НовиниУкраїна

Підсумки тижня: головні події

06.06.2016 / 09:10
19306
+A
-a

Підсумки тижня: головні події

Ухвалення змін до Конституції в частині правосуддя

На минулому тижні Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції щодо правосуддя. Відповідно до ухвалених змін, судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом. Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя. Однак до 31 грудня 2017 року утворення, реорганізацію та ліквідацію судів здійснюватиме Президент України. Верховна Рада позбавляється повноважень обирати суддів безстроково. Призначення на посаду судді здійснюватиме Президент України, але за поданням Вищої ради правосуддя. Призначатимуться судді за конкурсом, в тому числі і судді Конституційного Суду України.

На посаду судді може претендувати громадянин України, не молодший 30 та не старший 65 років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 5 років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою.

Також змінюється перелік підстав для звільнення суддів. Зокрема, порушення суддею присяги не вважатиметься підставою для звільнення. Натомість суддю може бути звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку, незгоду на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду, порушення обов'язку підтвердити законність джерела походження майна.

Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Суддю також не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення.

Змінами до Конституції передбачено створення нового органу суддівського врядування – Вищої ради правосуддя. Вищу раду правосуддя має бути утворено шляхом реорганізації Вищої ради юстиції до 30 квітня 2019 року. До цього терміну мають бути обрані й її члени. До утворення Вищої ради правосуддя її повноваження здійснюватиме Вища рада юстиції.

Змінюються і функції прокуратури. Так, прокуратура позбавляється повноважень здійснювати досудове розслідування та функції нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. За ним залишається лише підтримання публічного обвинувачення в суді, організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку та представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Також у Конституції закріплюється представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення лише адвокатами. Представництво адвокатами впроваджуватиметься поетапно: у Верховному Суді та судах касаційної інстанції - з  1 січня 2017 року, у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року, у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року. Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами здійснюватиметься з 1 січня 2020 року.

Змінами до Конституції кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених Конституцією, та у порядку, визначеному законом.

Також Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду, але не раніше ніж через три роки з дня набрання чинності змінами до Конституції щодо правосуддя.

Нові зміни до Конституції мають набрати чинності через три місяці з дня, наступного за днем їх опублікування. 

Прийняття нового Закону «Про судоустрій і статус суддів» 

Верховна Рада ухвалила новий Закон "Про судоустрій і статус суддів", який забезпечить реалізацію ухвалених змін до Конституції та проведення запланованої судової реформи.Законом, зокрема, запроваджується трирівнева система судоустрою: місцеві суди, апеляційні суди та касація у Верховному Суді.Створюється новий Верховний Суд, а діючі вищі спеціалізовані суди ліквідуються. Натомість їх повноваження передаються відповідним палатам в оновленому Верховному Суді. Також передбачається створення  двох нових судів: Вищого антикорупційного суду та Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Закон передбачає скасування п'ятирічного терміну призначення суддів та передбачає зайняття посад суддями лише безстроково.

Також здійснюється перерозподіл повноважень між Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та новим конституційним органом – Вищою радою правосуддя.До компетенції Вищої ради правосуддя належатимуть, зокрема, повноваження щодо розгляду дисциплінарних справ стосовно усіх суддів, ухвалення рішення про тимчасове відсторонення суддів від здійснення правосуддя за клопотанням Генерального прокурора, розгляд питання про внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду у вищий спеціалізований суд або Верховний Суд та ухвалення відповідного рішення, про відрядження суддів до іншого суду тощо. Вичерпний перелік повноважень та порядок роботи Вищої ради правосуддя буде передбачено у Законі України "Про Вищу раду правосуддя". У свою чергу, Вища кваліфікаційна комісія суддів України відповідатиме за добір на посади суддів, кваліфікаційне оцінювання, проведення конкурсів на зайняття вакантних посад суддів та суддівську освіту.

З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності.

Крім того, Законом передбачено обов’язок подання суддями декларації доброчесності судді та декларації родинних зв'язків щорічно до 1 лютого шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. За недостовірну інформацію у деклараціях суддям може загрожувати дисциплінарна відповідальність.

Цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)". 

Скасування оподаткування пенсій

Парламент ухвалив Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій». Зокрема, Законом виключено з Податкового кодексу норми щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, незалежно від їх розміру.

Однак для пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року (тобто 10 740 грн) податок становитиме 18% від суми такого перевищення. Також оподатковуються пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.Однак ці правила не стосуються пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. При цьому депутати залишили до 31 грудня 2016 року обмеження на виплату пенсій працюючим пенсіонерам.

Нові правила щодо оподаткування пенсій діятимуть не з 1 травня, як раніше анонсувалось, а з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування прийнятого Закону.

Рішення КСУ щодо конституційності окремих положень Закону «Про психіатричну допомогу»

Конституційний Суд України офіційно оприлюднив рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини першої статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу". Зокрема, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням „визнати, що положення частини першої статті 13 Закону України „Про психіатричну допомогу“ в частині, що передбачає, що особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізується до психіатричного закладу на прохання або за згодою її опікуна, не відповідає положенням частин першої та другої статті 29 Конституції України в тій мірі, в якій воно дозволяє госпіталізацію особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, до психіатричного закладу на прохання або за згодою її опікуна, без судового рішення, прийнятого за результатами перевірки обґрунтованості та необхідності такої госпіталізації в примусовому порядку“. 

Свою позицію автор клопотання обґрунтовував тим, що госпіталізація недієздатної особи без її згоди у випадку, коли вона не може за станом здоров᾿я дати таку згоду, до психіатричного закладу, з якого вона не може у будь-який момент вийти за власним бажанням, прирівнюється, відповідно до пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, до позбавлення свободи, оскільки таку особу тримають в обмеженому просторі протягом тривалого часу за відсутності її згоди. Згідно зі статтею 29 Конституції України позбавлення свободи неможливе інакше як за вмотивованим рішенням суду, тому поміщення до психіатричного закладу недієздатної особи без її згоди, але за згодою опікуна і рішенням лікаря-психіатра, як передбачено у статті 13 Закону, суперечить вказаній нормі Конституції України. 

У свою чергу, Конституційний Суд України встановив, що госпіталізована до психіатричного закладу в порядку, передбаченому статтею 13 Закону, недієздатна особа цілодобово перебуває у такому закладі без можливості добровільно залишити його територію, а її дії постійно контролюються медичним персоналом.Тому госпіталізація недієздатної особи до психіатричного закладу на підставі статті 13 Закону є обмеженням її права на свободу та особисту недоторканність, закріпленого у статті 29 Конституції України, а тому має відбуватися відповідно до критеріїв, визначених у цьому рішенні. 

Встановлена у Законі процедура госпіталізації недієздатної особи до психіатричного закладу на прохання або за згодою її опікуна за рішенням лікаря-психіатра не передбачає судового контролю за такою госпіталізацією, оскільки законодавець фактично розглядав її як добровільну, хоча госпіталізація недієздатної особи відбувається без надання нею усвідомленої згоди. 

Конституційний Суд України вважає, що така госпіталізація за своєю природою та наслідками є непропорційним обмеженням конституційного права недієздатної особи на свободу та особисту недоторканність, тому вона має здійснюватися з дотриманням конституційних гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина, з урахуванням зазначених міжнародно-правових стандартів, правових позицій Конституційного Суду України та виключно за рішенням суду відповідно до вимог статті 55 Основного Закону України. 

Таким чином, положення статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу" визнано неконституційними.При цьому Верховній Раді рекомендовано невідкладно привести положення законодавства України у сфері надання психіатричної допомоги у відповідність до цього рішення.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Судова реформа в Україні: ціна незалежності donum auctoris Судова реформа в Україні: ціна незалежності
Звертатися до мемуарів, до спогадів учасників подій або ж тих, хто мав дотичність до певних подій, та переніс у нас...
Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи Феміда Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи
Венеціанська комісія опублікувала повний текст висновків щодо останнього етапу судової реформи, про це повідомляє Є...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Опитування
  • Чи підтримуєте Закон 1008 про нову судову реформу?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика