НовиниУкраїна

НБУ затвердив новий порядок валютного нагляду

15.01.2019 / 09:40
1192
+A
-a

НБУ затвердив новий порядок валютного нагляду

Постановою правління Національного банку України, яка набуде чинності 7 лютого 2019 року, затверджено Положення про валютний нагляд.

Документ розроблено відповідно до Законів України «Про Національний банк України», «Про валюту і валютні операції» (далі - Закон), іншого законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) і визначає основні засади здійснення Національним банком та уповноваженими установами валютного нагляду в Україні, підстави та порядок застосування Національним банком до уповноважених установ заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства.

Датою виявлення порушення вимог валютного законодавства є дата складання:

1) акта виїзної/невиїзної перевірки уповноваженої установи або акта перевірки каси уповноваженої установи (пункту обміну іноземної валюти) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно - обмінних операцій/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регламентує порядок проведення виїзних, невиїзних перевірок, а також перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України;

2) документа про виявлення порушень установою вимог нормативно - правового акта Національного банку з питань ліцензування валютних операцій (далі - документ про виявлення порушень).

Національний банк та уповноважені установи здійснюють валютний нагляд в Україні з метою встановлення відповідності здійснюваних валютних операцій валютному законодавству України з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Національний банк організовує та здійснює валютний нагляд за уповноваженими установами шляхом проведення виїзних та невиїзних перевірок уповноважених установ, їх структурних підрозділів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку, що регламентують порядок проведення виїзних, невиїзних перевірок, та застосування до них у разі виявлення порушень валютного законодавства заходів впливу, адекватних цим порушенням.

У разі виявлення порушень валютного законодавства адекватно вчиненому порушенню Національний банк застосовує заходи впливу до:

1) банків - згідно із Законом України “Про банки і банківську діяльність” у випадках, на підставі та в порядку, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування Національним банком до банків заходів впливу;

2) установ - згідно із Законом у випадках, на підставах і в порядку, визначених цим Положенням та нормативно-правовим актом Національного банку з питань ліцензування валютних операцій.

Уповноважена установа як агент валютного нагляду здійснює нагляд за дотриманням валютного законодавства резидентами та нерезидентами під час проведення операцій через цю установу. Цей нагляд полягає в установленні уповноваженою установою відповідності валютних операцій її клієнтів (резидентів і нерезидентів) вимогам валютного законодавства України, запобіганні уповноваженою установою проведенню її клієнтами через цю установу валютних операцій, що не відповідають вимогам валютного законодавства, та/або своєчасному інформуванні уповноваженою установою Національного банку у випадках і в порядку, установлених законодавством України, уключаючи нормативно-правові акти Національного банку, про валютні операції, що не відповідають вимогам валютного законодавства.

Відсутність в уповноважених установах документів (в електронному вигляді/на паперових носіях), що підтверджують відповідність проведених їх клієнтами валютних операцій валютному законодавству, за умови, що з дати здійснення цих валютних операцій минуло не більше п’яти років, кваліфікується як нездійснення/неналежне здійснення цими установами валютного нагляду в частині невиконання обов’язків щодо запобігання проведенню їх клієнтами валютних операцій, що не відповідають вимогам валютного законодавства.

Національний банк застосовує захід впливу за порушення установою/структурним підрозділом установи вимог валютного законодавства на підставі:

1) результатів (матеріалів) проведених Національним банком виїзних, невиїзних перевірок, а також перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, включаючи перевірки, проведені Національним банком протягом трьох місяців поспіль з питань дотримання порядку проведення валютно-обмінних операцій/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

2) інших документів/копій документів, уключаючи складені структурними підрозділами Національного банку документи (їх копії), в яких зафіксовано/які можуть свідчити про порушення установою (її структурними підрозділами) вимог валютного законодавства.

Заходи впливу, що застосовуються Національним банком до установи, мають бути адекватними конкретним порушенням, які ними були допущені.

Рішення про застосування заходу впливу до установи приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду).

Застосування заходу впливу до уповноваженої установи не звільняє її від обов’язку усунути порушення, за яке цей захід впливу був застосований, якщо таке порушення може бути усунено.

Рішення Національного банку про застосування заходу впливу до установи може бути оскаржене в судовому порядку. Оскарження не зупиняє виконання рішення.

Більше детально в документі врегульовано питання заходів пливу, які застосовуються до установ.

Окремим додатком затверджено перелік нормативних актів Національного банку України які втрачають чинність.

НБУ затвердив новий порядок валютного нагляду

Постановою правління Національного банку України, яка набуде чинності 7 лютого 2019 року, затверджено Положення про валютний нагляд.

Документ розроблено відповідно до Законів України «Про Національний банк України», «Про валюту і валютні операції» (далі - Закон), іншого законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) і визначає основні засади здійснення Національним банком та уповноваженими установами валютного нагляду в Україні, підстави та порядок застосування Національним банком до уповноважених установ заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства.

Датою виявлення порушення вимог валютного законодавства є дата складання:

1) акта виїзної/невиїзної перевірки уповноваженої установи або акта перевірки каси уповноваженої установи (пункту обміну іноземної валюти) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно - обмінних операцій/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регламентує порядок проведення виїзних, невиїзних перевірок, а також перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України;

2) документа про виявлення порушень установою вимог нормативно - правового акта Національного банку з питань ліцензування валютних операцій (далі - документ про виявлення порушень).

Національний банк та уповноважені установи здійснюють валютний нагляд в Україні з метою встановлення відповідності здійснюваних валютних операцій валютному законодавству України з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Національний банк організовує та здійснює валютний нагляд за уповноваженими установами шляхом проведення виїзних та невиїзних перевірок уповноважених установ, їх структурних підрозділів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку, що регламентують порядок проведення виїзних, невиїзних перевірок, та застосування до них у разі виявлення порушень валютного законодавства заходів впливу, адекватних цим порушенням.

У разі виявлення порушень валютного законодавства адекватно вчиненому порушенню Національний банк застосовує заходи впливу до:

1) банків - згідно із Законом України “Про банки і банківську діяльність” у випадках, на підставі та в порядку, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування Національним банком до банків заходів впливу;

2) установ - згідно із Законом у випадках, на підставах і в порядку, визначених цим Положенням та нормативно-правовим актом Національного банку з питань ліцензування валютних операцій.

Уповноважена установа як агент валютного нагляду здійснює нагляд за дотриманням валютного законодавства резидентами та нерезидентами під час проведення операцій через цю установу. Цей нагляд полягає в установленні уповноваженою установою відповідності валютних операцій її клієнтів (резидентів і нерезидентів) вимогам валютного законодавства України, запобіганні уповноваженою установою проведенню її клієнтами через цю установу валютних операцій, що не відповідають вимогам валютного законодавства, та/або своєчасному інформуванні уповноваженою установою Національного банку у випадках і в порядку, установлених законодавством України, уключаючи нормативно-правові акти Національного банку, про валютні операції, що не відповідають вимогам валютного законодавства.

Відсутність в уповноважених установах документів (в електронному вигляді/на паперових носіях), що підтверджують відповідність проведених їх клієнтами валютних операцій валютному законодавству, за умови, що з дати здійснення цих валютних операцій минуло не більше п’яти років, кваліфікується як нездійснення/неналежне здійснення цими установами валютного нагляду в частині невиконання обов’язків щодо запобігання проведенню їх клієнтами валютних операцій, що не відповідають вимогам валютного законодавства.

Національний банк застосовує захід впливу за порушення установою/структурним підрозділом установи вимог валютного законодавства на підставі:

1) результатів (матеріалів) проведених Національним банком виїзних, невиїзних перевірок, а також перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, включаючи перевірки, проведені Національним банком протягом трьох місяців поспіль з питань дотримання порядку проведення валютно-обмінних операцій/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

2) інших документів/копій документів, уключаючи складені структурними підрозділами Національного банку документи (їх копії), в яких зафіксовано/які можуть свідчити про порушення установою (її структурними підрозділами) вимог валютного законодавства.

Заходи впливу, що застосовуються Національним банком до установи, мають бути адекватними конкретним порушенням, які ними були допущені.

Рішення про застосування заходу впливу до установи приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду).

Застосування заходу впливу до уповноваженої установи не звільняє її від обов’язку усунути порушення, за яке цей захід впливу був застосований, якщо таке порушення може бути усунено.

Рішення Національного банку про застосування заходу впливу до установи може бути оскаржене в судовому порядку. Оскарження не зупиняє виконання рішення.

Більше детально в документі врегульовано питання заходів пливу, які застосовуються до установ.

Окремим додатком затверджено перелік нормативних актів Національного банку України які втрачають чинність.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Судова реформа в Україні: ціна незалежності donum auctoris Судова реформа в Україні: ціна незалежності
Звертатися до мемуарів, до спогадів учасників подій або ж тих, хто мав дотичність до певних подій, та переніс у нас...
Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи Феміда Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи
Венеціанська комісія опублікувала повний текст висновків щодо останнього етапу судової реформи, про це повідомляє Є...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ЗАХОДИ
29.01.2020 17:00:00 - Аліментний договір
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика