрольні стрічки в паперовій та/або електронній формі та забезпечувати їх зберігання (на звичайних РРО - три роки, а на програмних - до моменту передачі розрахункових документів на фіскальний сервер контролюючого органу).

Також потрібно буде проводити розрахункові операції з використанням режиму попереднього програмування найменування товарів (послуг) і вести облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), які відображені в такому обліку.

Згідно із абзацем 19 ст. 2Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, отримання (повернення) коштів, торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) у випадках, передбачених цим Законом, зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, чи заповнений вручну.

На підставі абзаців 28-30 ст. 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" встановлюється, що:

фіскальний звітний чек - документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний фіскальний звітний чек) реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час створення якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься відповідно до фіскальної пам’яті реєстратора розрахункових операцій або фіскального сервера контролюючого органу(так званий «Z»-звіт);

фіскальний звіт - документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний фіскальний звіт) реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, який містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира;

денний звіт - документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням.

Суб’єкти господарювання, які використовують програмні РРО, повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні фіскальні звіти та електронні фіскальні звітні чеки.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 6 пункт 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" з 01.01.2021 р. необхідно буде подавати звітність про нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених відповідно до цього Закону, у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України.

Згідно до підпункту «б» п.176.2 ст. 176 ПК України платники податку будуть з 01.01.2021 р. зобов'язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контролюючого органу за основним місцем обліку. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку - фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку".

На підставі абзацу 1 п. 177.11 ст. 177 ПК України Фізичні особи - підприємці  при поданні річної податкової декларації  окрім поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи  повинні  також вказати відомості про суми єдиного внеску, нарахованого на доходи від підприємницької діяльності в розмірах, визначених відповідно до закону". 

10. За порушення зазначених нових норм законодавства передбачена відповідальність суб’єкта господарської діяльності.

У разі встановлення в ході перевірки факту:

- проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг);

- непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи;

- невідповідності на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;

- невидача (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання.

Підприємці заплатять штраф до 1 жовтня 2020 року  (протягом перехідного періоду) в розмірі:

- 10% вартості товару, проданого з порушеннями - за порушення, вчинене вперше;

- 50% вартості товару, проданого з порушеннями - за кожне наступне порушення (п.11 Розділу ІІ Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (надалі «Закон від 06.07.1995 року № 265/95-ВР»).

Після перехідного періоду (з 01 жовтня 2020 року) розмір штрафів буде наступним:

- 100% вартості товару, проданого з порушеннями - за перше порушення;

- 150% вартості товару, проданого з порушеннями - за кожне наступне порушення(пункт 1 ст.17 «Закону від 06.07.1995 року № 265/95-ВР»).

Також передбачені такі фінансові санкції, що застосовуються контролюючими органами:

- 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850,00 грн.) - якщо у випадках, визначених цим Законом, при здійсненні розрахункових операцій суб’єкт господарювання не використовує, використовує незареєстровані належним чином, порушує встановлений порядок використання або не зберігає протягом встановленого строку книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункові книжки (пункт 3 ст.17 «Закону від 06.07.1995 року № 265/95-ВР»);

- 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510,00 грн.) - у разі якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій та/або програмних реєстраторах розрахункових операцій або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на такій контрольній стрічці (пункт 5 ст.17 «Закону від 06.07.1995 року № 265/95-ВР»);

- 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85,00 грн.) - у разі проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування найменування кожного товару, який не є підакцизним, та/або послуги, ціни товару (послуги) та обліку їх кількості (пункт 6 ст.17 «Закону від 06.07.1995 року № 265/95-ВР»);

- 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5100,00 грн.) - у разі проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості (пункт 7 ст.17 «Закону від 06.07.1995 року № 265/95-ВР»);

- 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340,00 грн.) - у разі порушення встановленого пунктом 1 статті 9 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті (пункт 8 ст.17 «Закону від 06.07.1995 року № 265/95-ВР»);

- 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5100,00 грн.) - у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій реєстратора розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника (пункт 9 ст.17 «Закону від 06.07.1995 року № 265/95-ВР»);

- 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510,00 грн.) -у разі неподання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій через дротові або бездротові канали зв’язку в разі обов’язковості її подання (пункт 10 ст.17 «Закону від 06.07.1995 року № 265/95-ВР»);

- у розмірі подвійної вартості таких товарів за цінами реалізації, але не менше 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170,00 грн.) - за торгівлю необлікованими товарами. Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість (ст.20 «Закону від 06.07.1995 року № 265/95-ВР»);

- 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8500,00 грн.) - у разі встановлення при застосуванні РРО виробничих дефектів в його конструкції чи програмному забезпеченні, які дозволяють спотворювати інформацію про обсяг розрахункових операцій до виробника чи постачальника такого реєстратора. Такі реєстратори підлягають конфіскації, виробник або постачальник зобов'язаний відшкодувати їх вартість суб'єкту господарювання (ст. 29 Закону від 06.07.1995 року № 265/95-ВР).

Суми фінансових санкцій, які визначені статтями 17-24 цього Закону, підлягають перерахуванню суб'єктами господарювання до Державного бюджету України в десятиденний термін з дня прийняття органами доходів і зборів рішення про застосування таких фінансових санкцій (ст. 25 Закону від 06.07.1995 року № 265/95-ВР).

Окрім того, можуть бути накладені штрафи:

- від 100 (1700,00 грн.) до 200 (3400,00 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян -  за порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів (ст. 163-15 КУАП).

- від 3 (51,00 грн.) до 8 (136,00 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму обліку, -

- від 17 (289,00 грн.) до 88 (1496,00 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  - за здавання виторгу торговельними підприємствами всіх форм власності, що здійснюють реалізацію товарів за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій (ст. 164-4 КУАП).

- 510,00 грн. за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності про нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) ( Абзац 1 п. 119.2 ст. 119 ПК України і п. 7 ч. 11 ст. 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"). 

11. На підставі  п. 296.10 ст. 296 ПК України реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (редакція із змінами) реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:

1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб’єкта господарювання";

2) при виконанні банківських операцій, крім:

операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, якщо такі операції виконуються не в касах банків;

операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування, за винятком програмно-технічних комплексів самообслуговування, що дають змогу користувачеві здійснювати виключно операції з отримання коштів;

використання програмно-технічних комплексів самообслуговування з приймання готівки для подальшого її переказу, не переведених у фіскальний режим (не обладнаних переведеними у фіскальний режим реєстраторами розрахункових операцій та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій), забороняється;

{Пункт 3 статті 9 виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014}

4) при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю, а також при продажу білетів державних лотерей через електронну систему прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів;

{Пункт 5 статті 9 виключено на підставі Закону № 4014-VI від 04.11.2011}

6) при продажу товарів (наданні послуг) платниками єдиного податку (фізичними особами - підприємцями), які не застосовують реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій відповідно до Податкового кодексу України;

{Пункт 7 статті 9 виключено на підставі Закону № 2756-VI від 02.12.2010}

{пункт 8 статті 9 виключено на підставі Закону № 128-IX від 20.09.2019}

9) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) за готівкові кошти на ринках;

10) при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообігу за відсутності продажу підакцизних товарівта технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену;

11) при продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів під час навчального процесу;

12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (склади, місця зберігання товарів, оптова торгівля тощо).

Тобто реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються, якщо:

- суб'єктів господарювання розраховуються в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача, без використання електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо;

- суб'єктів господарювання, чия діяльність не підпадає під Класифікатор ДФС (переважно, це виробники);

- якщо клієнт перерахував у касі банку кошти на підприємницький рахунок продавця.

При цьому дана консультація містить посилання тільки на ті законодавчі акти, які вже прийняті.

Водночас у Верховній Раді України перебуває на розгляді цілий ряд законопроектів:

- № 2338 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо заходів з детінізації обігу товарів і послуг», яким передбачається зміну граничного розміру доходів ФОП 1-3 групи та зміну розміру податків для ФОП 1 групи.

-  № 2524 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців», який передбачається відміна реєстрації книги обліку доходів і витрат, полегшення в використанні електронного кабінету платника податків.

- введення строком на 2 роки мораторію на проведення перевірок використання РРО та пом’якшення відповідальності ФОП за порушення порядку використання РРО відповідно до Указу Президента України №761/2019 від 17.10.2019 р.

- № 1210 «Про внесення змін до Податкового  кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічнихта логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» зміни в розміри штрафів за неподання форми №1ДФ, порядку зміни податкової адреси, порядок і строки подання заяви про зміну переходу на іншу систему оподаткування та інші.

Вказані закопроєкти  пов’язані з прийнятими законами. Але оскільки закопроєкти  ще не пройшли процедури слухання у Верховній Раді, не прийняті, то  аналізувати їх не вбачається за можливе. Після прийняття таких закопроєктів необхідно буде уточнити положення законодавства, яке регулює господарську діяльність  фізичних осіб-підприємців.

 

Підготовлено

Європейською правничою компанією
та адвокатом Пугачем Родіоном Івановичем.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Судова реформа в Україні: ціна незалежності donum auctoris Судова реформа в Україні: ціна незалежності
Звертатися до мемуарів, до спогадів учасників подій або ж тих, хто мав дотичність до певних подій, та переніс у нас...
Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи Феміда Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи
Венеціанська комісія опублікувала повний текст висновків щодо останнього етапу судової реформи, про це повідомляє Є...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ЗАХОДИ
29.01.2020 17:00:00 - Аліментний договір
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика