НовиниУкраїна

Верховна Рада може направити проект змін до Конституції щодо правосуддя до Конституційного Суду України вже сьогодні

10.12.2015 / 09:10
8041
+A
-a

Верховна Рада  може направити проект змін до Конституції щодо правосуддя до Конституційного Суду України вже сьогодні

Парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді направити законопроект № 3524 "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" до Конституційного Суду.

Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам після засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя повідомив один з його членів, депутат від фракції "Самопоміч" Руслан Сидорович.

"Так. Він рекомендує направити до КС", - зазначив Сидорович.

"Я очікую, що розгляд цього питання відбудеться на наступному пленарному тижні",- додав він та не виключив, що спікер парламенту Володимир Гройсман може внести відповідне питання в сесійний зал вже у четвер.

Також Сидорович припустив, що розгляд відповідного законопроекту може відбутися протягом останнього пленарного тижня цього року - 22 - 25 грудня.

Тим часом у професійних колах триває обговорення конституційних змін та висловлення зауважень та пропозицій.

7 грудня відбулося засідання дискусійного клубу Асоціації правників України, присвячене обговоренню пропозицій щодо внесення змін до Конституції України в частині правосуддя. За результатами  обговорення секцією суддів було сформовано рекомендації для доопрацювання проекту змін до Конституції в частині правосуддя.

Вони стосуються Перехідних та Прикінцевих положень проекту Закону № 3524 "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", внесеного Президентом України.

Зокрема, висловлено зауваження щодо таких норм:

1. Положення п. 2 ст. 16-1 розділі XV "Перехідні положення" проекту, за яким "повноваження суддів, призначених на посаду строком на п'ять років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом", потребують змін, оскільки така редакція норми спричиняє суттєві ризики. Як аргумент зазначається, що поділ суддів на тих, хто обраний безстроково і хто призначений на посаду строком на п’ять років, підриває єдиний статус судді.

Встановлення різних умов для продовження служби на посаді судді для різних категорій суддів за ознакою строку призначення є дискримінацією, так як суперечить ст. 24 Конституції України та ст. 14 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Проектом пропонується різний підхід до обрання безстроково суддів, які на час набрання чинності Законом "Про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя" призначені на посаду судді вперше і ще мають повноваження, і суддів, строк повноважень яких закінчився. Тобто проектом пропонується суддів, які призначені на посаду вперше, також розділити на дві окремі категорії, виходячи із часу призначення їх на посаду, що є ще одним видом дискримінації. Причому принцип такого розподілу не ґрунтується на заслугах, з урахуванням кваліфікації, чеснот, здібностей та результатів їхньої праці, а формується виключно за ознакою часу призначення.

Після внесення змін до Конституції відповідно до запропонованого проекту в Україні до 2018 року залишаться судді на випробувальному строку. Це суттєво зменшить позитивний ефект реформи і збереже загрози політизації судової влади.

З липня 2010 року судді добираються за умов декларування доходів та витрат, анонімного тестування, складання кваліфікаційного іспиту та за результатами конкурсу на зайняття посади. Усі судді, які зараз перебувають на випробувальному строку, пройшли жорсткий відбір під контролем міжнародних експертів, які і надалі здійснюють нагляд за реформуванням судової системи України. Тому немає підстав ставити під сумнів саме компетентність цієї категорії суддів, поряд з іншими суддями, які обирались без таких умов зайняття посад.

Якщо суддю не було обрано безстроково, у громадян, насамперед сторін, є підстави сумніватись у професійній кваліфікації при винесенні рішення таким суддею. Це може спричинити підрив довіри до судових рішень, ухвалених таким суддею, та породити процес їх перегляду. Це не відповідає державним інтересам забезпечення авторитету судової влади.

Відсутність чітких умов, за яких судді, повноваження яких закінчились, можуть бути призначені на посаду судді безстроково, не відповідає вимозі "якості закону", створює правову невизначеність, оскільки законом не передбачається процедура їх подальшого набуття повноважень. Окрім того, є ризик, що такий закон не буде прийнято або прийнято із суттєвою затримкою, що призведе до існування суддів, які не здійснюють судочинства.

Суддя, повноваження якого закінчились, повинен передати справи, які перебували у нього в провадженні, а їх подальший розгляд відбувається іншим суддею спочатку. Це призводить до затягування розгляду справи та перенавантаження інших суддів.

Упродовж періоду між днем закінченням повноважень судді і днем призначення (обрання) безстроково, суддя продовжує перебувати на посаді, отримує суддівську винагороду, але не здійснює судочинства. Фактично, держава платить за простій. Це призводить до надмірних бюджетних втрат, особливо якщо взяти до уваги, що такі періоди можуть тривати до двох років.

З урахуванням наведеного, пропонується викласти п. 2 ст. 16-1 розділі ХV "Перехідні положення" проекту в такій реакції:

"Судді, які були призначені на посаду судді вперше до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя", з моменту набрання ним чинності, вважаються такими, що призначені безстроково".

Далі вони, як і всі інші судді, можуть бути оцінені та звільнені з посади суддів у разі наявності відповідних підстав, тобто із застосуванням єдиних правил щодо всіх суддів.

2. Положення п. 4 ст. 16-1 розділі ХV "Перехідні положення" проекту, за яким "відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п'ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади. Порядок та вичерпні підстави оскарження рішення про звільнення судді за результатами оцінювання встановлюються законом".

Законом України "Про забезпечення права на справедливий суд" вже передбачено інститут оцінювання суддів, тому недоцільно закладати у проекті необхідність прийняття ще одного закону. Будь-які вдосконалення процедури оцінювання в частині підстав, критеріїв та наслідків оцінювання повинні відбуватися шляхом внесення відповідних змін до існуючого Закону. Тим більше, за умов існування такого пункту, виникає ситуація, коли підстава для звільнення судді закладається в Перехідні положення закону, тобто не входить до тексту Конституції, в той час як підстави звільнення судді повинні визначатись виключно Конституцією.

Тому пропонується п. 4 ст. 16-1 розділі ХV "Перехідні положення" проекту взагалі виключити.

3. Положення п. 5 ст. 16-1 розділі ХV "Перехідні положення" проекту, яким передбачено, що "у випадках реорганізації чи ліквідації окремих судів, утворених до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", судді таких судів мають право подати заяву про відставку або заяву про участь у конкурсі на іншу посаду судді в порядку, визначеному законом. Особливості переведення судді на посаду в іншому суді можуть бути визначені законом", потребують уточнення.

Відповідно до проекту змін до Конституції підставою звільнення судді є незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду.

Враховуючи ці дві норми проекту, не зрозуміло, чи мають право судді суду, який реорганізується, залишитися на своїй посаді в суді, утвореному внаслідок реорганізації.

Слід уточнити, що мається на увазі під "іншою посадою судді": посада у суді, утвореному внаслідок реорганізації, чи посада в іншому суді.

Не зрозуміло, що мається на увазі під терміном "відставка судді" та на яких умовах вона здійснюється.

Не врегульовано, які правові наслідки, якщо суддя не подав заяву про відставку або заяву про участь у конкурсі на іншу посаду судді, але не відмовляється від переведення. Не врегульовано, як діяти, якщо суддя бере участь у конкурсі, але не виграє його. Скільки разів він має право взяти участь у конкурсі.

Наявність відсилочних норм на закони, яких на сьогодні не існує навіть у проекті, створює суттєвий ризик для судової реформи.

З урахуванням наведеного, експерти пропонують розробити проекти законів, які визначають умови відставки, умови конкурсу на посаду судді та умови переведення суддів у разі реорганізації або ліквідації судів, а до розробки та обговорення зазначених законопроектів утриматись від прийняття проекту.

4. У п. 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" передбачено, що "Верховна Рада України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом передає подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та відповідні документи про обрання суддів безстроково, які не були розглянуті Верховною Радою України, до Вищої ради правосуддя для розгляду питання про призначення судді на посаду.

Матеріали та подання Вищої ради юстиції про призначення суддів строком на п'ять років, не розглянуті до дня набрання чинності цим Законом, повертаються до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про призначення суддів на посади відповідно до Конституції України з урахуванням внесених цим Законом змін".

Зазначена норма стимулює Верховну Раду України до конституційної бездіяльності, а саме не розглядати питання про обрання суддів безстроково, чекаючи на передачу матеріалів до Вищої Ради правосуддя.

У разі закріплення у проекті норми про те, що судді, які були призначені на посаду судді вперше з моменту набрання ним чинності, вважаються такими, що призначені безстроково (п. 2 ст. 16-1 розділі ХV "Перехідні положення” проекту у редакції цих рекомендацій), потреба у п. 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" відпаде.

5. У проекті багато посилань на закони, яких наразі не існує. Немає навіть їх концепції. Це створює суттєвий ризик для судової реформи, оскільки не можна змоделювати її наслідки.

Тому пропонується розглядати проект Закону "Про внесення змін до Конституції України (в частині правосуддя)" в пакеті з проектами законів, які повинні бути прийняті на виконання Конституції, зокрема щодо судоустрою та статусу суддів, в яких повинні бути визначені умови відставки, конкурсу на посаду судді, умови переведення суддів у разі реорганізації або ліквідації судів.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Судова реформа в Україні: ціна незалежності donum auctoris Судова реформа в Україні: ціна незалежності
Звертатися до мемуарів, до спогадів учасників подій або ж тих, хто мав дотичність до певних подій, та переніс у нас...
Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи Феміда Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи
Венеціанська комісія опублікувала повний текст висновків щодо останнього етапу судової реформи, про це повідомляє Є...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
13.02.2020 12:00:00 - Lviv Legal Criminal Talks
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика