Правовий поглядПравова позиція

Блокування ДФС реєстрації податкових накладних та шляхи його оскарження

16.07.2017 / 14:01
8505
+A
-a

Блокування ДФС реєстрації податкових накладних та шляхи його оскарження

З 01.07 2017 року Державна фіскальна служба розпочала блокування реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, на підставі положень передбачених п. 74.2 ст. 74 Податкового кодексу України.

Блокування реєстрації податкових накладних бізнес пам'ятає з 2013 року, коли власники високорентабельних підприємств відмовлялися продавати певним визначеним владою особам контрольні пакети свого бізнесу або інших підприємств, або ж – відмовлялися платити визначені суми данини «донецькій сім'ї». На практиці це відбувалося так: на рівні районних податкових інспекцій платнику податку протиправно присвоювався 9 стан – відсутність за місцем реєстрації і відповідно здійснювалось автоматичне блокування реєстрації податкових накладних та будь-якої звітності. Проте ще можливим було виписувати податкові накладні без реєстрації на суму до 10 тис. грн. Враховуючи це, після Революції Гідності були прийняті правові норми, які забороняли інспекціям визначати такий стан платнику податків і відповідно здійснювати тиск на бізнес.

Як бачимо, методи тиску на бізнес не те, що живуть і використовуються нинішньою владою, а й продовжують розвиватися та отримують правову підтримку при повній безвідповідальності за вчинені дії.

Надамо досить короткий коментар з цієї серйозної проблеми, а саме – щодо розкриття методики фіскальної служби при визначенні платників податків, яким буде блокуватися реєстрація податкових накладних та необхідні дії для зняття даного блокування.
20 червня 2017 року набрали чинності накази Міністерства фінансів України від 13.06.2017 року №566 «Про затвердження Порядку роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації» та наказ від 13.06.2017 року № 567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».
Основні критерії відбору платників податку на додану вартість для блокування податкових накладних передбачені в наказі Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567 (далі Наказ №567), який набрав чинності 20.06.2017 р., а саме:
Критерій 1: обсяг постачання товару або послуг, зазначений у податковій накладній, яка подана на реєстрацію, у 1,5 раза більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу постачання такого товару/послуг, зазначеного у податкових накладних, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, та обсягу придбання відповідного товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних та зареєстрованих в Реєстрі, у митних деклараціях, і переважання в такому залишку товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, більше 75 % загального такого залишку, відсутність товару/послуги, зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі.
У разі, якщо за результатами Моніторингу визначено, що податкова накладна відповідає вимогам вищенаведеного пункту та сума податку на додану вартість, зазначена в податкових накладних, зареєстрованих у звітному періоді з урахуванням податкової накладної, поданої на реєстрацію в Реєстрі, які відповідають вимогам даного пункту, більша за середньомісячну суму сплачених за останні 12 місяців єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) реєстрація такої податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється
Критерій 2: відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право суб’єкта господарювання на виробництво, експорт, імпорт, оптову і роздрібну торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами 215.3.1 та 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Податкового кодексу України, стосовно товарів, які зазначені платником податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в Реєстрі.

У разі отримання платником податку квитанції з повідомленням про блокування реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних, з метою відновлення реєстрації, він зобов'язаний відповідно до Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом №567(далі - Перелік), у розрізі Критеріїв оцінки ступеня ризиків надати копії відповідних документів.

Для критерію 1:
договори, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, з додатками, листування з контрагентами;
договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для провадження господарської операції;
первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передавання товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;
розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків;
документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством.

Для критерію 2: договори, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, з додатками, листування з контрагентами;договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для провадження господарської операції; первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи, у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передавання товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні; розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків; документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством.
Крім того на розгляд комісії ДФС платник податку повинен подати заповнену таблицю згідно з Додатком до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом №567, де зазначаються види діяльності платника податків, коди придбаних та реалізованих товарів і послуг згідно з УКТ ЗЕД / ДК 016 – 2010.
Вимоги з боку працівників ДФС надати ще документи, які не зазначені в Переліку є незаконними і не підлягають виконанню.

Письмові пояснення та копії документів, зазначені у Переліку, платник податку може подати до ДФС і в електронному вигляді засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг" та нормативно-правового акта щодо порядку обміну електронними документами з контролюючими органами.
04.07.2017 року ДФС України на своєму офіційному сайті повідомляє, що у разі зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Реєстр) платник податку має право подати протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування пояснення та/або копії документів, зазначені у підпункті «в» підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 Кодексу.
Пояснення можна подати у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК за формою J(F)1312601 (далі - Повідомлення).

Повідомлення (J(F)1312601) формується по кожній окремо податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію якої зупинено в Реєстрі, та до такого Повідомлення додаються копії документів у вигляді окремих додатків за формою J(F)1360101 у форматі PDF (розмір кожного додатку не повинен перевищувати 2 мГб).
Електронні формати Повідомлення та додатку до нього розміщені на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Електронна звітність» / Платникам податків про електронну звітність / Інформаційно-аналітичне забезпечення / Реєстр електронних форм податкових документів.
Повідомлення з додатками може бути сформоване та надіслане через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (режим «Ведення звітності»), вхід до якого здійснюється за адресою: cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС України. Також для формування Повідомлення в електронному вигляді платник податків самостійно на власний розсуд може обрати будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту).

Усі податкові накладні / розрахунки коригування, що подаються на реєстрацію в Реєстрі з метою оцінки ступеня ризиків, достатніх для їх зупинення, до проведення Моніторингу, за результатами якого можливе зупинення їх реєстрації, перевіряються ДФС відповідно до таких ознак:
1) податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю), та/або складена за операцією, що є звільненою від оподаткування;
2) обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної / розрахунку коригування, становить менше 500 тисяч гривень та керівник - посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох діючих платників податків;
3) загальна сума сплачених у 2016 році сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну / розрахунок коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 5 мільйонів гривень (ознака використовується з 01 квітня 2017 року до 01 січня 2018 року);
4) якщо одночасно значення 4.1.) співвідношення більше 0,05 – (T) загальної сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, за останні 12 місяців, яка зазначена платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі до – (S) загальної сума сплачених за останні 12 місяців сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами. Формула розрахунку (S/T)>0,05. А також 4.2.) (Р) - сума податку на додану вартість, зазначена платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної / розрахунку коригування буде менша ніж показник (Рм×1,3), де Рм - найбільша місячна сума податку на додану вартість, зазначена у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих платником податку в Реєстрі за останні 12 місяців. Формула розрахунку Р<Рм×1,3.

У разі якщо за результатами перевірки ДФС встановлено, що податкова накладна / розрахунок коригування відповідає одній вищезазначених 4-ох ознак - така податкова накладна / розрахунок коригування не підлягає Моніторингу і відповідно блокуванню реєстрації.

Якщо з критерієм 2 все зрозуміло, при анулювання ліцензії на оптову торгівлю алкогольними виробами, не можливо буде зареєструвати податкову накладну з алкоголем.

То не зовсім зрозуміло, яке відношення до реєстрації податкових накладних з податку на додану вартість та його сплату має величина нарахування сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У будь-якому випадку, фонд заробітної плати на підприємстві чи в іншій госпрозрахунковій організації в декілька разів менший ніж валовий дохід, отриманий від реалізації товарів чи надання послуг. Це дає можливість здійснювати безпідставний тиск на будь-якого платника податків.
Платнику податку на додану вартість також зможуть відмовити у реєстрації податкової накладної на отриману суму авансового платежу, адже в нього ще може бути відсутня зареєстрована податкова накладна на придбання відповідного товару від постачальника.
Окремого дослідження потребує питання щодо створення комісії, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, згідно наказу №566.
В наказі зазначається, що комісія створюється при Державній фіскальній службі України, а також створюються аналогічні комісії Головними управліннями ДФС в областях. Комісія є постійно діючим колегіальним органом при ДФС. З досвіду відомо, що створення колегіального органу проводилось з метою уникнення відповідальності за вчинені дії. Наказ не передбачає публічного ознайомлення з посадами та прізвищами і ініціалами членів комісії. За протиправну діяльність члена комісії передбачено можливість його заміни, а для бізнесу протиправні дії можуть привести до мільйонних збитків та втрати контрагентів.
І найголовніше – в даному наказі не передбачена публікація адреси комісії, ні електронна, ні для надсилання листів на паперових носіях. У засіданнях комісії можуть приймати участь тільки її члени. Це ставить під сумнів належне та професійне ознайомлення з наданими копіями первинних документів та прийняття законного рішення, особливо коли заяви будуть надходити до комісії від платників ПДВ з усієї України. Це при тому що Рішення Комісії про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації підписується, реєструється та надсилається платнику податку у порядку, встановленому статтею 42 Податкового кодексу України, протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання від нього пояснень та копій необхідних документів. У статті 42 Кодексу зазначено, що платники податків можуть спілкуватися з контролюючим органом як в паперовій формі з повідомленням про вручення кореспонденції так і засобами електронного зв’язку. Проте деколи виникають проблеми оскарження в судах чи правоохоронних органах відповідей державних органів, отриманих в електронному вигляді. В такому випадку краще скористатися положенням п. 42.4. ст. 42 Податкового кодексу України, де зазначається, що на вимогу платника податків, який отримав документ в електронній формі, контролюючий орган надає такому платнику податків відповідний документ у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (в письмовій або електронній формі) платника податків.
Адміністративне оскарження вищезазначеного Рішення ні в Податковому кодексі України ні в наказі №567 не передбачено. Залишається для захисту подавати позов до адміністративного суду про визнання протиправними дій контролюючого органу та зобов’язання вчинити певні дії з реєстрації, що може розтягнутися у часі до набрання законної сили рішення суду першої інстанції на декілька місяців і більш тривалий період. Тому радимо залучати в таких справах фахівців з юридичним досвідом і з досвідом застосування податкового законодавства.

Податковий консультант Р.В.Крохта

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Прискорення у праві: нові виклики donum auctoris Прискорення у праві: нові виклики
Одна з невиліковних сучасних хвороб в українському праві – ігнорування процедури. Але… Історія, від якої є бажання ...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5
05.10.2019 10:00:00 - Compliance law forum
6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика