Правовий поглядАналітика

Чому обмежено право на судовий захист, або як захистити права члена кооперативу від незаконних рішень органів управління?

06.04.2018 / 10:15
10166
+A
-a

Чому обмежено право на судовий захист, або як захистити права члена кооперативу від незаконних рішень органів управління?

Однією з новел ЦПК України є положення ч. 2 ст. 5, яке закріплює можливість суду визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону, у разі якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або оспореного права.

Видається, що такі зміни були направлені на більш повну реалізацію прав громадян, визначених у ч. 3 ст. 55 Конституції України, яка закріплює, що кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

До того ж Законом, яким внесено зміни до процесуальних кодексів (№ 2147-VIII від 03.10.2017 року), відповідні зміни були внесені також і до переліку способів захисту, визначеного ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу України. Таким чином чинний на даний момент абз. 12 ч. 2 ст. 16 передбачає, що “суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках”, тобто також додалась можливість суду самостійно визначати інший спосіб захисту порушених прав.

Водночас, на жаль, бувають і такі випадки, коли недосконале законодавство стає причиною того, що особи, права яких були порушені, не можуть захистити їх в судовому порядку. Так, заслуговує на увагу при розгляді питання в даному контексті правовий висновок, викладений у постанові ВСУ від 19.10.2016 р. у справі № 6-1002цс16. Зазначене рішення колишньої найвищої судової інстанції, на нашу думку, необгрунтовано не набуло розголосу серед громадськості, незважаючи на те що є посяганням на право людини захищати свої порушені права в суді.

Позиція ВСУ: «Розглядати не можна (,) закривати»

По суті наведений правовий висновок стосується правовідносин, що виникають у сфері кооперації, однак на практиці його застосування вже далеко вийшло за ці межі (наприклад, в рішенні у справі №750/2669/17 ця позиція застосовувалась до адвокатських об’єднань). Так, Верховний Суд України визначив, що відповідно до ст. 15 Закону України «Про кооперацію» всі ті рішення, які приймаються уповноваженими органами управління кооперативу, не можуть бути оскаржені до суду, за винятком тих, які стосуються виключення осіб з членів кооперативу.

До того ж суд визначив, що серед встановлених статтею 16 ЦК України способів захисту цивільних прав та інтересів судом не зазначено такого способу захисту, як оскарження дій, рішень та повноважень кооперативу, які відповідно до закону, статуту об’єднання громадян віднесені до його внутрішньої компетенції, та оскарження таких дій не підлягає захисту в судовому порядку.

Також судом було зроблено посилання на ст. 38 Закону України «Про кооперацію» та зазначалось, що у відповідно до цієї статті позивачі не можуть звернутись з відповідним позовом до суду, однак мають право звернутися до відповідної  районної у м. Києві державної адміністрації як до органу, що здійснює контроль за діяльністю кооперативних організацій щодо неправомірності діяльності органів управління цього кооперативу.

Судова практика: «до» та «після» нових кодексів 

Провівши аналіз відомостей із Єдиного державного реєстру судових рішень, вдається встановити, що при прийнятті рішень суди досить часто керуються зазначеним правовим висновком і відмовляють у задоволенні позову чи закривають провадження у справі.

Примітним є також те, що з моменту набрання чинності новими процесуальними кодексами суди продовжують брати її до уваги, незважаючи на відповідні зміни до ЦК та ЦПК України, які наразі передбачають невичерпність способів захисту порушених прав громадян..

Так, Святошинським районним судом м. Києва було відмовлено у задоволенні позову одного з членів кооперативу до кооперативної організації (справа № 759/6174/17). 17.12.2017 р. Апеляційний суд міста Києва залишив рішення суду першої інстанції без змін, посилаючись на те, що на спірні правовідносини компетенція суду не поширюється (зробивши відсилку на вищевказану постанову ВСУ). Наразі справа знаходиться на розгляді у Верховному Суді.

У деяких справах провадження закривались рішенням судів перших інстанцій, які були залишені без змін судами апеляційних інстанцій (наприклад, справи № 757/24263/15-ц та  № 753/500/17), які наразі знаходяться на розгляді у Верховному Суді.

У цьому контексті можна звернути увагу на можливість чи неможливість судів першої та апеляційної інстанцій відступити від правових позиції ВСУ, зважаючи на повну невідповідність зазначеної постанови положенням чинного законодавства України. Так, згідно з пунктом 7 Перехідних положень ЦПК України лише касаційний суд, що розглядає справу, може передати її на розгляд Великої палати у разі, якщо вони будуть вважати за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду України. Подібна можливість у нижчих судів відсутня, про що “Українське право” писало раніше.

Хто, як не суд?

Якщо припустити, що Верховний Суд у справах № 757/24263/15-ц та № 753/500/17 не відступить від правових висновків Верховного Суду України, позивачі будуть змушені звертатись до районних в місті Києві державних адміністрацій за захистом своїх порушених прав, як і зазначають суди.

Для з‘ясування питання можливості захисту прав особи в районній у м. Києві державній адміністрації слід звернутись до положень Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, яким натомість не передбачається, зокрема, повноважень цих органів щодо перегляду чи скасування рішень органів управління кооперативних організацій за заявами чи скаргами членів таких організацій.

У свою чергу, в п. 7 ч. 1 ст. 14 Житлового кодексу Української РСР згадується про контроль за діяльністю житлово-будівельних кооперативів з боку виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів, а ст. 138 кодексу вказує на конкретні повноваження цих органів щодо житлово-будівельних кооперативів.

Але ж, по-перше, дані норми кодексу є дійсно застарілими та не співвідносяться з положеннями Закону України «Про місцеві державні адміністрації» і, як наслідок, навряд чи можуть бути застосовані на практиці, зважаючи навіть на відсутність виконавчих комітетів Рад народних депутатів, а, по-друге, вони стосуються лише діяльності житлово-будівельних кооперативів і не стосуються діяльності всіх інших кооперативів (сільськогосподарських, гаражних тощо).

Виходить так, що позивачі, у разі якщо Верховний Суд не відступить від правових висновків Верховного Суду України при розгляді цих справ, опиняться у безвихідній ситуації, коли жоден судовий чи державний орган не зможе захистити їх порушене право.

Якщо, наприклад, взяти справу № 753/500/17, тут відповідачем у справі виступає житлово-будівельний кооператив. Схожа за метою діяльності організація, така як об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), керується Законом України «Про об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)», у статті 10 якого чітко закріплюється можливість оскарження рішення загальних зборів до суду, а стаття 14 визначає, що спори щодо  здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку. Тобто, як бачимо, співвласник ОСББ, на відміну від члена ЖБК, є більш убезпеченим у плані можливості захисту своїх порушених прав у судовому порядку.

Закон vs. постанова ВСУ

Інше питання полягає в тому, що суд, маючи відповідно до ст. 5 ЦПК України повноваження визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону, суто процесуально фактично позбавляється таких повноважень у разі, якщо до суду з позовом за захистом своїх порушених прав (окрім оскарження рішень про виключення з членів кооперативу) звернеться член якогось кооперативу. Адже, як вказувалось вище, відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду України, може лише Велика палата Верховного Суду.

Маємо ситуацію, коли суд першої інстанції, приймаючи до провадження позовну заяву від члена кооперативу до кооперативної організації, в якій оскаржується рішення органів управління такої організації, повинен відмовити йому у відкритті провадження у справі відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 186 ЦПК України, оскільки позов не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Або ж, якщо провадження у такій справі вже відкрито, суд, керуючись п. 2 ч. 2 ст. 200 та п. 1 ч. 1 ст. 255 ЦПК України, повинен за результатами підготовчого засідання винести ухвалу про закриття провадження у справі, оскільки знову ж таки позов не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Цікаво, що в обох описаних випадках винесення ухвали про закриття провадження у справі, суд відповідно до ч. 5 ст. 186 та ч. 1 ст. 256 ЦПК України «повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ». Водночас у розглядуваному в цій публікації правовому висновку ВСУ вказано, що «оскарження таких дій не підлягає захисту в судовому порядку». Виникає логічне питання, чи може провадження у справі бути закрите у разі неможливості виконання судом процесуальної вимоги щодо вищезазначеного повідомлення заявника? І наскільки потенційно оскаржуваною може бути ухвала суду про закриття провадження у справі, яка ухвалена без виконання такої процесуальної вимоги?

Не менш цікавим є те, що ані «старий», ані «новий» ЦПК України не дозволяють при ухваленні рішення суду вирішувати питання про закриття провадження у справі. Однак на практиці це не заважає судам першої інстанції при ухваленні рішень (наприклад, у справах № 757/24263/15-ц та № 753/500/17) приймати рішення (не ухвалу) про закриття проваджень.

Як бачимо, застосування правового висновку ВСУ, викладеного у постанові від 19.10.2016 р. у справі № 6-1002цс1, ускладнюється наявними колізіями в ЦПК України. Також у зв’язку з обов’язковістю вказаних правових висновків незрозумілим є те, яким чином судді скористатись наданими йому ст. 5 ЦПК України повноваженнями та захистити порушене право особи. Виникає цілком логічне питання, а навіщо ж суду закривати провадження у справі, притримуючись вказаної позиції ВСУ, маючи при цьому повноваження самостійно визначити спосіб захисту і реально захистити права особи, яка звернулась до суду?

Ситуація могла вирішитись, якщо хоча б в одній із справ, які наразі знаходяться в провадженні касаційного суду, вважатимуть за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду України, і приймуть рішення передати їх на розгляд Великої палати, яка винесе остаточне рішення і поставить крапку в зазначеній колізії.

Також дуже важливо наразі, щоб законодавець все ж таки вніс зміни до Закону України "Про кооперацію" в частині можливості захисту прав особи як члена кооперативу в судовому порядку, в тому числі й з наданням таким особам можливості оскаржувати рішення уповноважених органів управління кооперативу.

Наталія Зозуля, "Українське право"

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Прискорення у праві: нові виклики donum auctoris Прискорення у праві: нові виклики
Одна з невиліковних сучасних хвороб в українському праві – ігнорування процедури. Але… Історія, від якої є бажання ...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5
05.10.2019 10:00:00 - Compliance law forum
6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика