ВідеоЗахист бізнесу

Податкові зміни для бізнесу у 2017 році. Право на захисті бізнесу. Українське право.

06.02.2017 / 09:40
5492
+A
-a

Інформаційне агентство "Українське право" представляє програму - "Податкові зміни для бізнесу у 2017 році".

Гість – податковий експерт
Роман Васильович Крохта.
Ведучий – адвокат, старший юрист "Європейської правничої компанії"
Гомзяк Ігор Андрійович.

У грудні 2016 року Верховна Рада України, затверджуючи бюджет на 2017 рік, прийняла низку змін до законів, які регулюють питання наповнення бюджету, бюджетних надходжень, визначають фіскальну політику держави. Такі рішення Верховної Ради упродовж останніх років набули ознак певної системності. Вкотре зазнало суттєвих змін податкове законодавство, деякі положення нових норм у Податковому кодексі безпосередньо позначаються на веденні бізнесу.Про ці та інші важливі питання для правового регулювання бізнесу у 2017 році ми поспілкуємося з податковим консультантом Крохтою Романом Васильовичем.

Запитання: Отже, Романе Васильовичу, якою є Ваша загальна оцінка законодавчих змін, якими оновлені норми Податкового кодексу та іншого законодавства, яке визначає фіскальну політику держави стосовно бізнесу?

Відповідь: Значний обсяг змін законодавства, яке стосується бюджету і податків у 2017дозволяє зробити у межах програми їх стислий огляд. Необхідно зазначити, що у 2017 році не слід чекати податкових реформ. Як і в попередні роки, в поточному році не зменшився вплив державних службовців, контролюючих органів на ведення бізнесу суб’єктами господарювання. Надалі відсутньою є реальна відповідальність за незаконні дії представників контролюючих та державних органів. Внесено як правило косметичні поправки, а більш значущі зміни відносяться до адміністрування податків, проведення перевірок, електронного адміністрування податку на додану вартість та скасування спеціального режиму оподаткування ПДВ для сільськогосподарських виробників.

Запитання: які законодавчі акти необхідно визначити, як такі, що визначатимуть державну фіскальну політику у 2017 році?

Відповідь: необхідно звертатися до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 № 1791-VIII, до Закону України « Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 № 1797-VIII та інших нормативних актів, які на нашу думку будуть мати суттєвий вплив на бізнесклімат в нашій державі.

Запитання: яким чином вплине збільшення мінімальної заробітної плати на ведення бізнесу?

Відповідь: Законом України « Про державний бюджет України у 2017 році» мінімальну заробітну плату встановлено в розмірі 3200 грн.
Кабмін вважає, що в українських реаліях дане підвищення матиме позитивний ефект – виведення зарплат із тіні і як наслідок – скорочення дефіциту Пенсійного фонду і державних видатків на його підтримку. На думку Володимира Гройсмана збільшення мінімальної заробітної відповідає загальному балансу бюджету та не спричинить інфляційних процесів і не зашкодить бізнесу. При чому до і так захмарного дефіциту бюджету, додається ще 23,8 млрд. грн. на виплату підвищеної заробітної плати. На думку як вітчизняних так і зарубіжних експертів, у державі відсутнє економічне підгрунтя для збільшення мінімальної зарплати у 2 рази.
Негативні наслідки:
зрівняння оплати праці спеціалістів середньої ланки, науковців та працівників з низькою кваліфікацією.
З середини грудня 2016 року почалося масове звільнення працівників у яких заробітна плата становила 1600 – 2400 грн. Це викликане масовим зубожінням населення, зменшенням купівельної здатності і відповідно відсутністю коштів у малого та середнього бізнесу на виплату податків, оренди, заробітної плати та інше. Держава замість додаткових доходів отримала значні додаткові витрати на виплату допомоги по безробіттю.
Так як, з 1 січня 2017 року податкова соціальна пільга нараховується у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (1600 грн.) і відповідно, максимальний розмір заробітної плати, на який буде надаватися ця пільга становитиме тільки 2240 грн. Раніше прожитковий мінімум дорівнював мінімальній зарплаті. Як бачимо дану пільгу зможуть отримувати тільки працівники у яких на утримані двоє та більше дітей. Також відповідно зменшиться і розмір наданих державою субсидій, що разом з інфляцією нівелює дане підвищення зарплати.

Запитання: які нововведення законодавець запропонував стосовно адміністрування податків, зборів, платежів.

Відповідь: З 01.01.2017 року практично весь документообіг між платниками податків та фіскальними органами планується перевести у електронний формат. Це може зменшити корупційні впливи, полегшити та прискорити документообіг. Платники податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію он-лайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронний цифровий підпис”. Спрощується подання звітності та отримання довідок суб’єктів господарювання із використанням «Електронного кабінету», полегшення та прискорення документообігу, можливість контролювати адміністрування нарахованих та сплачених податків в режимі «он лайн» через власний комп’ютер.

Запитання: зміни пропонують підвищити значення податкової консультації. Які особливості у цьому Ви вбачаєте?

Відповідь: Не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, наданої йому у письмовій формі, а також узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована.
Положення абзацу першого цього пункту застосовуються до індивідуальної податкової консультації, за умови що вона зареєстрована в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій.
У разі коли положення індивідуальної податкової консультації суперечать положенням узагальнюючої податкової консультації, застосовуються положення узагальнюючої податкової консультації.
Платник податків та/або податковий агент, які діяли відповідно до податкової консультації, не звільняються від обов’язку сплати податкового зобов’язання, визначеного цим Кодексом.
Індивідуальна податкова консультація, надана фіскальним органом у письмовій формі, має бути розміщена на офіційному веб-сайті ДФС та у єдиній базі індивідуальних податкових консультацій (без зазначення назви та коду ЄДРПОУ платника податків, якому надана консультація). Платники податків матимуть можливість безоплатного вільного доступ до єдиної бази індивідуальних податкових консультацій.

Запитання: які зміни передбачаються у здійсненні контрольно-перевірочної роботи?

Відповідь: функцію контрольно-перевірочної роботи закріплено виключно за контролюючими органами обласного та центральних рівнів. Проведення документальних та фактичних перевірок ( в тому числі видавати накази на їх проведення. направлення на перевірку, складати акт перевірки та приймати відповідні податкові повідомлення-рішення, вимоги, рішення про застосування штрафних санкцій дозволяється тільки зазначеним вище органам. Відповідно адміністративні скарги на рішення контролюючих органів подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.
Податковим інспекціям дозволяється проводити тільки камеральні перевірки. Причому камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, - за днем їх фактичного подання.
Камеральна перевірка з інших питань проводиться з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу.
Рішення про проведення документальної, планової, позапланової та фактичної перевірки може прийматись не тільки керівником органу державної фіскальної служби, а також його заступником або уповноваженою особою.
Запроваджено оприлюднення плану-графіку проведення планових документальних перевірок на офіційному веб-порталі ДФС до 25 грудня року, що передує року в якому будуть проводитися такі перевірки.
Відбулись зміни в частині організації позапланових документальних перевірок, зокрема у п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 відновлено право проведення перевірки у разі отримання інформації, яка свідчить про порушення платником вимог податкового законодавства.
З 01.01.2017 р. ст. 78 Кодексу доповнено новою підставою для проведення позапланової документальної перевірки – у разі , якщо платник не надав для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, виключно з питань зазначених у запиті.
Змінено об’єкт зустрічної звірки - під час зустрічної звірки здійснюється співставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування повноти їх відображення в обліку платника податків. При проведенні зустрічної звірки з’ясовуються лише питання, зазначені у письмовому запиті контролюючого органу на проведення зустрічної звірки. Про те, як правило у таких запитах зазначаються і питання, які не мають жодного відношення до звірки, наявність у платника податків складських та адміністративних приміщень, надання копії штатного розпису, надання роздруківок з кредиторської та дебіторської заборгованостей та інше. На дані питання ви маєте право відповіді та копії документів не надавати.
Підпунктами 78.1.1, 78.1.9. п. 78.1 ст. 78 Кодексу встановлено термін для надання платниками податків пояснень на запит контролюючого органу – 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. Відповідно до п.п. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 Кодексу позапланова документальна перевірка може бути проведена не лише у разі подання платниками заперечень до акта перевірки, а також додаткових документів.
Вилучено з п.п. 78.1.11 ст. 78 Кодексу можливість проведення позапланової перевірки у разі отримання постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора. Скасовано також норму пункту 78.2. в частині зняття заборони на проведення повторної позапланової перевірки за той самий період і з тих самих питань на підставі рішення слідчого-судді, винесеного ними відповідно до закону.

Запитання: чи є зміни у застосуванні штрафних санкцій, пені?

Відповідь: Єдиною підставою для нарахування пені є несвоєчасна сплата узгодженого податкового зобов’язання.
При нарахуванні податкового зобов’язання контролюючим органом нарахування пені починається з першого робочого дня після закінчення граничного строку його сплати. Якщо керівник контролюючого органу відповідно до процедури адміністративного оскарження приймає рішення про продовження строків розгляду скарги платника податків понад строки, визначені статтею 56 цього Кодексу, пеня не нараховується протягом таких додаткових строків, незалежно від результатів адміністративного оскарження.
При самостійному визначенні податкового зобов’язання платником податків або податковим агентом пеня нараховуватиметься, починаючи тільки з 91-го календарного дня після спливу строку сплати.
Змінено порядок визначення суми пені. До 1 січня 2017 року пеню нараховували на суму заборгованості виходячи з 120% облікової ставки НБУ на день виникнення податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка ставок була більшою. З 1 січня 2017 року пеня буде нараховуватися за кожний календарний день відповідно до ставки, що діяла на цей день. При цьому розмір 120% облікової ставки НБУ, як і раніше, застосовуватиметься до податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом. На не сплачене своєчасно податкове зобов’язання, яке було самостійно визначене платником податків або податковим агентом, пеня нараховуватиметься з розрахунку 100% облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

Запитання: що змінилося у застосуванні штрафних санкцій, стягненні податкового боргу?

Відповідь: у системі нарахування штрафних санкцій змін практично не відбулося.
Змінено норму Кодексу щодо стягнення коштів з рахунків платників податків. Якщо податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов'язання та/або пені, визначених платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштів з рахунків такого платника у банках здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду, за умови якщо такий податковий борг перевищує 5 мільйонів гривень та не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати, та відсутні зобов'язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов'язань. Про те таке рішення про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках є вимогою стягувача до боржника та не є документом до виконання банківськими установами.

Запитання: чи змінено порядок надання розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу)?

Відповідь: з цих питань зміни певні відбулися. Якщо сума грошового зобов'язання чи податкового боргу, заявлена до розстрочення, відстрочення, становить 1 млн гривень і більше, розстрочення, відстрочення надається лише за умови передачі та перебування у податковій заставі майна платника податків, балансова вартість якого дорівнює або перевищує заявлену до розстрочення, відстрочення суму грошового зобов'язання. Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу на строк, що виходить за межі одного бюджетного року, на суму більше 1 млн. грн., прийматиме центральний апарат ДФС за погодженням з Мінфіном. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, формує буде вестися у відкритому доступі Реєстр заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу, який щодня публікуватиметься на офіційному веб-сайті.
Необхідно звернути увагу, що податковий орган зможе вимагати від платника податків, який має податковий борг, укласти договір щодо переведення права вимоги дебіторської заборгованості на орган ДФС. В разі відмови платника укладати такий договір, звертатися до суду для зобов’язання винити такі дії. Додатковою підставою для адміністративного арешту майна визначено відмову платника податку від проведення на вимогу податкового органу інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та готівки.
Органи ДФС зможуть отримувати на підставі рішення суду інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної виручки від суб’єктів господарювання, інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

Запитання: чи зазнали змін норми, які регулюють стягнення податку на прибуток?

Відповідь: введено податкові «канікули» для платників податку на прибуток
З 01.01.2017 року передбачено надання податкових «канікул» для платників податку на прибуток.
На період до 31 грудня 2021 року застосовується ставка 0% для платників податку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній рік, не перевищує 3 млн. грн. та розмір нарахованої за кожний місяць звітного року кожному з найманих працівників є не меншим як дві мінімальні заробітні плати, та які відповідають одному із таких критеріїв:
а) утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;
б) діючі, у яких протягом 3 послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше 3 років) щорічний обсяг доходів не перевищує 3 млн.грн. та середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб;
в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в період до 01.01.2017р. та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 3 млн.грн. та середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб.
Скористатися такими канікулами не зможуть суб’єкти господарювання, які утворені після 1 січня 2017 року шляхом реорганізації, приватизації та корпоратизації та здійснюють певні види діяльності (див. п.44 підрозділу 4 Перехідних положень ПКУ).

Запитання: чи усього бізнесу стосуються податкові канікули. Якщо ні, то які існують винятки ?

Відповідь: Хочу також звернути увагу, що платники податку, які застосовують ставку 0% та здійснюють нарахування та виплату дивідендів своїм акціонерам, нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок з податку у порядку, встановленому п.57.11 ст.57 ПКУ, та сплачують податок на прибуток за ставкою 18% за звітний податковий період, у якому здійснювалося нарахування та виплата дивідендів.

Запитання: які ще зміни очікують підприємців щодо податку на прибуток?

Відповідь: скасовано норму, відповідно до якої сума податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, зменшувалась на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Основні засоби 4-ї групи, що раніше не були у експлуатації, які придбані та введені в експлуатацію у період з 01.01.2017 по 31.12.2018 можуть амортизуватися протягом двох років за лінійним методом, якщо вони використовуються у господарській діяльності, не продаються та не надаються в оренду (прискорена амортизація).
Змінено порядок обліку вартості робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій та у нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах, що входять до списку Кабміну.
Уточнено порядок обліку податкових різниць, що пов’язані з невиробничими основними засобами та нематеріальними активами. Раніше результати операцій з цими активами не впливали на коригування фінансового результату до оподаткування.
Дозволено зменшення оподатковуваного прибутку на збитки від зменшення справедливої вартості інвестиційної нерухомості та біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю.
Неприбуткові організації, разом із звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації тепер будуть зобов’язані подавати також річну фінансову звітність.
Посилена відповідальність неприбуткових організацій за нецільове використання коштів.
Для неприбуткових організацій, які повинні привести свої установчі документи у відповідність з вимогами пункту 133.4 Кодексу, строк внесення змін до установчих документів подовжено до 1 липня 2017 року.
Сільгоспвиробники, які обрали річний податковий період, що починається з 1 липня і закінчується 30 червня наступного року, подають разом з податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року.

Запитання: важливе значення мають питання, які стосуються оподаткування фізичних осіб – підприємців. Що змінилося у системі оподаткування цієї категорії підприємців?

Відповідь: певні податкові зміни законодавець запропонував для малого і середнього бізнесу.
Розглянемо питання загальної система оподаткування.
Законодавцями запропоновано підприємцям (за власним бажанням) включати до витрат, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів та витрати на самостійне виготовлення основних засобів. Розрахунок амортизації здійснюється прямолінійним методом. Встановлені мінімально допустимі строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
Амортизація це систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання. Для підприємців в основному це не є вигідною пропозицією через те, що на даний момент, наприклад, вартість придбаного автомобіля може бути включена у витрати повністю, а з застосуванням амортизаційних відрахувань протягом 5 років. Відсутні нормативні документи, які б чітко регулювали нарахування підприємцями амортизації. При тому ще необхідно вести бухгалтерський облік передбачений для юридичних осіб.
До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів не належать суми акцизного податку та податку на майно

Запитання: чи відбулися зміни для спрощенців і чи не потягли ці зміни меншої привабливості спрощеної системи оподаткування?

Відповідь: Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки) 5 відсотків.
Збільшились ставки для платники єдиного податку 4 групи.
Платники єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту зобов’язані застосовувати касові апарати незалежно від суми доходу.

Запитання: які зміни передбачає нове законодавство щодо стягнення податку на додану вартість?

Відповідь: Насамперед, скасовано спеціальний режим оподаткування ПДВ для сільськогосподарських виробників. Взамін запропоновано виділення дотацій на підставі поданих до контролюючого органу документів, що автоматично тягне за собою корупційні дії з боку посадових осіб фіскальної служби. При тому установленно мораторій на застосування штрафних санкцій та пені до сільгосппідприємств, що застосовували спецрежим обкладення ПДВ відповідно до ст. 209 ПКУ, за заниження такими платниками податкового зобов’язання з ПДВ або завищення ними бюджетного відшкодування, які виникли внаслідок порушення порядку розподілу податкового кредиту, визначеного пп. 209.15.1 ПКУ, за звітні (податкові) періоди з 01.01.2016 р. по 01.01.2017 р.
З 1 січня 2017 року є обов’язковим зазначення у податкових накладних коду УКТ ВЕД для товарів та коду ДКПП (ДК 016:2010) для послуг віднині є обов’язковим для всіх товарів та послуг, а не тільки підакцизних та імпортованих товарів. При тому не розроблені нові версії електронних податкових накладних ( неможливо реєструвати деякі коди на товари та послуги), що згідно чинного законодавства не дає можливості платнику ПДВ використовувати оплачену суму податку в податковому кредиті, хоча для особи у даному випадку на сьогодні штрафні санкції не передбачені. До 31 грудня 2017 року діятиме мораторій щодо застосування штрафних санкцій за помилки, допущені в податковій накладній за вищенаведеними реквізитами;
Збільшено терміни реєстрації податкових накладних та розрахунку коригування до таких податкових накладних в ЄРПН до 365 календарних днів з дня її складання. При цьому змінений штраф за порушення строків реєстрації від 61 до 365 днів – 40 % від суми ПДВ, штраф за не зареєстровані податкові накладні (понад 365 днів) – 50 % від суми ПДВ;
Негативним для бізнесу є нововведення із зупинення реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних на підставі даних автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних та розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризику. З одного боку, ця норма спрямована на запобігання податковим зловживанням і захищає сумлінних платників податку. З іншого боку, існує великий ризик втручання у систему в наслідок чого будуть блокуватися податкові накладні платників, незручних для фіскальних органів. Критерії ризику будуть визначатися Міністерством фінансів України. Як це буде на практиці, стане ясно тільки після опублікування наказів, інструкцій та інше. Оскільки рішення про розблокування приймються у ручному режимі, зберігаються значні корупційні ризики, а для вище зазначених категорій платників податків в Кодексі вже передбачена можливість звернення до суду для реєстрації податкової накладної, що може тривати і пару років, в наслідок чого реальна втрата контрагентів. Період з 1 квітня до 1 липня 2017 року є перехідним періодом, під час якого вказана система працюватиме у тестовому режимі.

Запитання: чи немає тут суперечності нормам Податкового кодексу?

Відповідь: дане нововведення суперечить п. 49.3 ст. 49 ПКУ, єдиною підставою для відмови у прийнятті податкової декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі є недійсність електронного цифрового підпису такого платника податків, в тому числі, але не виключно, у зв’язку із закінченням строку чинності сертифіката відкритого ключа за умови, що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа і надана у форматі, доступному для її технічної обробки.
Помилки в обов'язкових реквізитах податкової накладної (крім помилок в коді товару згідно з УКТЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, не будуть причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді;
З Податкового кодексу виключено вимоги, за якими передбачено критерії платників податку, які мали право на бюджетне відшкодування.
Відновлено проведення документальних позапланових виїзних перевірок з питань відшкодування ПДВ. Бюджетне відшкодування ПДВ здійснюватиметься органами казначейства автоматично за єдиним реєстром у хронологічному порядку надходження заявок без попереднього висновку органів ДФС (але після того, як запрацює механізм зупинення «ризикових» податкових накладних). Впроваджується один Реєстр заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ взамін двох.

Запитання: наскільки актуальними та важливими є зміни щодо сплати акцизного податку?

Відповідь: введено нові ставки акцизного податку. Акцизний податок з роздрібного продажу пального скасований. З1 січня цей податок не нараховується і не сплачується. Водночас значно зросли ставки акцизного податку на пальне – на 12-44% в залежності від виду палива.
Ставки акцизного податку з 1 січня у 2017 року зросли і становлять:
пиво – 2,78 грн. за 1 л.;
вина – від 0,01 до 11,65 за 1 л.;
спирт – 126,96 грн. за 1 л. 100-відсоткового спирту;
тютюнові вироби – 596,05 за 1 тис.штук;
пальне – 213,5 євро за 1000 кг.
Нові ставки застосовуються з 1 січня 2017 року, крім ставок на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку. Останні набирають чинності з 1 березня 2017 року.
Закон № 1797 звільнив від обкладення акцизним податком передачу (відпуск, відвантаження) пального у споживчій тарі об'ємом включно до 2 л. Завважимо, що це звільнення не стосується виробників пального. До суб’єктів господарювання, які реалізують пальне в тарі до 2 л без реєстрації платниками акцизного податку з пального і з порушенням порядку реєстрації акцизних накладних і розрахунків коригувань, не застосовуються штрафи.

Запитання: звичайно, неможливо не розглянути питання, яке стосується плати за землю.

Відповідь: так, тут також є зміни. Встановлено, що мінімальний розмір орендної плати за землю не може бути меншим за розмір земельного податку з відповідної ділянки. Раніше мінімальний розмір станови 3% нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Змінено обмеження для індексації нормативної грошової оцінки земель. Якщо раніше індекс не міг бути меншим за 100%, то тепер, навпаки, він не може бути більшим за 115%.

Запитання: неможливо оминути особливостей стягнення податку на доходи фізичних осіб у 2017 році.

Відповідь: так, тут також є певні зміни. В п.п.14.1.49 статті 14 Податкового кодексу України зроблено доповнення:
Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників), у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини). Якщо такі виплати оподатковувались в розмірі 18 відсотків, то у 2017 році ставки податку на такі доходи становитимуть 5 відсотків. Підпункт 167.5. Кодексу де зазначаються ставки податку на пасивні доходи доповнено новим підпунктом 167.5.4 такого змісту:
у половинному розмірі ставки, встановленої у пункті 167.1 цієї статті - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток.
уточнено, що платник податку має право включити до податкової знижки витрати на здобуття середньої професійної або вищої освіти у вітчизняних закладах освіти як самого платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.
Також з 2017 року завдяки прийнятому Верховною Радою Закону 1797 :
- податкова знижка на навчання може бути застосована незалежно від факту отримання чи не отримання заробітної плати особою, на користь якої здійснюється оплата навчання;
- відсутнє обмеження розміру податкової знижки, що надається у разі сплати за навчання платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.
Також внесено зміни до п. 165.1.21 ПКУ. До доходу працівника, що навчається за рахунок коштів працедавця, не включається сума, сплачена підприємством на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи. Виключено вимогу укладати письмовий договір про взяті фізичною особою зобов'язання з відпрацювання не менше ніж три роки у роботодавця, який сплатив кошти за її навчання, після закінчення навчального закладу.
Зменшено на 50 відсотків суму доходу який отримано фізичною особою від продажу власної продукції тваринництва та вартість подарунків, які не оподатковуються.
Не включатиметься до сукупного оподатковуваного доходу допомога на лікування та медичне обслуговування, окрім самого платника податку, також членів його сім’ї першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку. Максимальний строк використання благодійної допомоги, наданої на лікування, подовжено з 12 до 24 місяців.
Максимальна неоподатковувана норма добових під час відряджень за кордон становитиме 80 Євро на день замість 0,75 мінімальної зарплати. Максимальний неоподатковуваний розмір добових для відряджень у межах України залишився 0,1 мінімальної зарплати, хоча
Подовжений строк перерахування податку на доходи фізичних осіб до бюджету податковим агентом, який надає дохід у негрошовій формі чи виплачує готівкою з каси - податок має бути сплачений протягом трьох наступних днів, а не одного, як раніше.

Запитання: чи є можливість вплинути на доброчинне виконання своїх службових обов’язків посадовими особами фіскальної служби через вирішення питань їхньої відповідальності за дії, які спричиняють шкоду бізнесу, підприємницькій діяльності?

Відповідь: зміни мають декоративний, на мій погляд, характер.
Так, Статтю 21 Податкового Кодексу доповнено такими пунктами:
за прийняття неправомірного рішення, яким визначаються податкові (грошові) зобов’язання платнику податків, посадова (службова) особа контролюючого органу, яка прийняла таке рішення, а також безпосередній керівник такої посадової особи несуть відповідальність згідно із законом.
Повторне протягом останніх дванадцяти місяців прийняття неправомірного рішення, яким визначаються податкові (грошові) зобов’язання платників податків, посадовою (службовою) особою контролюючого органу, яка прийняла таке рішення, є підставою для застосування до такої посадової (службової) особи дисциплінарного стягнення у порядку, передбаченому законом.
Шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, передбачених таким контролюючим органам.
Як бачимо з зазначеного вище, в разі знищення бізнесу з мільйонними оборотами посадова особа несе відповідальність не відомо до якого закону і може бути притягнення до дисциплінарної відповідальності ( догана, пониження в посаді чи званні і на кінець звільнення) за повторне таке порушення. А коли податковий орган не передбачив бюджетних коштів для відшкодування завданої посадовими особами шкоди, вам жоден суд не відшкодує збитків.

Запитання: серед юристів і неюристів чимало було коментарів стосовно припинення діяльності податкової міліції, що в цьому питанні справжнього, а що домисленого?

Відповідь: З Податкового кодексу України виключено Розділ XVIII-2. ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ, в якому були передбачені функції, права податкової міліції, отже з 01 січня 2017 року податкова міліція знаходиться у перехідному стані, цей правоохоронний орган має замінити фінансова поліція. Проте законодавець у вирішення цього питання вніс плутанину. Буквально: пункт 134 з Закону № 1797-VIII, звучить так: «134. Розділ XVIII-2 виключити».
А ось пункт з цього ж закону щодо набуття чинності його нормами: "ІІ. Прикінцеві та перехідні положення 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, крім: ... пункту 133 розділу І (щодо виключення розділу ХVІІІ-2) − з дня набрання чинності законом, який визначає правові основи організації та діяльності центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та інших осіб, з якими цей орган взаємодіє.»
Скажемо відверто, що внесені зміни легітимності податковій міліції не прибавили, а фінансова поліція не створена.
Ведучий: дякую за змістовну та корисну розмову, тема якої буде цікавою не лише юристам, але й підприємцям та представникам бізнесу.

Джерело:  YouTube канал - Українське право
Чи потрібно стати на коліна: про цінність життя і право donum auctoris Чи потрібно стати на коліна: про цінність життя і право
Так співпало – трагічні події під Павлополем, загибель чотирьох українських захисників, які все, що бачили та відчу...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Вересень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
ЗАХОДИ
20.09.2019 08:30:00 - VIII Податковий форум
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика