Правовий поглядНаукова думка

Електронні чи цифрові докази: удосконалення змін до процесуального законодавства

08.05.2018 / 10:37
6875
+A
-a

Електронні чи цифрові докази: удосконалення змін до процесуального законодавства

Тривалий час у правовій літературі поширеним був погляд на докази та доказування в судовому процесі як на один із найбільш стабільних інститутів, який не потребує радикальних змін та нововведень. Натомість прийняттям Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017 року законодавець привернув увагу правової спільноти до необхідності запровадження змін, зокрема, шляхом закріплення нового засобу доказування – електронних доказів.

На початку 2000-х років, коли світ активно захопив технічний прогрес, стало очевидно, що комунікація між людьми вже ніколи не буде такою, як раніше: в Україні почали з’являтись перші мобільні телефони, люди освоювали мережу Інтернет та реєстрували електронні поштові скриньки... Очевидно, що всі ці пристрої та дані на них могли містити інформацію, яка була б важливою для встановлення юридичних обставин, однак ЦПК України, який діяв раніше, жодним чином не регулював це питання. Як наслідок, прийняті Верховною радою України зміни були дуже очікуваними та затребуваними як серед науковців, так і серед практиків. Однак після початку застосування положень нової редакції ЦПК України очевидною стала їх недосконалість та колізійність, і, перш за все, це проявляється на термінологічному рівні.

В ЧОМУ ПРОБЛЕМА?

Ще задовго до прийняття останніх змін у процесуальне законодавство, в наукових колах порушувалось питання обрання більш доцільного терміну для позначення доказів, створених за допомогою електронних пристроїв. Вибір існував між поняттями “електронний доказ” та “цифровий доказ”. Для того, щоб питання була більш зрозумілою, можна навести приклад застосування в повсякденному житті поняття “електронна книга”, під яким в науковій літературі, зокрема Ю. А. Іоновою та
С. В. Калітіним розуміється спеціальний пристрій, призначений для зберігання, переміщення в просторі та читання цифрових книг, тобто книг, створених за допомогою комп’ютера. Водночас досить поширеним є застосування терміну “електронна книга” саме щодо цифрових книг (наприклад, при скачуванні їх з мережі Інтернет), внаслідок чого здійснюється підміна понять і вони ототожнюються.

Тобто в обох випадках ідеться про зберігання інформації, однак у випадку застосування терміну “електронна книга” мова йде про пристрій (матеріальну річ), а, говорячи про “цифрову книгу”, мається на увазі файл, що зберігається на матеріальному носії і не може бути сприйнятий людиною власними засобами чуття, а лише із застосуванням будь-якого комп’ютерного пристрою.

Як наслідок, аналогічна помилка при застосуванні поняття “електронні докази” може призвести до неправильного використання цього виду доказів в судовому процесі та до ототожнення інформації в електронній (цифровій) формі із електронним пристроєм [Ухвала Господарського суду Тернопільської області від 01.02.2018 року / Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71954637; Ухвала Господарського суду Запорізької області від 11.01.2018 року / Єдиний державний реєстр судових рішень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71673077 ].

ЧОМУ “ЕЛЕКТРОННИЙ”?

Щоб мати змогу дати повноцінний висновок щодо правильності застосування цього терміну до доказів, що створені за допомогою електронних пристроїв, слід розглянути його етимологію.

О. П. Вершинін, вивчаючи дане питання, зазначав, що для характеристики особливої форми електронних документів використовується лиш вказівка на те, що ця форма є електронною, тобто пов’язаною з електронами чи заснована на властивостях електронів.

Також після здійснення аналізу історії розвитку та алгоритму роботи електронно-обчислюваних машин (ЕОМ), що вперше виникли у 1943 році зі створенням Говардом Ейкеном ЕОМ “Марк-1”, як зазначають Ю. А. Іонова і С. В. Калітін, можна прийти до висновку, що поняття “електронний” утворилось від однокореневого “електричний”, завдяки назви сигналу, що використовувався при створенні цих пристроїв.

Водночас, якщо підійти з наукової точки зору, то можна встановити, що будь-який документ, в тому числі і звичайний на паперовому носії, пов'язаний з електронами або заснований на їх властивостях (папір складається з речовини, що має молекулярну структуру, при чому до складу атомів даної речовини входять і електрони). Тому, на думку П. П. Зайцева, таке визначення електронного документа не вказує на його специфічні ознаки.

ЧОМУ “ЦИФРОВИЙ”?

Говорячи про докази, що створюються за допомогою електронних пристроїв, які суд або інші учасники процесу можуть сприймати за допомогою власних засобів чуття, застосовуючи при цьому комп’ютерні пристрої, варто розуміти, що йдеться вже про перероблену інформацію, яка відображається на екрані дисплею як віртуальний образ загальноприйнятого реального або звичного нам об’єкту – тексту, відео чи зображення. При цьому застосовується загальновідомий принцип WYSIWYG (акронім від What You See Is What You Get – з англ. “що бачиш, те й отримуєш”; застосовується до комп’ютерних програм, які надають можливість бачити користувачу кінцевий результат створених документів чи зображень), що знаходимо у словнику іноземних термінів.

Справа в тому, що комп’ютер може обробляти тільки інформацію, представлену в числовій формі (як правило, в двійковій системі за допомогою нулів і одиниць), вся інша інформація, наприклад, текст, звуки, зображення тощо, для обробки на комп’ютері має бути перетворена в числову форму, що здійснюється автоматично шляхом кодування символів.

У науці для позначення інформації, яка виводиться на дисплей після здійснення перетворення і яка може бути сприйнята людиною, вживається термін digital (означає “закодований, як число”), що в українській мові перекладається як “цифровий”, на чому акцентується увага у словнику відповідних термінів.

Як наслідок, вбачаємо за доцільне термін “електронний” вживати у значенні “все, що пов’язано з електронікою, пристроями”, а “цифровий” – “все, що пов’язано з файлами”.

Також, слушними є думки О. Ю. Гусєва про те, що здійснюючи порівняння термінів “електронний” та “цифровий”, в той час як перше слово (“електронний”) абсолютно справедливо відображає фізико-технічний аспект процесу передачі інформації, акцентує увагу на необхідності використання спеціального обладнання, термін “цифровий” є більш точним та краще відображає кібернетичний аспект передачі, обробки та збереження інформації з огляду на описані вище процеси перетворення інформації за допомогою бінарного (двійкового) коду .

ЯК В ІНШИХ КРАЇНАХ?

Визначення цифрового доказу (digital evidence) можна знайти в зарубіжних наукових роботах. Водночас слід погодитись із А. Ю. Каламайком, який зазначає, що жодна з європейських держав не містить у своїх кодифікованих актах специфічного визначення електронних засобів доказування, тобто саме поняття зустрічається лише на доктринальному рівні.

Професор Уолденського університету Джесус Боррего, розглядаючи цифрові докази в кримінальному процесі, пропонує під ними розуміти цифрові дані, які можуть підтвердити вчинення злочину або за допомогою яких можна простежити зв’язок між злочином та потерпілим, або між злочином та його виконавцем. Аналогічне визначення дає і Харлі Козушко .

Прашант Малі називає цифровими або електронними доказами будь-яку доказову інформацію, яка зберігається або передається в цифровій формі, яку сторони можуть використовувати в судовому процесі.

Джеф Ротенберг, в свою чергу, зауважує, що термін “цифрова інформація” більш доречно застосовувати, окрім іншого, також і з тієї причини, що цифрова інформація, теоретично, може бути існувати і в неелектронній формі, наприклад при використанні оптичних та квантових технологій (які існують наразі лише як теоретичні моделі і не є доступні для використання), а електронна інформація не обов’язково є цифровою.

ВИСНОВОК

Виходячи із зазначеного, можна прийти до логічного висновку, що інформацію, яка зчитується ЕОМ, більш доцільно називати цифровою, а не електронною, так як вона пов’язана з кодуванням символів у цифри, з файлами, і поза ними існувати не може.

Аналогічною є ситуація і щодо найменування засобів доказування, де слід також вживати термін “цифрові докази”, а не “електронні”, що пов’язано із особливостями інформації, яка міститься в цих доказах, які були описані вище. В той же час пристрої та машини, які здійснюють обробку та збереження цифрової інформації слід називати електронними.

Існування неправильного терміну на законодавчму рівні призводить до неправильного розуміння природи цього засобу доказування та до можливості ототожнення так званих “електронних доказів” із електронними пристроями, на яких вони зберігаються.

Зозуля Наталія, “Українське право”

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Прискорення у праві: нові виклики donum auctoris Прискорення у праві: нові виклики
Одна з невиліковних сучасних хвороб в українському праві – ігнорування процедури. Але… Історія, від якої є бажання ...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
13.04.2019 14:00:00 - Писанкарство
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
26.04.2019 09:30:00 - Legal Medical Forum
27 28
29 30 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
13.04.2019 14:00:00 - Писанкарство
26.04.2019 09:30:00 - Legal Medical Forum
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика