Правовий поглядПравова позиція

Грошове зобов‘язання: доктрина, законодавство та судова практика

04.02.2019 / 11:14
2557
+A
-a

Грошове зобов‘язання: доктрина, законодавство та судова практика

Поняття «грошового зобов‘язання» широко вживається в лексиці представників правової спільноти. Здебільшого під ним розуміють зобов‘язання боржника сплатити кредиторові грошові кошти. Однак на практиці існує певна законодавча неврегульованість, яка провокує низку відкритих питань та колізій.

Особливе значення це має при зверненні до суду кредитора із вимогою про стягнення, окрім суми заборгованості, інших компенсаційних та штрафних виплат, визначених законодавством.

Згідно із ч. 2 ст. 625 ЦК України можливість стягнення з боржника інфляційного відшкодування та 3 % річних від простроченої суми за весь час прострочки передбачається виключно у разі неналежного виконання боржником грошового зобов‘язання.

Аналогічне положення можна знайти у ч. 3 ст. 549 ЦК України, згідно з якою пеня - це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Водночас стягнення штрафу, як виду неустойки, передбачається у разі невиконання чи неналежного виконання будь-якого зобов‘язання (ч. 2 ст. 549 ЦК України).

Таким чином, «Українське право» вирішило розібратись в даній ситуації, зібравши в єдиній публікації позиції і доктрини, законодавця, судової практики на означене питання.

НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГРОШОВЕ ЗОБОВ‘ЯЗАННЯ»

Насправді дане питання є предметом низки юридичних наукових досліджень, які були опубліковані як в ХХ столітті, так і в наш час. Нижче наведемо деякі із запропонованих науковцями визначень.

Грошові зобов’язання є особливим видом зобов’язань, в яких гроші виступають певним мірилом вартості (І. М. Трепіцин).

Грошове зобов’язання є цивільним правовідношенням, в якому праву вимоги кредитора кореспондує юридичний обов’язок боржника здійснити відповідний платіж, тобто вчинити дію, що полягає у передачі грошей (В. А. Бєлов).

Грошове зобов’язання - це зобов’язання, спрямоване на сплату певної грошової суми. Специфічною рисою даного зобов’язання є те, що предметом тут виступають гроші (Л. С. Ельяссон, М. М. Агарков).

Грошовими є зобов’язання, предметом якого є здійснення платежу (Д. І. Мейєр).

Головною ознакою грошового зобов’язання є встановлення у ньому обов’язку сплатити гроші (Л. О. Новосьолова).

Грошовим є зобов’язання, предметом якого виступають грошові знаки. Грошовим зобов’язанням є обов’язок сплатити грошовий борг, тобто дії боржника, спрямовані на передачу встановленої суми грошових одиниць (Л. А. Лунц).

Цікавим в даному випадку є розуміння поняття «грошовий борг» в правовій науці. Наразі, напрацювання в даній сфері сформувались таким чином, що під грошовим боргом пропонується розуміти обов‘язок передати контрагенту як безпосередньо грошові кошти, так і обов‘язок виконати певні роботи, надати послуги чи предати товар за попередньо здійсненою оплатою.

Таким чином, існуючий дуалізм вплинув і на утворення вузького та широкого підходів до тлумачення поняття «грошове зобов‘язання» на практиці, коли до нього включається не лише зобов‘язання про передачу грошових коштів, а й про надання послуг, виконання робіт чи передачу товару у разі попередньої оплати цього товару.

ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГРОШОВЕ ЗОБОВ‘ЯЗАННЯ»

Перш за все, слід зазначити, що найбільша проблема виникає у зв‘язку з тим, що єдине універсальне визначення поняття «грошового зобов‘язання» відсутнє. Водночас в деяких нормативно-правових актах можна знайти характерні риси даного виду зобов‘язання або тлумачення цього поняття в межах конкретних правовідносин.

Згідно із ч. 1 ст. 533 ЦК України передбачається, що грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях.

В ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» наводиться визначення поняття «грошове зобов’язання», в розумінні якого дане поняття вживається в даному законі.

Так, це зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Аналогічне визначення закріплене в Законі України «Про фінансову реструктуризацію» (який втрачає законну силу з 19.10.2019 року).

Водночас відповідно до п.п. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 ПК України, грошове зобов'язання платника податків – сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію.

Як можна встановити, наведені визначення даного поняття не є універсальними і їх рідко застосовують до правовідносин, інших, ніж ті, про які йдеться вище.

Водночас, будь-які інші визначення даного поняття в законодавстві відсутні, у зв‘язку з чим суттєве значення у врегулюванні даного питання відіграє судова практика.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГРОШОВОГО ЗОБОВ‘ЯЗАННЯ» СУДАМИ УКРАЇНИ

 Першим судовим актом, який на неофіційно прецедентному рівні врегулював дане питання, була Постанова ВСУ від 18.04.2006 року у справі № 7/38-21/11. Поміж іншим, суд в даній справі встановив, що «грошовим зобов'язанням ... є зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України».

Пізніше в роз’яснювальному Листі ВССУ №10-74/0/4-13 від 16.01.2013 «Про деякі питання застосування статті 625 ЦК України» було зазначено наступне: «грошовим слід вважати будь-яке зобов'язання, що складається, у тому числі, з правовідношення, в якому праву кредитора вимагати від боржника виконання певних дій відповідає кореспондуючий обов'язок боржника сплатити гроші на користь кредитора». Поміж іншим, в даному листі обгрунтовується також позиція неможливості поширення дії ч. 2 ст. 625 ЦК України на правовідносини, що виникають у зв'язку із завданням шкоди.

Пленум ВГСУ у Постанові №14 від 17.12.2013 року «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань» також висловив свою позицію із вказаного питання (п. 1.1.), визнавши, що: «грошовим, за змістом ст.ст. 524, 533-535, 625 ЦК України, є виражене в грошових одиницях (національній валюті України чи в грошовому еквіваленті в іноземній валюті) зобов'язання сплатити гроші на користь іншої сторони, яка, відповідно, має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зокрема, грошовим зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона зобов'язана оплатити поставлену продукцію, виконану роботу чи надану послугу в грошах, а друга сторона вправі вимагати від першої відповідної оплати, тобто в якому передбачено передачу грошей як предмета договору або сплату їх як ціни договору».

Таким чином, в даному випадку виявляється дуалістичний характер підходів до визначення цієї категорії, а саме застосовується розширювальний підхід до тлумачення даного правового інституту.

 Аналогічний підхід висловлено і в низці Постанов Верховного суду України, а саме від 5.12.2011 року у справі №3-125гс11, від 12.12.2011 року у справі №3-131гс11, від 30.10.2013 року у справі №6-59цс13, від 1.10.2014 року у справі №6-113цс14, від 30.03.2016 року у справі №6-2168цс16, від 01.06.2016 року у справі №6-927цс16, від 1.06.2016 року у справі №3-295гс16, від 21.12.2016 року у справі № 6-1003цс16, від 07.06.2017 року у справі №761/5817/15-ц.

Ще в одному з рішень, а саме у Постанові ВСУ від 01.10.2014 року у справі №6-113цс14, суд вказав, що відшкодування заподіяної злочином майнової та моральної шкоди також є грошовим зобов’язанням.

Виходячи із зазначеного, проаналізувавши висловлені позиції правників, слід визнати відносну єдність підходів до визначення поняття «грошового зобов‘язання». Водночас певна колізійність та дуалізм продовжують існувати на рівні судової практики, що призводить до її різносторонності та непередбачуваності під час вирішення окремих судових справ.

 Зозуля Наталія, «Українське право»

 

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Чи потрібно стати на коліна: про цінність життя і право donum auctoris Чи потрібно стати на коліна: про цінність життя і право
Так співпало – трагічні події під Павлополем, загибель чотирьох українських захисників, які все, що бачили та відчу...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Вересень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
ЗАХОДИ
20.09.2019 08:30:00 - VIII Податковий форум
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика