Правовий поглядАналітика

Проблемні аспекти та типові помилки щодо укладення шлюбного договору в Україні

24.04.2018 / 12:53
8769
+A
-a

Проблемні аспекти та типові помилки щодо укладення шлюбного договору в Україні

Поняття шлюбного контракту вперше з’явилось в Україні у 1992 році у зв’язку із прийняттям змін до ще радянського Кодексу про шлюб та сім’ю. Потім вже у вигляді терміну «шлюбний договір» його було закріплено у новому Сімейному кодексі, який набув чинності у 2004 році. Однак, незважаючи на те, що інститут шлюбного договору присутній в українському сімейному законодавстві майже з часів незалежності, на практиці існують багато «підводних каменів» щодо його застосування.

У зв’язку із цим юристи-фахівці з сімейного права Юрій Некляєв (адвокат, юрист ЄПАП), Марія Куксова (нотаріус), Ірина Мороз (партнер АО «AGA Partners», адвокат), Наталія Горбаль (адвокат, партер адвокатської компанії «Золота Середина»), на засіданні, організованому Асоціацією правників України, виокремили найбільш типові помилки та проблемні аспекти щодо шлюбного договору, з якими вони стикаються на практиці. 

Юридичні характеристики шлюбного договору

Сторонами шлюбного договору можуть бути лише подружжя або особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу. Також на укладення шлюбного договору до шлюбу мають право й неповнолітні особи. Але для цього потрібна згода їх батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом. Варто пам’ятати, що шлюбний договір можуть укладати лише особи, які мають право на шлюб в Україні. Тобто його не можуть укласти за нашим законодавством подружжя, які перебувають в одностатевому шлюбі, наприклад, зареєстрованому у Великобританії. Також за цієї підставою не мають право на укладення шлюбного договору родичі прямої лінії споріднення, усиновлювач та усиновлена ним дитина тощо.

Щодо шлюбного договору обов’язково вимагається письмова форма із нотаріальним посвідченням.

Строк дії шлюбного договору. Якщо шлюбний договір укладено до шлюбу, то він розпочинає діяти саме з моменту реєстрації шлюбу, якщо ж його укладають після шлюбу – з моменту нотаріального посвідчення договору. Шлюбний договір діє протягом строку, який сторони визначать безпосередньо в договорі, однак якщо такого строку немає, тоді застосується загальне правило, визначене у ч. 1 ст. 631 Цивільного кодексу (строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснювати свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору).

Під час обговорення нотаріус Марія Куксова порушила таку дискусійну проблему, як визначення часу, з якого на майно подружжя розповсюджується дія норм шлюбного договору, якщо це прямо не прописано в договорі. За її словами, серед нотаріусів є дві позиції: з моменту нотаріального посвідчення (тобто на спільне майно, нажите подружжям до укладення шлюбного договору, дія шлюбного договору не розповсюджується) та з моменту укладення шлюбу (дія договору розповсюджується на все спільне майно подружжя, нажите у шлюбі, незалежно від дати укладення шлюбного договору). Тому задля уникнення суперечностей краще чітко встановити в своєму шлюбному договорі момент розповсюдження на майно подружжя правового режиму договору.

Предмет шлюбного договору. Ще за часів Стародавнього Риму шлюбний договір розглядався як звичайна цивільно-правова угода, яка була здатна регулювати лише майнові відносини. Такий підхід знайшов своє відображення й в сучасному українському законодавстві, відповідно до якого шлюбним договором не можуть бути врегульовані особисті відносини подружжя між собою та своїми дітьми. Таким чином, в Україні шлюбним договором можуть бути врегульовані лише майнові відносини, визначені їх майнові права та обов’язки. Але про що конкретно йдеться? Шлюбним договором може бути врегульоване достатньо широке коло майнових відносин, зокрема: право власності на майно чоловіка і дружини, що належало їм до шлюбу та набуте ними у зв’язку з весіллям (подарунок), а також під час перебування у шлюбі; фінансові санкції на випадок розлучення; право на утримання після розірвання шлюбу; порядок користування житлом; порядок погашення боргів за рахунок спільного чи роздільного майна; порядок і розмір збільшення частки майна на користь того із подружжя, з ким проживатимуть діти після розірвання шлюбу; передача дитині у користування певного майна, у тому числі й нерухомого; розмір та порядок стягнення аліментів.

Особливості правового режиму нерухомого майна за шлюбним договором

У Сімейному кодексі є одна з норм, яка значно звужує рамки застосування шлюбного договору у важливому питанні щодо визначення статусу нерухомого майна. Так, відповідно до ч. 5 ст. 93 СК, «за шлюбним договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації». Як зазначає юрист Юрій Некляєв, на практиці виникли два абсолютно різних підходи щодо застосування цієї норми.

Згідно з першим підходом у шлюбному договорі забороняється визнавати за одним із подружжя право власності на об’єкт нерухомості, що належить іншому з подружжя. Водночас за другим підходом шлюбним договором може бути визначений правовий статус майна. Остання позиція отримала своє закріплення й у постанові ВСУ від 28.01.2015 р. по справі № 6-230цс14, і цієї позиції, за його словами, дотримується й сам пан Некляєв. Проте, не дивлячись на наявність рішення від ВСУ, на практиці досі застосовується також й перший підхід. Наприклад, у справі 758/4906/15-ц позивач у своїй заяві напряму посилався на вищезгадане рішення ВСУ, однак у своїй ухвалі від 22.02.2017 Вищий спеціалізований суд не погодився із позицією найвищої судової інстанції країни, зазначивши: «Встановлення у шлюбному договорі правового режиму майна подружжя не створює правових наслідків, які обмовлені цим договором». Таким чином, на сьогоднішній момент в судів немає одностайної єдності щодо розв’язання цього питання, і, як наслідок, на практиці застосовуються обидві абсолютно протилежні правові позиції.

Найпоширеніші помилки під час укладення шлюбного договору

Юрій Некляєв представив присутнім найбільш поширені помилки під час укладення шлюбного договору, а також надав можливі рекомендації щодо їх недопущення.

Залишити другого з подружжя ні з чим.

Перед укладенням шлюбного договору багато хто з подружжя забувають, що в шлюбному договорі не можна прописати абсолютно все, що їм заманеться. Наприклад, відповідно до п. 4 ст. 93 Сімейного кодексу до шлюбного договору забороняється включення умов, які ставлять одного з подружжя у «надзвичайно невигідне матеріальне становище». Тому якщо в договорі буде передбачено, що у разі розлучення один із подружжя отримує все спільне майно, а інший – нічого, то в такому разі суд з великою долею ймовірності визнає таке положення або навіть весь шлюбний договір недійсним. Для того щоб цьому запобігти, необхідно залишити за кожним із подружжя принаймні один об’єкт нерухомості або матеріальну компенсацію для можливості придбання іншого житла.

Надмірна конкретизація майна, що є предметом шлюбного договору.

Це особливо стосується часток у підприємствах, що належать одному з подружжя. Якщо в шлюбному договорі зазначати вичерпний перелік підприємств, які підлягають поділу за його умовами, тоді в майбутньому можуть виникнути проблеми щодо визначення долі часток у нових підприємствах. Тому краще застосовувати в договорі узагальнюючі формулювання на кшталт «частки підприємств, які створені та які будуть створені в майбутньому».

Неуважність до деталей при укладенні шлюбного договору.

Перед підписанням будь-якого договору, в тому числі й шлюбного, важливо вчитуватись в кожне положення, щоб уникнути потім майбутніх несподіванок. Крім цього, юрист Юрій Некляєв радить обов’язково включати до шлюбного договору положення, відповідно до якого часткова недійсність не свідчить про недійсність шлюбного договору в цілому. Це необхідно для того, щоб, якщо, приміром, під час процесу розлучення будуть знайдені недоліки в якомусь одному конкретному пункті, не визнавався недійсним весь договір.                                                                                          

Неврахування зобов’язань перед кредитором.

На практиці нерідко виникають ситуації, коли один із подружжя несе повну матеріальну відповідальність за борги підприємства, або він має величезні податкові зобов’язання, борг за непогашену позику, на повернення яких в нього просто немає ресурсів. У такому випадку для того, щоб кредитори не забрали останнє, за шлюбним договором найбільш ліквідне своє майно слід передати іншому з подружжя.

Поділ готівкових коштів.                                                                                               

У шлюбному договорі сторони часто зазначають конкретні суми готівкових коштів, які вони мають на момент укладення шлюбного договору. Це не є дуже виваженим, адже в суді подружжя навряд чи зможуть підтвердити те, що визначена ними сума все ще зберігається та не була витрачена під час шлюбу.

Якою взагалі може бути мета укладення шлюбного договору?

Як зазначає юрист, автор книги «Must have сезону, або Новий погляд на шлюбний договір» Наталія Горбаль, всього є чотири мети, які зазвичай переслідують люди, укладаючи шлюбний договір: зміна законного режиму спільної сумісної власності майна на договірний; захист майна від кредиторів; визначення дорожньої карти сім’ї (зокрема, це стосується порядку формування сімейного бюджету, бюджету відпустки тощо); фіналізація майнових відносин перед процедурою розірвання шлюбу.

У свою чергу, нотаріус Марія Куксова повідомила, що в переважній більшості випадків до неї звертаються за посвідченням шлюбних договорів, суть яких можна звести до принципу «все, що набуте мною – моє, все, що набуте тобою – твоє». Також, за її словами, почастішали випадки звернення серед державних службовців. Очевидно, ці особи мають на меті у такий спосіб переписати частину свого майна на дружину або чоловіка, задля того, шоб до них було менше питань з боку органів із запобігання корупції. Проте пані Куксова зауважує, що це не має особливого сенсу, бо статус майна, зазначеного в договорі, не перевіряється нотаріусом у відповідних реєстрах, й також в нас немає реєстру шлюбних договорів. Відповідно, особа, яка матиме бажання перевірити статус майна певної особи, не побачить цей шлюбний договір.

Питання визначення прав та обов’язків подружжя з виховання дітей. 

Незважаючи на те, що до шлюбного договору можна включати положення щодо врегулювання відносин батьків і дітей, юрист Наталія Горбаль радить на додаток до шлюбного договору укладати окремий договір про виховання і утримання дітей. «З точки зору захисту інтересів дітей так буде безпечніше, адже завжди існує ризик того, що шлюбний договір буде визнаний недійсним», - зазначила пані Наталя. До цього додаткового договору можна включити положення про аліменти, визначення місця проживання дітей у разі розлучення, додаткові витрати щодо освіти дітей, їх відпочинку тощо. 

Підсумовуючи, можна сказати, що на перший погляд укладення шлюбного договору може здатись не дуже гарним початком подружнього життя, що може й навіть значно похитнути довіру чоловіка та дружини один до одного. Але подружжя мають зрозуміти, що укладення шлюбного договору може зберегти багато нервів та заощадити витрату грошей на юридичну допомогу у майбутньому під час поділу спільно нажитого майна. Також, з огляду на те, що можливості інституту шлюбного договору з часом розширюються, застосування цього договору на практиці неодмінно має стати більш поширеним.

Даниїл Шаров, "Українське право"

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Прискорення у праві: нові виклики donum auctoris Прискорення у праві: нові виклики
Одна з невиліковних сучасних хвороб в українському праві – ігнорування процедури. Але… Історія, від якої є бажання ...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика