НовиниУкраїна

Підсумки тижня: головні події

16.05.2016 / 09:14
82122
+A
-a

Підсумки тижня: головні події

Юрія Луценка призначено Генеральним прокурором України

12 квітня Президент України за згодою Верховної Радисвоїм Указом № 209/2016 призначив на посаду Генерального прокурора України Юрія Луценка. Відповідний Указ про призначення глава держави підписав прямо у сесійній залі. Після цього Луценко прийняв присягу. Також депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Юрія Луценка як народного депутата.Новопризначений Генпрокурор висловився, що освіта – не запорука того, що прокуратура  буде працювати на закон і суспільство. Свою згоду стати Генпрокурором він аргументував тим, що «без реалізації гасла «Закон один для всіх», без справедливості для кожного, незалежно від його політичних уподобань або місця знаходження, партійної чи іншої приналежності у нової України немає шансів».При цьому Луценко зазначив, що йде в Генпрокуратуру, щоб завдяки прийнятому новому Закону завести нових людей з юридичною освітою, які ніколи там не працювали: «Я вірю, що тільки так можна змінити «генеральний могильник» на справжнього адвоката держави та людей. Розраховую знайти, власне, в самій Генпрокуратурі чесних професіоналів, які збереглися там при всіх владах в цій країні. Я дуже розраховую на цих чесних слідчих в особливо важливих справах, прокурорів, інших працівників, бо всі хочуть жити в новій країні».

Внесення змін до Закону «Про прокуратуру» та «Про Державне бюро розслідувань»

До голосування за кандидатуру Луценка на посаду очільника ГПУ Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України», яким змінено вимоги до кандидатів на посаду Генерального прокурора.Тепер Генеральним прокурором України може стати громадянин України, який має вищу освіту та стаж роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та/або правоохоронному органі не менше п'яти років. Щодо охочих зайняти посади прокурорів, то для них також є зміни. Зокрема, прокурором регіональної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше трьох років, а для прокурора Генеральної прокуратури України визначено стаж роботи в галузі права не менше п’яти років. Прогнозується, що такі зміни розширять можливості доступу на посади на конкурсній основі нових, не пов’язаних із «старою» системою, прокурорів.

Крім цього, змінено й низку інших законодавчих положень, зокрема врегулювано порядок виконання функції досудового розслідування органами прокуратури в кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, які до початку діяльності Бюро перебувають на стадії досудового слідства в органах прокуратури. Таким чином, кримінальні провадження, які до початку діяльності Державного бюро розслідувань розпочаті слідчими прокуратури і перебувають на стадії досудового розслідування, продовжують здійснюватися слідчими органів прокуратури до закінчення досудового розслідування, але не довше двох років. Після закінчення дворічного терміну кримінальні провадження, розпочаті слідчими органів прокуратури, у тримісячний строк передаються слідчим Державного бюро розслідувань. 

Також передбачено, що тимчасово, до 1 квітня 2017 року, процедура заочного засудження застосовується стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності  та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Крім того, до 15 квітня 2017 року відтерміновується дія органів прокурорського самоврядування. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 2 - 8, 11 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», здійснюється Генеральним прокурором України. При цьому призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктом 2 частини першої статті 39 Закону «Про прокуратуру», здійснюється на строк повноважень Генерального прокурора України.

Рада суддів розпочала формування Ради громадського контролю.

12 травня в Раді суддів України розпочався процес обрання громадської ради. Було прийнято рішення, що Громадська рада при Раді суддів України складатиметься з 11 осіб.До громадської ради можуть бути обрані представники юридичної громадськості: судді у відставці, працівники органів прокуратури у відставці, вчені-юристи, адвокати та інші особи, що мають вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права та не перебувають на державній службі.Склад громадської ради формується на спеціальному засіданні Ради суддів України шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та зареєстровані Радою суддів України.

Строк повноважень складу Громадської ради становить два роки, але не може перевищувати строку повноважень поточного складу Ради суддів України. З метою формування складу Громадської ради Рада суддів України створила комісію з добору кандидатів Громадської ради у складі семи членів Ради суддів України та призначила голову і секретаря цієї комісії. Загалом документи на членство у Громадській раді подали 36 осіб, оскільки членство у Громадській раді при Раді суддів України є індивідуальним. 

Відповідно до Положення про Громадську раду при Раді суддів України, Громадська рада при Раді суддів України є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, зокрема, в забезпеченні належних організаційних умов діяльності судів і суддів, утвердженні незалежності суду, забезпеченні заборони втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, а також підвищенні рівня довіри суспільства до судової влади, налагодженні ефективної взаємодії органів судової влади з громадськістю, у врахуванні громадської думки під час формування та реалізації державної судової політики.

У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Раду суддів України, а також Положенням.

Рішення про створення, реорганізацію чи про припинення діяльності громадської ради приймає Рада суддів України.

Основними завданнями Громадської ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами у сфері судочинства з метою забезпечення права громадян на справедливий суд;

- здійснення громадського контролю за діяльністю органів суддівського самоврядування та участь юридичної громадськості у такій діяльності;

- сприяння врахуванню органами суддівського самоврядування думки юридичної громадськості під час формування та реалізації державної політики у сфері судочинства.

Громадська рада відповідно до своїх повноважень виконує покладені на неї такі завдання:

- готує та подає Раді суддів України пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

- готує та подає Раді суддів України пропозиції щодо організації консультацій з представниками юридичної громадськості;

- здійснює дослідження стану незалежності судової влади та діяльності органів суддівського самоврядування;

- аналізує та систематизує міжнародний досвід у сфері незалежності судів та суддів;

- здійснює аналіз відповідності національного законодаства щодо судоустрою та статусу суддів міжнародним стандартам щодо незалежності, ефективності та ролі судів;

- збирає, узагальнює та подає до Ради суддів України інформацію про пропозиції громадських організацій стосовно вирішення питань діяльності судової влади, зокрема, судової реформи, забезпечення незалежності судів та суддів, які мають важливе суспільне значення тощо;

- подає до Ради суддів України обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів, прийняття яких входить до компетенції Ради суддів України, та проектів рішень Ради суддів України з питань забезпечення належного функціонування органів судової влади, забезпечення незалежності судів та суддів, удосконалення роботи судів та органів суддівського самоврядування;

- проводить за зверненням Ради суддів України відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, прийняття яких входить до компетенції Ради суддів України, та проектів рішень Ради суддів України;

- здійснює громадський контроль за розглядом Радою суддів України пропозицій та зауважень громадськості;

- організовує публічні заходи для фахового обговорення актуальних питань вдосконалення діяльності органів судової влади;

- за дорученням Ради суддів України надає науково-практичні рекомендації з питань вдосконалення роботи органів судової влади та органів суддівського самоврядування, забезпечення незалежності судів та суддів, удосконалення законодавства про судоустрій та статус суддів;

- сприяє формуванню правової культури та правовій інформованості населення;

- сприяє поглибленню співпраці Ради суддів України з громадськими організаціями, а також засобами масової інформації;

- інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті судової влади або в інший спосіб;

- готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

Громадська рада за погодженням з Радою суддів України має право:

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні та робочі групи тощо). До роботи експертних груп можуть залучатися експерти, які не є членами громадської ради та які діють на громадських засадах;

- залучати до роботи ради працівників органів судової влади, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців, в тому числі іноземних;

- організовувати і проводити семінари, конференції, засідання та інші заходи;

- отримувати від Ради суддів України інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради, проекти нормативно-правових актів, які готуються Радою суддів України, та проекти рішень Ради суддів України з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

- делегувати представників громадської ради для участі у заходах, що проводяться Радою суддів України.

Ека Згуладзе залишила посаду заступника МВС

Перший заступник Міністра внутрішніх справ пішла у відставку – Кабінет Міністрів України задовольнив її заяву. Однак Ека Згуладзе не припинятиме роботу у команді реформаторів та очолить спеціальну групу радників при Міністерстві. За словами Згуладзе, у грудні минув рік з моменту її призначення на посаду першого заступника Міністра внутрішніх справ України та сплив термін моєї домовленості із Президентом та міністром. Але вона не пішла у грудні, аби пройти важкий перехідний шлях від міліції до поліції разом із командою та не ослабити процес реформ під час урядової кризи. «Я залишаюсь у команді та, прийнявши пропозицію міністра, буду очолювати спеціально створену групу радників.Зараз виклики ще більші, адже реформа триває. Я і надалі буду працювати із українцями та друзями України, будуючи лінію оборони від корупції та беззаконня. Наша команда не лише продовжить реформу поліції, але й у інших сферах, фокусуючись на стійкості досягнутого», - зазначила Згуладзе.

До 1 липня заплановано ліквідувати 16 держорганів

До 1 липня мають бути завершені процеси реорганізації державних служб, що передбачено постановою Кабінету Міністрів від 10 вересня 2014 року № 442 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". Таке завдання поставив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Зокрема, постановою № 442 передбачено ліквідувати:

- Державну службу з питань захисту персональних даних; 

- Державну службу з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, поклавши її функції на Міністерство охорони здоров’я; 

- Державне агентство з туризму та курортів, поклавши його функції на Міністерство економічного розвитку і торгівлі (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів); 

- Державну пробірну службу, поклавши функції з реалізації державної політики у сфері державного пробірного контролю на Міністерство фінансів, а функції із захисту прав споживачів виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; 

- Державну інспекцію з контролю за цінами, поклавши функції з моніторингу динаміки цін (тарифів) на споживчому ринку на Державну службу статистики; 

- Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, поклавши його функції на Міністерство економічного розвитку і торгівлі;

- Державну інспекцію сільського господарства, поклавши функції із здійснення реєстрації та обліку машин на Міністерство внутрішніх справ, функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин - на Державну службу з безпеки на транспорті, функції із здійснення сертифікації насіння і садивного матеріалу - на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів - на Державну екологічну інспекцію;

- Державне агентство екологічних інвестицій, поклавши його функції на Міністерство екології та природних ресурсів.

Однак з моменту прийняття відповідної постанови припинено діяльність 2-х з 18 органів та утворено 5 органів із 7 передбачених. Також до цього часу не було розпочато функціонування Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Державної інспекції енергетичного нагляду через те, що не було призначено керівників органів.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Прокуратура України: камо грядеши? donum auctoris Прокуратура України: камо грядеши?
Історія прокуратури України віддзеркалює історію держави. Від перших паростків незалежності до конституційного офор...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Опитування
  • Чи підтримуєте Закон 1008 про нову судову реформу?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика