Правовий поглядПравова позиція

Соціальні стипендії: порядок призначення та виплат

17.01.2017 / 11:20
34807
2
+A
-a

Соціальні стипендії: порядок призначення та виплат

На виконання вимог законів України «Про охорону дитинства», «Про вищу освіту» Кабінетом Міністрів України з 1 січня 2017 року змінений порядок виплати як академічних, так і соціальних стипендій студентам і курсантам невійськових вищих навчальних закладів.

Право на обов’язкову виплату соціальної стипендії у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, належить студентам (курсантам), які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості (академічна заборгованість виникає у разі, коли: протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання; під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання); не мають незадовільних результатів навчання; включені до рейтингу відповідно до «Порядку призначення і виплати стипендій»; не отримують академічних стипендій; не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків);  не перебувають в академічній відпустці та відносяться  до однієї з таких категорій:

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”;

2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.

З метою отримання соціальної стипендії отримання соціальної стипендії студенти (курсанти) звертаються до вищого навчального закладу (спеціально уповноваженої особи, відповідальної за прийом документів, дані про яку необхідно дізнатися в деканаті) за місцем їх навчання із заявою в довільній формі, в якій обов’язково необхідно зазначити такі відомості:  прізвище, ім’я та по батькові;  число, місяць, рік народження;  зареєстроване та фактичне місце проживання;  підставу для отримання соціальної стипендії.

До заяви необхідно додати копії таких документів: паспорта громадянина України;  свідоцтва про народження дитини;  довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);  студентського квитка.

Окрім того, відповідні категорії студентів (курсантів) додатково додають до заяви такі документи:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування:  копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;  копію свідоцтва про смерть батьків;

2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” :  копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;

3) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” та особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти:  довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;  акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за      формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”;  копію довідки медико-соціальної експертизи;  копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання цими особами, із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи, подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

4) особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх діти (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”: копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;  довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій;

5) діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:  копію свідоцтва про смерть батька (матері);  документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим); копію довідки медико-соціальної експертизи;

6) діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:  копію свідоцтва про смерть батька (матері);  копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;  довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

7) діти зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;  копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Заява відповідно до «орядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045, подається в одному екземплярі, але ми радимо подавати її з копією, на якій буде вказана дата її реєстрації.

Уповноважена особа, що визначена керівником вищого навчального закладу, приймає документи, вказані вище, формує на кожного студента (курсанта) особову справу, завірену копію якої в десятиденний строк передає до органу соціального захисту населення за місцем розташування відповідного вищого навчального закладу.

Орган соціального захисту населення в п’ятиденний строк вносить відомості про студента (курсанта), який має право на отримання соціальної стипендії, що містяться в особовій справі, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, шляхом формування персональної облікової картки.

Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця в такому розмірі:

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, – 750 гривень;

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, – 1000 гривень;

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, – 2 000 гривень.

За загальним правилом така стипендія призначається у тому місяці, в якому було звернення. Водночас, студенти (курсанти), які звернуться за призначенням соціальної стипендії з 1 січня до 31 березня цього року, отримуватимуть стипендію з січня 2017 року. Студенти, які звертатимуться з 01 квітня 2017 року, будуть отримувати соціальну стипендію відповідно з місяця, в якому було звернення.

Якщо виникли певні проблеми чи питання і Ваші права чи права Ваших дітей на отримання соціальної стипендії порушуються, фахівці, зокрема Європейської правничої компанії, нададуть Вам якісну правову допомогу щодо захисту і поновлення Вашого порушеного права.

Старший юрист Європейської правничої компанії Р. І. Пугач

КОМЕНТАРІ  2 + Додати коментар
Матвіїв-Гончовська Мар'яна
Доброго дня, скажіть будь ласка, якщо коледж є комунальною власністю, то теж подавати документи до соціального захисту????
К. Ольга
Я  ретельно та вчасно підготувала всі ці папки-документи-списки, але в соцзахисті сказали: добре, хай вони у вас і будуть, нам не треба від вас нічого, бо ви- комунальний навчальний заклад... (((
Прискорення у праві: нові виклики donum auctoris Прискорення у праві: нові виклики
Одна з невиліковних сучасних хвороб в українському праві – ігнорування процедури. Але… Історія, від якої є бажання ...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5
05.10.2019 10:00:00 - Compliance law forum
6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика