ВідеоІнтерв’ю

Оксана Головко-Гавришева. Інтерв'ю. Керівник магістерської програми з прав людини УКУ

25.07.2016 / 11:08
11174
+A
-a

Інтерв'ю з керівником магістерської програми з прав людини, завідувачем кафедри теорії права та прав людини Українського Католицького Університету, кандидатом юридичних наук - Оксаною Головко-Гавришевою.

Ведучий: Доброго дня! З початку 90-х років у м. Львові розпочав свою діяльність Український католицький університет. Через певний час, в 2014 році, в стінах Українського католицького університету створено Центр верховенства права. Сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися з людиною, яка безпосередньо має дотичність до діяльності зазначеного Центру, а також і до тих програм, які сьогодні Центр верховенства права уже спромігся створити і реалізувати в умовах католицького університету. Це Головко Оксана Ігорівна. Доброго дня Оксана Ігорівна.

Гість: Доброго дня.

Ведучий: Питання знаходиться на поверхні і напевно є таким зручним, яке було би корисно почути усім. Чим відрізняється Центр верховенства права в Українському католицькому університеті, в чому особливість і яке має значення зазначений Центр в цілому для правничої науки, а можливо навіть дещо ширше розглянути це питання – для усього суспільства

Гість: Дуже дякую за представлення. І звичайно відповідь на це питання, як юристи кажуть, може бути коротка і довга. Я спробую вкластися тезово в кілька позицій, чому в Українському католицькому університеті з’явився по-перше центр верховенства права, що передувало цій ініціативі і власне чим він займається зараз. Ви правильно сказали, в 2014 році з’являється центр верховенства права в УКУ і ця ініціативо, мабуть що вона не виникла просто так на зовсім пустому місці. 2014 рік і 2013 рік у свідомості українців, як у свідомості громади української є важким переломним моментом. Тим часом, коли кожен починає усвідомлювати, що правова система в країні не працює належним чином і держава теж є в стані доволі такому слабкому, щоб належним чином сформувати і захистити кожного українця зокрема. Тому в контексті цього в Українському католицькому університеті, який є достатньою мірою особливим університетом і має свою місію, виникла і ідея, і потреба долучитися до тих значних суспільних зрушень, які відбувались в той період і так само докластися своєю працею, бути співпричетними до формування нового покоління правників в українському суспільстві, які би здатні були і розуміли би і цінність права, а не використовували його як інструмент для залагодження суспільних проблем. І відповідно в 2014 році виникла ідея Центру верховенства права з тією думкою, що дуже часто до України, як держави і відносно молодої і не молодої одночасно виникає один з найбільших закидів про те, що в Україні є шалені проблеми з дотриманням принципу і верховенства права і демократії і поваги прав людини. І ідея була така, щоби власне через Центр верховенства права спробувати зрозуміти і зміст цього принципу і як він реалізовується в інших західних суспільствах, як він реалізовується в суспільствах пост радянського простору, з тим щоб ми могли зрозуміти самі для себе в чому його зміст. Власне з цією ідею, з цією парадигмою, як форум, площадка для обговорення суспільно політичних питань і виник Центр верховенства права

Ведучий: Напевно річ у тім, що тривалий час принцип верховенства права розглядається більшою мірою науковцями, як наукова проблема, але я з Вами погоджуюсь, з тим що очевидно це та думка і та ідея, з якою мав би жити кожен громадянин нашої держави, кожен член нашого суспільства і напевно тоді практичні питання, в тому числі і правові питання вирішувались би простіше, але без підготовки правників, про що Ви сказали Оксано Ігорівна, то напевно не можна говорити взагалі про ефективне вирішення цієї проблеми. Які ж програми започаткував Центр верховенства права і можливо ще далі
– який стан має Центр верховенства права на сьогоднішній день, якою діяльністю займаються і викладачі, і науковці, які дотичні до створення і діяльності зазначеного центру? Можливо вже є якийсь інший рівень бачення цієї проблеми?

Гість: Отже, щодо правничих програм до яких залучений Центр верховенства права, то є три великі напрямки, які реалізовуються. Перший напрямок, це я вже говорила, що Центр верховенства права стає власне тим форумом, де обговорюються зміст, суть і основи цього принципу верховенства права, але до обговорень ми запрошуємо експертів і фахівців з усього світу, які допомагають реформувати судову систему, правоохоронну систему в різних країнах і запрошуємо на цей проект фахівців США, з Європи для того щоб говорили вони як кожен із них на своєму місці розуміє і реалізовує принцип верховенства права. Остання лекція яка була, це була лекція екс прокурора Марти Борщик, говорили про справу Лазаренка і її реалізацію, її виконання. Тобто це один вид такої правоосвітньої роботи, яку проводить Центр. Зовсім інший вид, це - те, що ми маємо програми професійної підготовки для практикуючих юристів і однією з них є права людини у бізнес середовищі, тому що ми звикли розглядати права людини в тій площині де є відносини вертикального характеру між особою і державою, але як правило горизонтального характеру відносини – це теж те, що складає зміст принципу і верховенства права, і суть принципу поваги прав людини в кожноденному його вимірі тому ця програма є теж важлива, вона говорить для нашого бізнес середовища про необхідність дотримання власне елементарних стандартів поваги прав людини в веденні підприємницької діяльності, а з тим Україні існують певною мірою проблеми. І останній проект який напевне є найважливішим і найбільшим серед усіх проектів – це є створення Магістерської програми з прав людини в Українському католицькому університеті. Зараз це основна програма, яка буде готувати фахівців нового покоління, правників які властиво розумітимуть, що право людини є не лише концепцією філософською, але мають і практичний вимір і підлягають на практиці застосуванню в тому числі і в Українських умовах.

Ведучий: Чи залучається до реалізації програм які виходять від центру верховенства права і взагалі існують в Українському католицькому університеті вітчизняні правники, науковці, і якою мірою це здійснюється?

Гість: Звісно так. Тому, що в першу чергу власне Українське юридичне середовище має досвід, національний досвід роботи із застосування норм права, якого не буде мати закордонний експерт. Це зрозуміло. Але паралельно до заходів центру і зрештою і до магістерської програми будуть залучатися і когорта іноземних фахівців, які зможуть показати так само зовсім інше розуміння, зовсім інший стандарт, який є теж у світі у сфері застосування прав людини в національних правопорядках відповідних країн, тому що таке розширення кругозору дає можливість до порівняння і до використання досвіду який є в кожній конкретній ситуації.

Ведучий: Таким чином магістерська програма передбачає підготовку фактично фахівців з рівнем освіти магістр, якщо це так, то яка це є програма? В чому особливість і що передбачає така підготовка?

Гість: Так звичайно. Це програма, яка передбачає отримання ступеня магістра права і вона є ліцензована, власне в Міністерстві освіти та науки України. Що особливого є в цій програмі? Мабуть особливими є кілька речей. Перше - це те як вона створювалась. Вона не є продуктом роботи абсолютно академічного середовища, де ми говоримо про те, що тільки професорсько- викладацький склад був залучений до формування її змісту. Ми говоримо про те, що зміст цієї програми обговорювався з різними учасниками , з різними стейкхолдерами як це тепер гарно кажуть. Отже ми до обговорення цієї програми поза академічною спільнотою долучали так само і професійне юридичне середовище, які давали свій фітбек щодо змісту курсів і його наповнення і так само щодо очікувань професійного ринку праці від майбутніх працівників програми, тобто тих навиків практичної роботи, які очікуються від майбутнього випускника такої програми. Так само ми враховували побажання студентської аудиторії, щодо змісту програми і тих курсів, які вони вважають,що у майбутньому стануть їхньою конкурентною перевагою на ринку праці, якщо вони їх матимуть і набудуть їх власне в процесі навчання. Тому вже сам період формування, сама історія формування наповнення цієї програми є напевне особливою до певної міри. Окрім цього є і особливим у цій програмі, те, що хотіла ця програма донести до своїх випускників. Є кілька таких ідей: Перше – це те що в сучасному глобалізованому все таки світі, основний фокус і основною конкурентною перевагою мало би бути здатність українського правника на належному рівні в міжнародному середовищі відстоювати свої інтереси, інтереси своїх клієнтів і включно з інтересами своєї держави. І власне цю можливість передбачено і закладено в рамках цієї програми, де юридична англійська мова і юридичне англійське письмо стають одним із важливих елементів самої навчальної програми. Окрім цього, ми говоримо про те, що в рамках цієї програми важливим є так само не тільки передача знань від покоління до покоління а передача досвіду від експертів викладачів фахового професійного середовища, тому основною перевагою цієї програми є так само залучення відповідних фахівців до безпосереднього навчального процесу. І звичайно перевагою програми буду те, що протягом навчання ми будемо намагатися донести своїм студентам цінність права, як важливої суспільної категорії і ті речі які в українському суспільстві часто критиковані – це те що стосується боротьби з корупцією, це те, що стосується співвідношення етики і права також буде закладено у цій програмі.

Ведучий: Скажіть будь-ласка який термін підготовки передбачає магістерська програма і насамкінець для тих, хто бажає готуватися за цією програмою, отримувати освіту, - яким чином буде формалізовано отримання знань, тобто йдеться про отримання диплому, яка якість такого диплому?

Гість: Тривалість цієї програми є півтора року. В першому семестрі ми будемо мати курси, які є засадничі для спеціалізації власне з прав людини. Це курси які стосуватимуться етики права, історії та теорії прав людини; сучасної теорії та практики міжнародного права, а також права конвенції з прав людини. При чому в цій частині ми матимемо дві складові елементу, це як і теорія щодо застосування Європейської конвенції з прав людини так і відповідного практикуму. У другому семестрі ми так само матимемо низку курсів, зорієнтованих на актуальні проблеми у сфері захисту прав людини і важливі в тому числі для українського середовища. Це ті курси, які стосуються прав людини під час збройного конфлікту, міжнародного кримінального права і так само застосування Європейської конвенції з прав людини вже в Україні у сфері кримінально-правовій і приватно-правовій. І третій семестр, як такий, буде напевне найцікавіший для студента, бо він буде давати йому можливість самовиразитись у процесі навчальному і сформувати собі навчальну програму третього семестру загалом за власним вибором, де буде ціла низка спеціалізованих курсів, які читатимуться як практиками так і фахівцями з міжнародних міжурядових організацій, так і представниками органів державної влади в Україні, які дотичні і задіяні в процесі захисту прав і свобод людини в Україні. Що стосується диплому, то диплом ми надаватимемо державного зразка і відповідно диплом магістра права цією програмою уже передбачено.

Ведучий: Кого очікує Університет католицький і кого очікує магістерська програма в якості майбутніх студентів? І які соціальні переваги матиме той студент, який навчатиметься за такою програмою, ну і, звичайно, випускник?

Гість: Щодо того, хто може навчатися на цій програмі, це в першу чергу ті,хто мають дипломи з права і правознавства на рівні бакалавра чи також з міжнародного права. А також ті абітурієнти, які матимуть досить добрий рівень володіння англійською мовою, оскільки значна частина предметів в рамках цієї програми викладатиметься англійською мовою. Що стосується тих переваг які матимуть наші вступники, то я мушу відразу сказати, що ця програма є платною звичайно і найважливішим завданням, яке стоїть перед університетом є звичайно забезпечення можливості навчатися на цій програмі. Саме тому для магістерської програми УКУ з прав людини уже передбачена низка стипендій, стипендії на магістерську програму Українського католицького університету присуджуватимуться за високі академічні результати і покриватимуть вартість навчання вступника на магістерській програмі, або протягом усього курсу або протягом одного року. Зараз ми маємо п’ять стипендій, які покривають повний курс і дві стипендії річних, які засновані нашими партнерами.

Ведучий: Оксано Ігорівна ми Вам дякуємо за інформацію, яку Ви нам надали сьогодні, це цікава інформація, корисна інформація, всі ми переконались що є унікальна магістерська програма і взагалі форма підготовки і сам підхід теж є нетиповим для реалій підготовки студентів правників в цілому. Хочеться побажати успіхів безумовно, гарних вступників які б виконували програму у повному обсязі, які б претендували на стипендії безумовно, ну і подальшого розвитку. Сподіваємось, що через певний час ми зможемо говорити про формування правничого факультету в Українському католицькому університеті. Дякую.

Гість: Я дуже дякую, і маю надію що ця програма стане власне цією можливістю долучатися до створення нових програм з права в Україні.

Джерело:  YouTube канал - Українське право
Право на довіру donum auctoris Право на довіру
Висловлення недовіри Генеральному прокурору парламентом, як інститут відповідальності, свідчить про залежність очіл...
Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи Феміда Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи
Венеціанська комісія опублікувала повний текст висновків щодо останнього етапу судової реформи, про це повідомляє Є...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Квітень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
ЗАХОДИ
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика