Правовий поглядПравова позиція

Проблеми організації охорони праці у загальноосвітніх навчальних закладах

16.11.2015 / 15:53
9992
+A
-a

Проблеми організації охорони праці у загальноосвітніх навчальних закладах

Наприкінці жовтня у Львові відбувся Всеукраїнський форум керівних працівників загальноосвітніх навчальних закладів за темою «Охорона праці у навчальному закладі». Форум було проведено під керівництвом відповідальних за сектор безпеки життєдіяльності Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України та за широкого представництва керівних працівників загальноосвітніх навчальних закладів усіх регіонів України. У роботі форуму взяв участь фахівець Європейської правничої компанії. Програма форуму передбачала розгляд і обговорення, зокрема, таких важливих і актуальних питань, як покроковий алгоритм організації роботи з охорони праці у навчальному закладі; розслідування нещасних випадків, які сталися з учасниками навчально-виховного процесу з розглядом конкретних ситуацій. Певний час було виділено для обговорення питань, які турбують учасників форуму та мають практичне значення.

Варто звернути увагу, що на форумі були детально розглянуто питання практичного застосування баз даних цифрового видавництва Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України «МЦФЕР-Україна» із використанням мережі Інтернет для отримання консультацій та рекомендацій з питань управління закладами освіти з питань організації охорони праці в навчальному закладі.

Значна частина інформації на форумі була надана безпосередньо завідувачем сектору безпеки життєдіяльності Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України Дубровою Наталією Йосипівною, яка є розробником усієї нормативної документації з охорони праці для закладів освіти України.

Форум відіграв позитивну роль у поширенні та популяризації інформації, пов’язаної з питаннями організації роботи щодо охорони праці у навчальному закладі, чому сприяло детальне роз’яснення організаторами форуму змісту і послідовності практичних дій керівників закладів освіти щодо застосування нормативних вимог з питань охорони праці у навчальних закладах. Водночас окремі питання правового характеру залишилися поза увагою організаторів і учасників форуму, що не сприяло більш ефективному вирішенню поставлених перед зібранням завдань. Так, лише представником Європейської правничої компанії було поінформовано організаторів форуму про актуальний стан реформування органів державного нагляду з охорони праці України, оскільки озвучений аудиторії інформативний матеріал не враховував змін, які відбуваються, що негативно могло б відобразитись на практиці взаємодії відповідальних за охорону праці осіб з контролюючими органами.

На форумі були змістовно і всебічно розглянуто питання пожежної безпеки, що є, безумовно, актуальними для освітніх навчальних закладів. Проте система пожежної безпеки, залишаючись важливою та актуальною для будь-якої установи та організації, не може вважатися належною до задекларованої організаторами теми форуму. Зазначений аспект має не лише структурну, теоретичну характеристику і складову, але й відноситься до організаційних чинників, які неодмінно враховуються у практичній діяльності.

Питання оформлення правил проведення навчальних занять з учасниками навчально-виховного процесу по хімії, біології, фізичній підготовці тощо також не повинні розглядатися у контексті «охорони праці» у навчальному закладі, як це задекларовано на форумі. Адже охорона праці передбачає наявність виробничого процесу, що не може бути застосованим до учасників навчально-виховного процесу навіть за аналогією.

Безпека життєдіяльності для учасників навчально-виховного процесу має стосуватися виключно питань можливих надзвичайних ситуацій в ході навчально-виховного процесу (в тому числі під час трудового навчання, як виду навчально-виховного процесу) та питань побуту, а отже, ситуацій, які перебувають поза межами виробничих (трудових) правовідносин.

Плутанина у цьому питанні призводить до безпідставних висновків про можливість застосування до учасників навчально-виховного процесу окремих положень, передбачених Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270, інформація про умови застосування якого була доведена організаторами форуму до його учасників.

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2001 року № 616, у пунктах 8 і 9 дійсно передбачає розслідування нещасних випадків з учнями, що сталися поза навчально-виховним процесом, відповідно до вимог Порядку розслідування нещасних випадків невиробничого характеру (далі за текстом – Порядок).

Однак застосування зазначеного Порядку для розслідування нещасних випадків з учнями у побуті залишає більше запитань, аніж відповідей.

Наприклад, випадок дорожньо-транспортної пригоди, коли учня травмує транспортний засіб, збиваючи його під час прямування до школи (чи зі школи), ніяк не охоплюється положеннями зазначеного вище Порядку. Адже відповідно до п. 3 Порядку:

«3. Розслідуванню згідно з цим Порядком підлягають нещасні випадки, що сталися під час:
1) прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або організації (далі — організації) і не використовувався в інтересах цієї організації;»

Очевидно, що прямування до школи (зі школи) не може бути за аналогією застосоване як «прямування на роботу чи з роботи» і тому не може бути правовою підставою для проведення розслідування нещасного випадку з учнем.

Із правових підстав для проведення розслідування нещасного випадку у побуті зазначеним пунктом передбачено виключно використання газу у побуті та використання побутової техніки, що безумовно не охоплює інші можливі причини нещасних випадків з учнями у побуті.

Аналогічні проблеми юридичної кваліфікації можуть виникнути при розслідуванні нещасного випадку з учнем внаслідок його травмуванням поза навчально-виховним процесом, наприклад, при необережному потраплянні у відкритий водопровідний чи каналізаційний люк, травмуванні на новобудові або на руїнах старої будівлі тощо.

Зазначені процедурні проблеми стосовно кваліфікації нещасного випадку нерідко зумовлюють приховування батьками нещасних випадків з їхніми дітьми – учнями навчальних закладів. А відсутність звернення батьків до навчального закладу з інформацією про нещасний випадок має наслідком відсутність правової підстави для розслідування такого нещасного випадку, та, в свою чергу, відсутність відповідних соціальних гарантій і компенсацій для потерпілих.

Вирішенням проблеми могло би стати внесення за пропозицією Міністерства освіти і науки України відповідних змін і доповнень до зазначеного вище Порядку.

За відсутності в пункті 3 чинного Порядку положень, які би передбачали в переліку підстав проведення розслідування, випадків травмування учнів у побуті, всі сторони фактично діють в умовах своєрідного компромісу, застосовуючи за аналогією положення нормативно-правового акту, які безпосередньо не регулюють питання безпеки учнів у побуті. Однак такий компроміс, власне, досягається за рахунок порушення прав і законних інтересів учнів та їх батьків.

На форумі піднімалася також проблема неналежного фінансування служб з охорони праці у загальноосвітніх навчальних закладах, що обумовило існування таких служб виключно на громадських засадах. Проте така практика прямо суперечить вимогам ст. 15 Закону України «Про охорону праці» (надалі за текстом – Закон) та Типовому положенню про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04, затвердженому наказом Держгірпром-нагляду від 15.11.2004 № 255 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р. за № 1526/10125, надалі за текстом – Типове положення).

Нагадаємо, що відповідно до ст. 15 Закону «На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку».

Цілком очевидно, що ані сумісництво, ані сторонні спеціалісти не мають нічого спільного із «залученням на громадських засадах» працівників загальноосвітніх навчальних закладів до виконання функцій служби з охорони праці. Відповідно до п.1.3. Типового положення, «Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю». Трудове право і законодавство про працю та про охорону праці не містить положень про «підпорядкування роботодавцю на громадських засадах». Як не передбачено на громадських засадах проводити навчання працівників служб з охорони праці, оскільки це прямий обов’язок роботодавця.

Існування вказаних служб «на громадських засадах» та їх участь у розслідуваннях нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу обумовлює юридичну вразливість підготовлених за результатами таких розслідувань актів. Оскільки юридично некоректний правовий статус членів комісії з розслідування як «представників служби охорони праці» закладу освіти (але на громадських засадах) обумовлює юридичну безпідставність усіх вчинених ним процедурних дій і виданих чи підписаних документів.
Подібні юридичні питання виникають до поширеної на форумі інформації стосовно «організаційно-технічних заходів з охорони праці під час «виробничого навчання учнів».
Виробниче навчання учнів може відбуватися як складник професійної освіти у закладах професійно-технічної освіти, або як частина трудового навчання, виховання і професійної орієнтації у середніх загальноосвітніх школах.

Однак в обох цих випадках відсутні трудові правовідносини учнів та закладу освіти, оскільки таке навчання належить розглядати як елемент навчально-виховного процесу, а не виробничої діяльності.

Необхідно також ураховувати зміни законодавства щодо повноважень органів прокуратури України, відтак через позбавлення прокуратури функції нагляду за додержанням і застосуванням законів рекомендації стосовно включення представників прокуратури до складу комісій з розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу є неактуальними.

Форум засвідчив, що правове регулювання організації охорони праці у загальноосвітніх навчальних закладах та застосування норм права з питань охорони праці потребують удосконалення. До цього важливого процесу необхідно активно залучати як органи Держпраці України так і фахівців правничих компаній.

Старший юрист Європейської правничої компанії В. І. Карабань

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Прискорення у праві: нові виклики donum auctoris Прискорення у праві: нові виклики
Одна з невиліковних сучасних хвороб в українському праві – ігнорування процедури. Але… Історія, від якої є бажання ...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5
05.10.2019 10:00:00 - Compliance law forum
6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика