Правовий поглядАналітика

Працівник-донор: правові гарантії

12.04.2019 / 10:04
4001
1
+A
-a

Працівник-донор: правові гарантії

Останніми роками значного розвитку здобула сфера донорства в Україні. У зв’язку з цим, у багатьох працівників-донорів та роботодавців, у яких працівники займаються здаванням крові, виникає логічне запитання щодо обсягу та можливості законодавчого забезпечення їх трудових гарантій у виробничому процесі.

Про те, як правильно звернутись донору до роботодавця, які документи подати та виконання яких гарантій просити і, водночас, яким чином оформити дані правовідносини роботодавцю, розповіла на одному із профільних заходів Ольга Догадіна, провідний експерт видавництва MCFR:Кадри. У даному матеріалі «Українського права» використовуватимуться тези доповіді та презентації спікера.

Особливості розвитку донорства України, основні гарантії та пільги для донорів визначає Закон України «Про донорство крові та її компонентів» (далі - Закон про донорство).

Донорство крові та її компонентів - добровільне волевиявлення людини, що полягає у даванні крові та (або) її компонентів, щоб у подальшому використовувати їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях (ст. 2 Закону про донорство).

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов медичне обстеження і в якого немає протипоказань.

Які трудові гарантії передбачені для донорів

У ст. 9 Закону про донорство визначається перелік пільг для донорів, які забезпечують їх трудові права та гарантії. Так, зокрема: 

- в день здавання крові роботодавець зобов‘язаний увільнити донора від роботи із збереженням середнього заробітку;

- донору-працівнику надають додатковий день відпочинку із збереженням середнього заробітку після кожного здавання крові або її компонентів (тобто немає значення, у який день здається кров: ця гарантія зберігається за працівником, навіть якщо здавання крові відбулось у вихідні чи святкові дні);

- якщо за погодженням з роботодавцем донор працював у день здавання крові, йому мають надати інший день відпочинку зі збереженням середнього заробітку (найважливішим вданому випадку є досягнення згоди обох сторін).

Водночас, слід виокремлювати ситуації, коли після здавання крові роботодавці самостійно приходять на роботу та продовжують виконувати трудові обов‘яки, а в подальшому вимагають від роботодавця додаткового вихідного дня: в такому випадку погодження з боку роботодавця не відбулось, а, отже, працівник втрачає згадану гарантію;

- донору можуть продовжити щорічну відпустку (з розрахунку два додаткових дні за один епізод здавання крові), якщо він здавав кров у відпустці (ст. 9 Закону про донорство);

- донорам, які протягом року безоплатно здавали кров та (або) її компонентів сумарно в кількості, що відповідає двом разовим максимально допустимим нормам, у разі лікарняного працівника виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу роботи. Право на пільгу діє рік після здачі крові та (або) її компонентів (ст. 10 Закону про донорство, ст. 24 Закону України «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування»).

В свою чергу в Україні існує статус «Почесний донор України», що присвоюється донорам, які безоплатно здали 40 разових максимально допустимих доз крові, незалежно від часу їх здачі (ч. 2 ст. 12 Закону про донорство).

Таким особам закріплюється можливість встановлення додаткових трудових пільг та гарантій (ч. 1 ст. 13 Закону про донорство), а саме:

- першочергове придбання за місцем роботи або навчання путівок для санаторно-курортного лікування та першочергове лікування у закладах охорони здоров‘я загальнодержавної та комунальної власності;

- використання щорічної відпустки у зручний для них час за умови обов‘язково погодження даного часу з роботодавцем у графіку відпусток. Так, як зазначила спікер, це не означає, що, якщо в графіку відпустки для донора відпустка передбачена на один період, то він може скористатись нею в будь-який інший період - це невірне тлумачення даної норми.

Документальне оформлення з боку донора та роботодавця

Перш за все, слід розуміти, що документами, які підтверджують факт набуття особою статусу донора та факт здавання крові та які є підставою для надання йому пільг є:

- довідка за формою №435/о «Довідка щодо надання донорам пільг»;

- довідка за формою №436/о «Довідка щодо обстеження донора».

Форми згаданих довідок затверджені Наказом МОЗ «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в закладах служби крові» від 07.07.2003 року №301.

Зазначені довідки повинен видати донору безпосередньо заклад охорони здоров‘я за місцем здачі крові (підп. 2.8 Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів, затвердженого наказом МОЗ від 01.08.2005 року №385).

Як оформити увільнення донора від роботи в день здавання крові

Згідно із ст. 14 Закону про донорство працівник зобов‘язаний не пізніше ніж за три дні до медичного обстеження, що проводять перед даванням крові та (або) її компонентів, повідомити роботодавця про свій намір пройти відповідне обстеження і здати кров та (або) її компоненти.

Обов‘язок працівника щодо завчасного повідомлення роботодавця пояснюється необхідністю роботодавцю завчасно організувати виробничі процеси на підприємстві у дні, коли працівник буде увільнений від роботи, у зв‘язку із даванням крові.

Водночас, працівник звільняється від обов‘язку завчасного повідомлення роботодавця про свій намір, у разі якщо він здає кров під час перебування у відпустці, у відрядженні або якщо це було зумовлено життєво необхідною потребою особи-реципієнта чи обставинами непереборної сили (стихіні лиха тощо).

У всіх інших випадках працівник зобов’язаний завчасно повідомити свого роботодавця шляхом подання йому заяви у довільній формі. Поміж іншим, у даній заяві працівник має зазначити, у який день особа буде відсутня на роботі (увільнена) у зв‘язку із здаванням крові, а також визначити зручний для себе додатковий день відпочинку (або зазначити про бажання приєднати цей день до своєї щорічної відпустки).

У відповідь на дану заяву роботодавцем готується проект наказу, підставою для видачі якого є ст. 9 Закону про донорство, у якому зазначається про увільнення працівника від роботи в день здавання крові, а також визначається додатковий день відпочинку, про який просив працівник.

Також даним наказом працівник зобов‘язується надати роботодавцю документи, що підтверджують факт здавання крові, в строк, обумовлений обома сторонами. У ситуації, коли дані документи працівником не надаються, роботодавець може вимагати від нього надання пояснень з даного приводу та вжити заходів згідно із ситуацією, що склалась.

Як увільнити від роботи працівника, який працює за змінним режимом

Оскільки в даному випадку робочий процес одного працівника становить не звичайний 5-ти чи 6-тиденний робочий день, то проблема виникає при визначенні «дня», коли працівник має бути увільнений від роботи.

Законодавством встановлюється, що на безперервно діючих підприємствах, в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не можливо додержати встановлену щоденну або щотижневу тривалість робочого часу, допускається запровадження підсумкового обліку робочого часу (ст. 61 КЗпП).

Згідно з п. 4 Методичних рекомендацій щодо застосування підсумкованого обліку робочого часу, затверджених наказом Мінпраці від 19.04.2006 року №138, роботодавець за погодженням з профспілкою або в колективному договорі може встановлювати з урахуванням характеру і умов праці тривалість роботи протягом дня за підсумованим обліком робочого часу до 12 годин робочого часу на зміну.

Так, експерт зауважила, що, так як у Законі про донорство не визначено повинен бути працівник увільнений від роботи у робочий день чи робочу зміну, то дану норму слід тлумачити як обов’язок увільнення працівника від роботи у календарний день, коли відбулось здавання крові.

Як приєднати додатковий день відпочинку щорічної відпустки

Дане право донора передбачене ч. 2 ст. 9 Закону про донорство, згідно з якою донор може приєднати додатковий день відпустки до щорічної відпустки або використати в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.

Якщо працівник бажає приєднати додатковий день відпочинку до щорічної відпустки, він має про це зазначити у заяві, як зазначалось вище. При цьому, працівник обов‘язково повинен зазначити у заяві, який чином він бажає приєднати даний день до відпустки - перед відпусткою чи в її кінці, оскільки роботодавець не може вирішувати дане питання на власний розсуд.

Як наслідок, за результатами розгляду даної заяви та перед наданням працівнику відпустки, роботодавець видає відповідний наказ про надання щорічної відпустки та додаткового дня відпочинку за день здавання крові.

Як відобразити дні здавання крові у табелі обліку використання робочого часу

Згідно з положеннями наказу Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 року №489, яким і затверджена типова форма табелю обліку робочого часу, дні здавання крові у ньому мають бути позначені буквеним кодом «ІН» (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством).

Водночас, даним наказом допускається можливість використання роботодавцем інших умовних позначень для позначення відсутності працівника з даної причини, однак за умови, що таке позначення не використовується для інших (в тому числі й затверджених даним наказом) позначок, які уже використовуються роботодавцем.

Як оплатити працівникові день здавання крові

Як зазначила експерт, день здавання крові оплачують виходячи із заробітної плати працівника за останні два календарних місяці роботи, що передують даній події. Вказана норма визначена у п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 року №100. 

Роботодавець виплачує середній заробіток за рахунок власних коштів. Зазначені кошти відносять до таких, що спрямовані на благодійну діяльність.

Як діяти роботодавцеві, якщо працівник захворів у додатковий день відпочинку, визначений у зв‘язку із здаванням крові

Інший додатковий день відпочинку працівникові надаватись не можна (подібна вимога відсутня в законодавстві). Водночас даний додатковий день відпочинку донору оплачують у розмірі середньої зарплати (ст. 9 Закону про донорство).

День тимчасової непрацездатності в такому випадку не оплачується. Це пояснюється тим, що допомогу по тимчасовій непрацездатності надають застрахованій особі в формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату зарплати (доходу) (п. 1 ст. 22 Закону №1105), а втрати заробітку в даному випадку не відбувається.

Чи виплачувати при звільненні працівника компенсацію за невикористані дні відпочинку за здавання крові

Згідно із ст. 24 Закону України «Про відпустки», при звільненні працівника за всі невикористані ним дні щорічної основної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А І групи.

В цей же час, день відпочинку за здавання крові — це гарантована державна пільга, яку надають протягом календарного року. Тобто цей день відпочинку не належить до відпусток, види яких визначено ст. 4 Закону України «Про відпустки», а тому компенсацію за день відпочинку при звільненні не виплачують.

Водночас, слід враховувати, що в законодавстві не зазначено, що даний додатковий день відпочинку працівник має використати сааме на тому робочому місці, де він працював, коли здавав кров - він його може використати і на наступній роботі, на яку він прийметься протягом року з моменту здавання крові, за умови узгодження даного питання з роботодавцем та отримання відповідної довідки від попереднього роботодавця.

Підсумовуючи, слід визнати, що законодавче регулювання питань правових гарантій працівнику-донору є досить прогресивним, повним та всебічним. Всі колізійні запитання, які виникають в ході правозастосування цих норм, як можна встановити із вищенаведених консультацій, цілком однозначно та законно можна вирішувати, спираючись на положення трудового законодавства України.

Зозуля Наталія, «Українське право»

КОМЕНТАРІ  1 + Додати коментар
Вячеслав
Доброго дня. Як діяти в ситуації, коли донор здав кров в період щорічної відпістки і не повідомив про це з причин, не залажних від нього, роботодавця. Якщо він не вийде на роботу в перший робочий день після відпустки - йому поставлять прогул, якщо він виходить на роботу в перший робочий день, то він ніби працює в свою відпустку (згідно ч. 4 ст. 9 з-ну У Про донорство).
Прискорення у праві: нові виклики donum auctoris Прискорення у праві: нові виклики
Одна з невиліковних сучасних хвороб в українському праві – ігнорування процедури. Але… Історія, від якої є бажання ...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5
05.10.2019 10:00:00 - Compliance law forum
6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика