НовиниУкраїна

У регуляторній службі повідомили, які заходи вживатимуться для спрощення ведення бізнесу

01.09.2016 / 11:07
3831
+A
-a

У регуляторній службі повідомили, які заходи вживатимуться для спрощення ведення бізнесу

Державна регуляторна служба України поінформувала, про що йдеться у у новому плані заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на 2016 - 2017 роки, який був ухвалений Кабміном 23 серпня.

Як зазначають у відомстві, план передбачає спрощення процедурних питань ведення бізнесу, зокрема адміністративних процедур та процедур державного нагляду (контролю) за регулюванням господарської діяльності, розширення можливостей суб’єктів господарювання щодо участі у наданні публічних послуг, спрощення митного, податкового регулювання та подання звітності, а також удосконалення процедур технічного регулювання господарської діяльності. Також до нового Плану дерегуляції увійшли і ті актуальні завдання, які не були остаточно вирішені у минулому році.

Скасування звітів

Передбачено остаточне вирішення у ІV кварталі 2016 року такого болючого для роздрібної торгівлі питання, над яким ДРС активно працювала вже декілька місяців, як скасування звітів Ф №1-Р та Ф № 1-РТ для суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а також скасування вимоги щодо надання детальної інформації щодо контрагентів у звітах Ф № 1-ОА.

Зміни у доступі до медичних та освітніх послуг

Серед очікуваних істотних новацій у державному регулюванні – зміна підходу до такого соціально чутливого питання, як доступ до медичних послуг шляхом запровадження принципово нового для нашої країни принципу «гроші ходять за пацієнтом», за яким не чиновник, а безпосередньо громадянин визначатиме, до якого медичного закладу звернутись та куди спрямовуватимуться кошти бюджету, призначені на його лікування. Пацієнти мають самі визначатись, де їм лікуватись і в якого лікаря. 

Аналогічний підхід планується запровадити і у сфері освіти, де батьки дитини мають отримати можливість самостійного визначення навчального закладу, незалежно від форми власності, який отримуватиме бюджетне фінансування, яке виділятиметься на навчання їх дітей, а отже можливість отримати якісну освіту стане доступнішою.

Відповідні законодавчі ініціативи мають бути внесені на розгляд уряду у другому кварталі 2017 року.

Видача дозволів в електронному вигляді

Планом передбачається встановлення завдання щодо удосконалення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності шляхом запровадження процедури видачі документів дозвільного характеру в електронному вигляді та скорочення переліку документів, які суб’єкт господарювання повинен подати для одержання документа дозвільного характеру (І квартал 2017 року).

Скасування низки дозвільних документів

Також має бути оптимізовано дозвільні процедури шляхом запровадження декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу провадження господарської діяльності, яка не становить значної загрози життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу та безпеці держави, а також зменшено кількість документів дозвільного характеру, зокрема скасування:

- спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством);

- дозволу на добування мисливських тварин (ліцензії, відстрільної картки);

- експлуатаційного дозволу для потужностей з виробництва дитячого харчування;

- висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи дитячого харчування;

- сертифіката відповідності спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів для виробника та імпортера.

У природоохоронній сфері має бути визначено чіткий порядок поводження з відходами як вторинною сировиною з урахуванням принципу розширеної відповідальності виробника та відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони (III квартал 2017 року).

Спрощення в отриманні водійських прав

Згідно Плану також мають бути спрощені процедури організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів шляхом:

- усунення обмеження щодо комплектації кандидатів у водії в групи чисельністю від 10 до 30 осіб;

- заміни форми подачі ряду документів з текстової на електронну;

- анулювання форми свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв як бланку сурової звітності;

- встановлення вільного доступу громадян до реєстру таких закладів.

Спрощенню підлягатимуть також процедури здобуття права керування для осіб, які закінчили заклад освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти у регіональних сервісних центрах МВС, на підставі документів про професійно-технічну освіту державного зразка (диплом кваліфікованого робітника, свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації) (IV квартал 2016 року)

Перегляд державних будівельних норм

Мають бути переглянуті Державні будівельні норми та Державні санітарні правила і норми на предмет їх дублювання та гармонізації з нормами ЄС з одночасним скасуванням тих з них, які не відповідають визначеним вище критеріям (IІI квартал 2017 року).

У сфері оренди державного та комунального майна передбачається виконання завдання з впровадження ринкового механізму ціноутворення, а також спрощення механізмів реалізації цих відносин (II квартал 2017 року).

Скорочення видів дільності, що підлягають ліцензуванню, та контролюючих органів

Перед Мінекономрозвитку та ДРС встановлено завдання щодо об‘єктивного скорочення видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, та внесення на розгляд Уряду відповідного законопроекту у II кварталі 2017 року.

Аналогічне завдання поставлено також щодо зменшення до кінця цього року кількості органів державного нагляду (контролю) та їх функцій.

Зокрема, міністерства та інші органи виконавчої влади повинні до кінця цього року забезпечити внесення відповідних змін до положень про центральні органи виконавчої влади з урахуванням належного виконання схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442.

Також шляхом супроводу у Верховній Раді України відповідного законопроекту (№ 2531а) має бути забезпечено установлення на законодавчому рівні вимоги щодо необхідності розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) тексту нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю). За рахунок реалізації цього заходу має бути законодавчо врегульоване питання створення інтегрованої бази даних органів державного нагляду (контролю), що містить інформацію про проведені перевірки суб’єктів господарювання.

При цьому за рахунок внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів має бути забезпечено чітке розмежування прав і обов’язків посадових осіб органів державного нагляду (контролю) (IV квартал 2017 року).

Необхідно зазначити, що Планом передбачається також низка заходів спрямованих на лібералізацію господарської діяльності медичних закладів та усунення корупційної складової при реалізації процедур обов‘язкових медичних оглядів.

Зокрема, передбачається скасування вимоги щодо проведення фактично фіктивних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів, з одночасним запровадженням відповідальності за випуск на лінію транспортних засобів, які не пройшли щозмінного огляду.

Спрощення у проходженні медичних оглядів

Також має бути спрощено процедури проходження медичних оглядів на використання зброї, скасовано монополію на проведення виключно у державних та комунальних закладах охорони здоров‘я профілактичних наркологічних оглядів, обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, проведення медичних оглядів працівників певних категорій, зокрема, моряків, та надання права видачі відповідних медичних свідоцтв усіма суб’єктами господарювання усіх форм власності, які мають відповідні умови для їх проведення.

Спрощення порядку оподаткування операцій з електронними грошима

Крім того, встановлене завдання щодо урядового супроводу проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо вдосконалення оподаткування операцій, пов’язаних з використанням платіжних терміналів, та здійснення контролю за такими операціями» (№ 2448) має на меті нарешті вирішити питання спрощення процедури узгодження та визначення порядку оподаткування операцій з електронними грошима.

У сфері зовнішньоекономічної діяльності очікується оптимізація процедур, зокрема, щодо встановлення вичерпного переліку підстав для відмови у реєстрації експортних контрактів; часових обмежень для прийняття рішення про їх реєстрацію, введення процедур оскаржень негативних рішень, встановлення кінцевих строків для перереєстрації експортного контракту на випадок коливань на світовому ринку.

Має бути скасовано валютний контроль за експортом послуг, а також вимогу щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності лише за наявності валютних декларацій та їх щоквартальним поданням, спрощено правила податкової звітності та збільшено дискреції експортерів (можливості вирішення питання за власним розсудом) щодо юридичного оформлення експорту.

Скасування ліцензування у сфері телекомунікацій

Серед нових завдань щодо спрощення діяльності у галузі телекомунікацій слід відмітити скасування ліцензування у сфері телекомунікацій та запровадження заявницького принципу здійснення такої діяльності (IV квартал 2016 року), скасування повноважень органу державного нагляду (контролю) щодо проведення планових перевірок, спрощення процедури проведення натурних випробувань щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів та скасування положення щодо створення автоматизованої інформаційної системи обліку терміналів на території України.

Скасування державного регулювання цін на продовольчі товари

У харчовій галузі встановлено завдання щодо скасування державного регулювання цін на продовольчі товари, скорочення переліку об’єктів державного цінового регулювання за результатами оцінки ефективності здійснення інтервенційних операцій, забезпечення належної якості та безпечності дитячого харчування шляхом удосконалення вітчизняного виробництва такої продукції, розроблення та застосування нових технологій виробництва упаковки та інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, а також забезпечення здійснення контролю у сфері карантину рослин за переміщенням об’єктів територією України виключно за вимогою власників таких об’єктів стосовно сухофруктів, спецій, чаю, кави тощо та скасування обов’язкового оформлення карантинних сертифікатів на такі об’єкти.

Варто зазначити, що загалом план налічує 11 розділів, які складаються з 114 завдань, реалізація яких має відбутись протягом 2016 - 2017 років. При цьому більшість завдань, а саме 64, має бути виконана вже протягом цього року.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Судова реформа в Україні: ціна незалежності donum auctoris Судова реформа в Україні: ціна незалежності
Звертатися до мемуарів, до спогадів учасників подій або ж тих, хто мав дотичність до певних подій, та переніс у нас...
Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи Феміда Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи
Венеціанська комісія опублікувала повний текст висновків щодо останнього етапу судової реформи, про це повідомляє Є...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Опитування
  • Чи підтримуєте Закон 1008 про нову судову реформу?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика